Isaiah - యెషయా 13 | View All

1. ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు బబులోనుగూర్చి ప్రత్యక్షమైన దేవోక్తి

2. జనులు ప్రధానుల ద్వారములలో ప్రవేశించుటకు చెట్లులేని కొండమీద ధ్వజము నిలువబెట్టుడి ఎలుగెత్తి వారిని పిలువుడి సంజ్ఞ చేయుడి.

3. నాకు ప్రతిష్ఠితులైనవారికి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను నా కోపము తీర్చుకొనవలెనని నా పరాక్రమశాలురను పిలిపించియున్నాను నా ప్రభావమునుబట్టి హర్షించువారిని పిలిపించి యున్నాను.

4. బహుజనులఘోషవలె కొండలలోని జనసమూహము వలన కలుగు శబ్దము వినుడి కూడుకొను రాజ్యముల జనములు చేయు అల్లరి శబ్దము వినుడి సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా యుద్ధమునకై తన సేనను వ్యూహక్రమముగా ఏర్పరచుచున్నాడు

5. సర్వలోకమును పాడుచేయుటకై ఆయన దూరదేశమునుండి ఆకాశ దిగంతముల నుండి యెహోవాయును ఆయన క్రోధము తీర్చు ఆయుధములును వచ్చుచున్నారు.

6. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది ఘోషించుడి అది ప్రళయమువలె సర్వశక్తుడగు దేవుని యొద్దనుండి వచ్చును.

7. అందుచేత బాహువులన్నియు దుర్బలములగును ప్రతివాని గుండె కరగిపోవును

8. జనులు విభ్రాంతినొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును ప్రసవవేదన పడుదానివలె వారు వేదనపడెదరు ఒకరినొకరు తేరి చూతురు వారి ముఖములు జ్వాలలవలె ఎఱ్ఱబారును.
యోహాను 16:21

9. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది. దేశమును పాడుచేయుటకును పాపులను బొత్తిగా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుట కును క్రూరమైన ఉగ్రతతోను ప్రచండమైన కోపము తోను అది వచ్చును.

10. ఆకాశ నక్షత్రములును నక్షత్రరాసులును తమ వెలుగు ప్రకాశింపనియ్యవు ఉదయకాలమున సూర్యుని చీకటి కమ్మును చంద్రుడు ప్రకాశింపడు.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:24, లూకా 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 6:13-14, ప్రకటన గ్రంథం 8:12

11. లోకుల చెడుతనమునుబట్టియు దుష్టుల దోషమునుబట్టియు నేను వారిని శిక్షింపబోవు చున్నాను అహంకారుల అతిశయమును మాన్పించెదను బలాత్కారుల గర్వమును అణచివేసెదను.

12. బంగారుకంటె మనుష్యులును ఓఫీరు దేశపు సువర్ణముకంటె నరులును అరుదుగా ఉండ జేసెదను.

13. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతకును ఆయన కోపాగ్ని దినమునకును ఆకాశము వణకునట్లును భూమి తన స్థానము తప్పునట్లును నేను చేసెదను.

14. అప్పుడు తరుమబడుచున్న జింకవలెను పోగుచేయని గొఱ్ఱెలవలెను జనులు తమ తమ స్వజనులతట్టు తిరుగుదురు తమ తమ స్వదేశములకు పారిపోవుదురు.

15. పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును తరిమి పట్టబడిన ప్రతివాడును కత్తివాత కూలును

16. వారు చూచుచుండగా వారి పసిపిల్లలు నలుగ గొట్టబడుదురు వారి యిండ్లు దోచుకొనబడును వారి భార్యలు చెరుపబడుదురు.

17. వారిమీద పడుటకు నేను మాదీయులను రేపెదను వీరు వెండిని లక్ష్యము చేయరు సువర్ణముకూడ వారికి రమ్యమైనది కాదు

18. వారి విండ్లు ¸యౌవనస్థులను నలుగగొట్టును గర్భఫలమందు వారు జాలిపడరు పిల్లలను చూచి కరుణింపరు.

19. అప్పుడు రాజ్యములకు భూషణమును కల్దీయులకు అతిశ యాస్పదమును మాహాత్మ్యమునగు బబులోను దేవుడు పాడుచేసిన సొదొమ గొమొఱ్ఱాలవలెనగును.

20. అది మరెన్నడును నివాసస్థలముగా నుండదు తరతరములకు దానిలో ఎవడును కాపురముండడు అరబీయులలో ఒకడైనను అక్కడ తన గుడారము వేయడు గొఱ్ఱెలకాపరులు తమ మందలను అక్కడ పరుండ నియ్యరు

21. నక్కలు అక్కడ పండుకొనును గురుపోతులు వారి యిండ్లలో ఉండును నిప్పుకోళ్లు అక్కడ నివసించును కొండమేకలు అక్కడ గంతులు వేయును
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

22. వారి నగరులలో నక్కలును వారి సుఖవిలాస మందిర ములలో అడవికుక్కలును మొరలిడును ఆ దేశమునకు కాలము సమీపించియున్నది దాని దినములు సంకుచితములు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని ఉగ్రత సైన్యాలు. (1-5) 
దేవుని వాక్యంలో కనిపించే హెచ్చరికలు పాపులపై భారంగా ఉంటాయి, అవి మోయలేని భారంగా మారతాయి. బాబిలోన్‌ను కూల్చివేయడానికి పిలిపించబడిన వారిని దేవుని పవిత్రమైన లేదా ఎంపిక చేసిన వ్యక్తులుగా సూచిస్తారు, ఈ నిర్దిష్ట మిషన్ కోసం ఎంపిక చేయబడి, పని కోసం అధికారం పొందారు. వారు దేవుని బలీయమైన యోధులుగా వర్ణించబడ్డారు ఎందుకంటే వారి బలం దేవుని నుండి ఉద్భవించింది మరియు ఇప్పుడు వారు దానిని ఆయన సేవలో ఉపయోగించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ వ్యక్తులు సుదూర ప్రాంతాల నుండి వస్తారు. దేవునికి దూరంగా ఉన్నవారిని తన విరోధులకు వ్యతిరేకంగా శిక్ష మరియు వినాశన సాధనాలుగా మార్చగల సామర్థ్యం ఉంది, వారు మొదట్లో తక్కువ బెదిరింపుగా భావించినప్పటికీ.

బాబిలోన్ విజయం. (6-18) 
ఇక్కడ, మాదీయులు మరియు పర్షియన్ల చేతిలో బాబిలోన్ యొక్క వినాశకరమైన పతనాన్ని మనం చూస్తున్నాము. ఒకప్పుడు అహంకారంతో, గర్వంగా, భయంతో వర్ధిల్లుతున్న రోజుల్లో వాళ్లు ఇప్పుడు కష్టాల్లో పూర్తిగా నిరుత్సాహానికి గురయ్యారు. వారి ముఖాలు మంటలచే కాలిపోతాయి మరియు అన్ని సౌకర్యాలు మరియు ఆశలు మసకబారుతాయి. నక్షత్రాలు, సూర్యుడు వంటి ఖగోళ వస్తువులు తమ ప్రకాశాన్ని కోల్పోయి మరుగున పడతాయి. దేశాల తిరుగుబాటు మరియు పతనాన్ని వర్ణించడానికి ప్రవక్తలు ఈ రకమైన చిత్రాలను తరచుగా ఉపయోగిస్తారు. దేవుడు వారి దోషాలకు, ప్రత్యేకించి అహంకారపు పాపానికి, శక్తిమంతులను కూడా అణగదొక్కే విధంగా శిక్షిస్తున్నాడు. భయం యొక్క విస్తృత భావం ప్రబలంగా ఉంటుంది మరియు ప్రకటన గ్రంథం 18:4లో చెప్పబడినట్లుగా, బాబిలోన్‌తో తమను తాము కలుపుకునే వారు ఆమె తెగుళ్లలో పాలుపంచుకోవాలని ఎదురుచూడాలి. ప్రజలు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి తమ ఆస్తులన్నింటినీ ఇష్టపూర్వకంగా త్యాగం చేస్తారు, కానీ ఎవరి సంపద కూడా మరణం నుండి బయటపడదు. మానవుల క్రూరత్వం మరియు అమానవీయత గురించి ఆలోచించడానికి మరియు మానవ స్వభావం యొక్క లోతైన అవినీతిని గుర్తించడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి. అమాయక శిశువులు కూడా బాధపడుతున్నారు, జీవితాన్ని దాని ప్రారంభం నుండి ఖండించే స్వాభావిక అపరాధం యొక్క ఉనికిని హైలైట్ చేస్తుంది. ప్రభువు దినం నిజానికి ఇక్కడ వివరించబడిన వాటన్నింటిని మించి తీవ్రమైన కోపం మరియు కోపంతో కూడిన ఒక భయంకరమైన సంఘటనగా ఉంటుంది. పాపులకు ఆశ్రయం లేదా తప్పించుకునే మార్గం ఉండదు, అయితే కొంతమంది మాత్రమే ఈ వాస్తవాలను నిజంగా విశ్వసిస్తున్నట్లు జీవిస్తున్నారు.

దాని ఆఖరి నిర్జనం. (19-22)
ఒకప్పుడు గంభీరమైన నగరంగా ఉన్న బాబిలోన్ పూర్తిగా వినాశనానికి గురైంది. ఇది ఇప్పుడు ఎడారిగా ఉంది, అడవి జీవులకు ఆశ్రయం. ఈ ప్రవచనం గ్రహించబడింది, ఇది బైబిల్ యొక్క వాస్తవికతకు రుజువుగా మరియు కొత్త నిబంధన బాబిలోన్ యొక్క రాబోయే పతనానికి చిహ్నంగా ఉంది. ఇది రాబోయే కోపం నుండి ఆశ్రయం పొందేందుకు పాపులకు ఒక హెచ్చరికగా పనిచేస్తుంది మరియు విశ్వాసులకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది, వారి ఆత్మలు మరియు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ యొక్క ప్రతి విరోధిపై విజయం సాధిస్తుందని వారికి భరోసా ఇస్తుంది.
ప్రపంచం మొత్తం పరివర్తన చెందుతుంది మరియు క్షీణతకు గురవుతుంది. అందుచేత, అచంచలమైన రాజ్యాన్ని పొందేందుకు మనం శ్రద్ధగా ప్రయత్నించాలి. ఈ నిరీక్షణలో, అంగీకారం, గౌరవం మరియు దైవిక భయంతో దేవుణ్ణి సేవించగలిగేలా చేసే కృపను మనం దృఢంగా గ్రహిద్దాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |