Ecclesiastes - ప్రసంగి 8 | View All

1. జ్ఞానులతో సములైనవారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగినవారెవరు? మనుష్యుల జ్ఞానము వారి ముఖమునకు తేజస్సు నిచ్చును, దానివలన వారి మోటుతనము మార్చ బడును.

2. నీవు దేవునికి ఒట్టుపెట్టుకొంటివని జ్ఞాపకము చేసికొని రాజుల కట్టడకు లోబడుమని నేను చెప్పు చున్నాను.

3. రాజుల సముఖమునుండి అనాలోచనగా వెళ్లకుము; వారు తాము కోరినదెల్ల నెరవేర్చుదురు గనుక దుష్కార్యములో పాలుపుచ్చుకొనకుము.

4. రాజుల ఆజ్ఞ అధికారము గలది, నీవు చేయు పని ఏమని రాజుతో చెప్పగల వాడెవడు?

5. ధర్మము నాచరించువారికి కీడేమియు సంభవింపదు; సమయము వచ్చుననియు న్యాయము జరుగుననియు జ్ఞానులు మనస్సున తెలిసికొందురు.

6. ప్రతి సంగ తిని విమర్శించు సమయమును ఏర్పడియున్నది; లేనియెడల మనుష్యులుచేయు కీడు బహు భారమగును.

7. సంభవింప బోవునది నరులకు తెలియదు; అది ఏలాగు సంభవించునో వారికి తెలియజేయువారెవరు?

8. గాలి విసరకుండ చేయు టకు గాలిమీద ఎవరికిని అధికారములేదు; మరణదినము ఎవరికిని వశముకాదు. ఈ యుద్ధమందు విడుదల దొరకదు; దౌష్ట్యము దాని ననుసరించువారిని తప్పింపదు.

9. సూర్యుని క్రింద జరుగు ప్రతి పనినిగూర్చి నేను మనస్సిచ్చి యోచన చేయుచుండగా ఇదంతయు నాకు తెలిసెను. మరియు ఒకడు మరియొకనిపైన అధికారియై తనకు హాని తెచ్చుకొనుట కలదు.

10. మరియు దుష్టులు క్రమముగా పాతిపెట్టబడి విశ్రాంతి నొందుటయు, న్యాయముగా నడుచుకొన్నవారు పరిశుద్ధ స్థలమునకు దూరముగా కొనిపోబడి పట్టణస్థులవలన మరువ బడియుండుటయు నేను చూచితిని; ఇదియు వ్యర్థమే.

11. దుష్‌క్రియకు తగిన శిక్ష శీఘ్రముగా కలుగకపోవుటచూచి మనుష్యులు భయమువిడిచి హృదయపూర్వకముగా దుష్‌క్రియలు చేయుదురు.

12. పాపాత్ములు నూరు మారులు దుష్కార్యముచేసి దీర్ఘాయుష్మంతులైనను దేవునియందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన సన్నిధికి భయపడువారు క్షేమ ముగా నుందురనియు,

13. భక్తిహీనులు దేవుని సన్నిధిని భయ పడరు గనుక వారికి క్షేమము కలుగదనియు, వారు నీడ వంటి దీర్ఘాయువును పొందకపోవుదురనియు నేనెరుగుదును.

14. వ్యర్థమైనది మరియొకటి సూర్యునిక్రింద జరుగు చున్నది, అదేమనగా భక్తిహీనులకు జరిగినట్లుగా నీతిమంతు లలో కొందరికి జరుగుచున్నది; నీతిమంతులకు జరిగినట్లుగా భక్తిహీనులలో కొందరికి జరుగుచున్నది; ఇదియును వ్యర్థమే అని నేననుకొంటిని.

15. అన్నపానములు పుచ్చుకొని సంతో షించుటకంటె మనుష్యులకు లాభకరమైనదొకటియు లేదు గనుక నేను సంతోషమును పొగడితిని; బ్రదికి కష్టపడ వలెనని దేవుడు వారికి నియమించిన కాలమంతయు ఇదియే వారికి తోడుగానున్నది.

16. జ్ఞానాభ్యాసము చేయు టకును దివారాత్రులు కన్నులు నిద్రకానకుండ మను ష్యులు జరిగించు వ్యాపారములను చూచుటకును నా మనస్సు నేను నిలుపగా

17. దేవుడు జరిగించునదంతయు నేను కనుగొంటిని; మరియు సూర్యుని క్రింద జరుగు క్రియలు మనుష్యులు కనుగొనలేరనియు, కనుగొనవలెనని మనుష్యులు ఎంత ప్రయత్నించినను వారు కనుగొనుట లేదనియు, దాని తెలిసికొనవలెనని జ్ఞానులు పూను కొనినను వారైన కనుగొనజాలరనియు నేను తెలిసి కొంటిని.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ecclesiastes - ప్రసంగి 8 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జ్ఞానం యొక్క ప్రశంసలు. (1-5) 
మానవాళి పుత్రులలో, ధనవంతులు, ప్రభావశీలులు, గౌరవనీయులు లేదా నిష్ణాతులు తెలివైన వ్యక్తి యొక్క శ్రేష్ఠత, ప్రయోజనం లేదా ఆనందంతో పోటీపడలేరు. ఈ దైవిక ద్యోతకాలు మరియు మార్గదర్శకత్వం నుండి దైవిక సందేశాలను విడదీయగల లేదా ఇతరులకు సరిగ్గా బోధించే సామర్థ్యం ఎవరికి ఉంది? బలహీనమైన మరియు ఆధారపడిన జీవులు సర్వశక్తిమంతుడికి వ్యతిరేకంగా లేవడం పూర్తిగా మూర్ఖత్వం. ఎంతమంది వ్యక్తులు తప్పుడు తీర్పులు తీసుకుంటారు మరియు తత్ఫలితంగా ఇహలోకంలో మరియు ఇహలోకంలో తమపై తాము బాధలను ఆహ్వానిస్తున్నారు!

ఆకస్మిక చెడులు మరియు మరణం కోసం సిద్ధం. (6-8) 
దేవుడు, తన జ్ఞానంతో, భవిష్యత్తులో జరిగే సంఘటనల జ్ఞానాన్ని మనకు అందించకుండా నిలిపివేసాడు, జీవితంలోని అనూహ్యమైన మలుపుల కోసం మనం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండేలా చూసుకుంటాడు. మరణం తప్పించుకోలేని విధి; పారిపోవడమో, దాక్కోవడం గాని మనల్ని రక్షించలేవు, దాన్ని ఎదిరించే ఆయుధాలు లేవు. ప్రతి రోజు, ఒక అస్థిరమైన తొంభై వేల ఆత్మలు ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెడతాయి, ప్రతి నిమిషానికి అరవైకి పైగా, మరియు గడిచే ప్రతి క్షణం ఒకటి. దీని గురించి ఆలోచించడం చాలా హుందాగా ఉంటుంది. ఈ సత్యాలను గ్రహించగల, వాటి అంతిమ గమ్యం గురించి ఆలోచించే జ్ఞానం మానవాళికి మాత్రమే ఉంటే! గంభీరమైన పిలుపుకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న విశ్వాసి మాత్రమే. కొన్నిసార్లు భూసంబంధమైన న్యాయం నుండి వ్యక్తులను రక్షించే దుష్టత్వం కూడా మరణం యొక్క అనివార్యమైన పట్టు నుండి ఎటువంటి ఆశ్రయాన్ని అందించదు.

అది నీతిమంతులకు క్షేమంగా ఉంటుంది, దుర్మార్గులకు అనారోగ్యంగా ఉంటుంది. (9-13) 
తరచుగా ఒక వ్యక్తి మరొకరిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాడని, మరియు ఈ అధికారం హానికి దారితీస్తుందని, శ్రేయస్సు కొన్నిసార్లు దుష్టత్వాన్ని పెంపొందిస్తుందని సొలొమోను తీవ్రంగా గమనించాడు. పాపం చేసేవారు తరచుగా తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు. ప్రతీకారం క్రమంగా రావచ్చు, కానీ అది విడదీయరానిది. ఒక సద్గుణ వ్యక్తి యొక్క రోజులు అర్థం; వారు లక్ష్యంతో జీవిస్తారు. దీనికి విరుద్ధంగా, దుర్మార్గుల రోజులు క్షణికమైన నీడలు, పదార్ధం మరియు విలువ లేనివి. మనం శాశ్వతమైన విషయాలను ఆసన్నమైనవి, నిజమైనవి మరియు అత్యంత ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిద్దాం.

ప్రొవిడెన్స్ రహస్యాలు. (14-17)
ఈ సంక్లిష్ట ప్రపంచంలో హృదయాన్ని స్థిరంగా ఉంచే శక్తి విశ్వాసానికి మాత్రమే ఉంది, ఇక్కడ నీతిమంతులు తరచూ బాధలను ఎదుర్కొంటారు, అయితే దుష్టులు అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. సూర్యుని క్రింద గొప్ప నిధి లేదని గుర్తించి, దేవునిపై విశ్వాసం కలిగి ఉండటం వల్ల కలిగే ఆనందాన్ని మరియు అంతర్గత ప్రశాంతతను సొలొమోను ప్రశంసించాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక సద్గురువు సూర్యుని కంటే చాలా గొప్ప సంపదను కలిగి ఉంటాడు. వారి స్టేషన్‌కు అనుగుణంగా ఈ జీవితంలోని బహుమతులను తెలివిగా మరియు కృతజ్ఞతతో ఉపయోగించమని వారు ప్రోత్సహించబడ్డారు. దేవుని చర్యలను వివరించడానికి ప్రయత్నించవద్దని సొలొమోను మనకు గుర్తుచేస్తాడు; బదులుగా, అన్ని రహస్యాలను ఆయన స్వంత సమయంలో పరిష్కరించడానికి ప్రభువును విశ్వసించాలి. ఈ మనస్తత్వంతో, మనం జీవితంలోని సుఖాలలో సంతృప్తిని పొందవచ్చు మరియు దాని పరీక్షలను స్థితిస్థాపకతతో భరించవచ్చు. ఈ అంతర్గత శాంతి మరియు పవిత్ర ఆత్మ యొక్క ఆనందం అన్ని బాహ్య మార్పుల ద్వారా మనతో పాటు ఉంటాయి, మన శారీరక బలం మరియు సంకల్పం క్షీణించినప్పటికీ సహిస్తుంది.Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |