Isaiah - యెషయా 16 | View All

1. అరణ్యపు తట్టుననున్న సెలనుండి దేశము నేలువానికి తగిన గొఱ్ఱెపిల్లలను కప్పముగా సీయోను కుమార్తె పర్వతమునకు పంపుడి

2. గూటినుండి చెదరి ఇటు అటు ఎగురు పక్షులవలె అర్నోను రేవులయొద్ద మోయాబు కుమార్తెలు కన బడుదురు.

3. ఆలోచన చెప్పుము విమర్శచేయుము. చీకటి కమ్మినట్లు మధ్యాహ్నమున నీ నీడ మా మీద ఉండనియ్యుము. చెదరినవారిని దాచిపెట్టుము పారిపోయినవారిని పట్టియ్యకుము

4. నేను వెలివేసినవారిని నీతో నివసింపనిమ్ము దోచుకొనువారు వారిమీదికి రాకుండునట్లు మోయా బీయులకు ఆశ్రయముగా ఉండుము బలాత్కారులు ఓడిపోయిరి సంహారము మాని పోయెను. అణగద్రొక్కువారు దేశములో లేకుండ నశించిరి.

5. కృపవలన సింహాసనము స్థాపింపబడును సత్యసంపన్నుడై దానిమీద కూర్చుండి తీర్పుతీర్చు నొకడు కలడు దావీదు గుడారములో అతడాసీనుడై న్యాయము విచారించుచు న్యాయము జరిగించుటకై తీవరించును.

6. మోయాబీయులు బహు గర్వముగలవారని మేము విని యున్నాము వారి గర్వమును గూర్చియు వారి అహంకార గర్వక్రోధములను గూర్చియు విని యున్నాము. వారు వదరుట వ్యర్థము.

7. కావున మోయాబీయులు మోయాబునుగూర్చి అంగ లార్చుదురు అందరును అంగలార్చుదురు మోయాబీయులారా కేవలము పాడైయున్న కీర్హరెశెతు ద్రాక్షపండ్ల అడలు దొరకక మీరు మూలుగుదురు.

8. ఏలయనగా హెష్బోను పొలములు సిబ్మా ద్రాక్షా వల్లులు వాడిపోయెను దాని శ్రేష్ఠమైన ద్రాక్షావల్లులను జనముల అధికారులు అణగద్రొక్కిరి. అవి యాజరువరకు వ్యాపించెను అరణ్యములోనికిప్రాకెను దాని తీగెలు విశాలముగా వ్యాపించి సముద్రమును దాటెను.

9. అందువలన యాజరు ఏడ్చినట్టు నేను సిబ్మా ద్రాక్షా వల్లుల నిమిత్తము ఏడ్చెదను హెష్బోనూ, ఏలాలే, నా కన్నీళ్లచేత నిన్ను తడిపె దను ఏలయనగా ద్రాక్షతొట్టి త్రొక్కి సంతోషించునట్లు నీ శత్రువులు నీ వేసవికాల ఫలములమీదను నీ కోత మీదను పడి కేకలు వేయుదురు.

10. ఆనందసంతోషములు ఫలభరితమైన పొలమునుండి మానిపోయెను ద్రాక్షలతోటలో సంగీతము వినబడదు ఉత్సాహ ధ్వని వినబడదు గానుగులలో ద్రాక్షగెలలను త్రొక్కువాడెవడును లేడు ద్రాక్షలతొట్టి త్రొక్కువాని సంతోషపుకేకలు నేను మాన్పించియున్నాను.

11. మోయాబు నిమిత్తము నా గుండె కొట్టుకొనుచున్నది కీర్హరెశు నిమిత్తము నా ఆంత్రములు సితారావలె వాగుచున్నవి.

12. మోయాబీయులు ఉన్నత స్థలమునకు వచ్చి ఆయాస పడి ప్రార్థన చేయుటకు తమ గుడిలో ప్రవేశించునప్పుడు వారికేమియు దొరకకపోవును.

13. పూర్వకాలమున యెహోవా మోయాబునుగూర్చి సెలవిచ్చిన వాక్యము ఇదే; అయితే యెహోవా ఇప్పుడీలాగున ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు

14. కూలివాని లెక్కప్రకారము మూడేండ్లలోగా మోయాబీయులయొక్క ప్రభావమును వారిగొప్ప వారి సమూహమును అవమానపరచబడును శేషము బహు కొద్దిగా మిగులును అది అతి స్వల్పముగా నుండును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మోయాబు విధేయత చూపమని ఉద్బోధించబడింది. (1-5) 
దేవుడు పాపులతో కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు, మోయాబుతో చేసినట్లే, వారి పతనాన్ని నివారించడానికి వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు. మోయాబుకు అతని సలహా సూటిగా ఉంది: వారు గతంలో యూదాకు చెల్లించడానికి కట్టుబడి ఉన్న నివాళిని గౌరవించండి. ఈ సలహాను మంచి సలహాగా పరిగణించండి. ధర్మబద్ధమైన పనుల ద్వారా మీ పాపపు మార్గాలను నిలిపివేయండి, ఇది మరింత ప్రశాంతమైన ఉనికికి దారితీయవచ్చు. ఈ సలహా క్రీస్తుకు లొంగిపోయే ముఖ్యమైన సువార్త విధికి కూడా అన్వయించవచ్చు. సజీవ త్యాగాలుగా మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకునే గొర్రెపిల్లలా మీ ఉత్తమమైన వాటిని ఆయనకు సమర్పించండి. మీరు దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, సర్వోన్నతమైన పాలకుడు, గొర్రెపిల్ల, దేవుని గొర్రెపిల్ల పేరుతో అలా చేయండి.
క్రీస్తుకు లొంగిపోవడానికి నిరాకరించే వారు గూడు నుండి తప్పిపోయిన పక్షిలా ఉంటారు, సమీపంలోని వేటాడే పక్షి చేత బంధించబడతారు. దేవుని భయాన్ని ఎదిరించే వారు చివరికి అన్నిటికీ భయానికి లోనవుతారు. దేవుడు ఇశ్రాయేలు వారసుల పట్ల దయను ప్రోత్సహిస్తాడు. తాము కష్టాల్లో ఉన్నపుడు ఆదరణ పొందాలని ఎదురుచూసే వారు తప్పనిసరిగా అవసరమైన వారికి దయను అందించాలి. హిజ్కియా సింహాసనం గురించి ఇక్కడ చెప్పబడినది యేసుక్రీస్తు రాజ్యానికి కూడా చాలా ఎక్కువ మేరకు వర్తిస్తుంది. ఆయనకు లొంగిపోవడం ప్రాపంచిక సంపదలకు లేదా గౌరవాలకు దారితీయకపోవచ్చు మరియు మనల్ని పేదరికం మరియు అవమానానికి గురిచేయవచ్చు, అది మనస్సాక్షికి శాంతిని మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని తెస్తుంది.

మోయాబు యొక్క అహంకారం మరియు తీర్పులు. (6-14)
సలహాను అంగీకరించడానికి నిరాకరించే వారు తరచుగా తమను తాము సహాయం చేయలేరు. ఏ ఇతర పాపం కంటే ఎక్కువ మంది ఆత్మల పతనానికి అహంకారం కారణమని గమనించాలి. అదనంగా, మితిమీరిన గర్వం ఉన్నవారు చాలా చిరాకుగా ఉంటారు. చాలా మంది తమ గర్వం మరియు కోపాన్ని తీర్చుకోవాలనే తపనతో అబద్ధాలను ఆశ్రయిస్తారు, కానీ వారి ప్రతిష్టాత్మక మరియు కోపంతో కూడిన పథకాలు విజయవంతం కావు. ఒకప్పుడు సారవంతమైన పొలాలకు మరియు ద్రాక్షతోటలకు ప్రసిద్ధి చెందిన మోయాబు, దండయాత్ర చేసే సైన్యంతో నాశనమైపోతుంది. దేవుడు త్వరగా నవ్వును దుఃఖంగానూ, ఆనందాన్ని దుఃఖంగానూ మార్చగలడు. మనం ఎల్లప్పుడూ దేవునిలో మన ఆనందాన్ని భక్తిపూర్వకమైన ఉల్లాసంతో మరియు భూసంబంధమైన విషయాలలో మన ఆనందాన్ని జాగ్రత్తగా గౌరవించుకోవాలి.
అంత అందమైన భూమిని నాశనం చేయడం వల్ల ప్రవక్త చాలా బాధపడ్డాడు. మోయాబు యొక్క అబద్ధ దేవతలు సహాయం చేయలేక పోయారు, అయితే ఇజ్రాయెల్ దేవుడు, ఒకే నిజమైన దేవుడు, తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చగలడు మరియు నెరవేరుస్తాడు. మోయాబు దాని నాశనము ఆసన్నమైందని గుర్తించి దానికి తగినట్లుగా సిద్ధపడాలి. దైవిక కోపం యొక్క అత్యంత భయంకరమైన ప్రకటనలు హెచ్చరికను పాటించేవారికి మోక్షానికి మార్గాన్ని వెల్లడిస్తాయి. దావీదు కుమారునికి విధేయత మరియు అతనికి పూర్తిగా అంకితం చేయడం ద్వారా తప్ప తప్పించుకోలేము. అంతిమంగా, నిర్ణీత సమయం వచ్చినప్పుడు, దుర్మార్గుల కీర్తి, శ్రేయస్సు మరియు సమూహము నశిస్తాయి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |