Isaiah - యెషయా 27 | View All

1. ఆ దినమున యెహోవా గట్టిదై గొప్పదై బలమైన తన ఖడ్గము పట్టుకొనును తీవ్రసర్పమైన మకరమును వంకరసర్పమైన మకరమును ఆయన దండించును సముద్రముమీదనున్న మకరమును సంహరించును.

2. ఆ దినమున మనోహరమగు ఒక ద్రాక్షవనముండును దానిగూర్చి పాడుడి.

3. యెహోవా అను నేను దానిని కాపుచేయుచున్నాను ప్రతినిమిషమున నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను ఎవడును దానిమీదికి రాకుండునట్లు దివారాత్రము దాని కాపాడుచున్నాను.

4. నాయందు క్రోధము లేదు గచ్చపొదలును బలురక్కసి చెట్లును ఒకవేళ నుండిన యెడల యుద్ధము చేయువానివలె నేను వాటిలోనికి వడిగా జొచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేయుదును.

5. ఈలాగున జరుగకుండునట్లు జనులు నన్ను ఆశ్రయింప వలెను నాతో సమాధానపడవలెను వారు నాతో సమాధాన పడవలెను.

6. రాబోవు దినములలోయాకోబు వేరుపారును ఇశ్రా యేలు చిగిర్చి పూయును. వారు భూలోకమును ఫలభరితముగా చేయుదురు.

7. అతని కొట్టినవారిని ఆయన కొట్టినట్లు ఆయన అతని కొట్టెనా? అతనివలన చంపబడినవారు చంపబడినట్లు అతడు చంపబడెనా?

8. నీవు దాని వెళ్లగొట్టినప్పుడు మితముగా దానికి శిక్ష విధించితివి. తూర్పుగాలిని తెప్పించి కఠినమైన తుపాను చేత దాని తొలగించితివి

9. కావున యాకోబు దోషమునకు ఈలాగున ప్రాయ శ్చిత్తము చేయబడును ఇదంతయు అతని పాపపరిహారమునకు కలుగు ఫలము. ఛిన్నాభిన్నములుగా చేయబడు సున్నపురాళ్లవలె అతడు బలిపీఠపు రాళ్లన్నిటిని కొట్టునప్పుడు దేవతాస్తంభము సూర్యదేవతా ప్రతిమలు ఇకను మరల లేవవు.
రోమీయులకు 11:27

10. ప్రాకారముగల పట్టణము నిర్జనమై అడవివలె విడువ బడును విసర్జింపబడిన నివాసస్థలముగా నుండును అక్కడదూడలు మేసి పండుకొని దాని చెట్లకొమ్మలను తినును.

11. దానికొమ్మలు ఎండినవై విరిచివేయబడును స్త్రీలు వచ్చి వాటిని తగలబెట్టుదురు. వారు బుద్ధిగల జనులు కారు వారిని సృజించినవాడు వారియందు జాలిపడడు. వారిని పుట్టించినవాడు వారికి దయచూపడు.

12. ఆ దినమున యూఫ్రటీసు నదీప్రవాహము మొదలు కొని ఐగుప్తునదివరకు యెహోవా తన ధాన్య మును త్రొక్కును. ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు ఒకరినొకరు కలిసికొని కూర్చబడుదురు.

13. ఆ దినమున పెద్ద బూర ఊదబడును అష్షూరుదేశములో నశింప సిద్ధమైనవారును ఐగుప్తుదేశములో వెలివేయబడినవారును, వచ్చెదరు, యెరూషలేములోనున్న పరిశుద్ధపర్వతమున యెహోవాకు నమస్కారము చేయుదురు.
మత్తయి 24:31Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 27 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన ప్రజలపై దేవుని శ్రద్ధ. (1-5) 
ఒకప్పుడు డెవిల్ అని పిలవబడే పురాతన సర్పమైన మరణంపై ఆధిపత్యం వహించిన వ్యక్తిని ఓడించడానికి, యేసు ప్రభువు తన మరణం మరియు తన సువార్త ప్రకటన ద్వారా శక్తిని పొంది తన శక్తివంతమైన ఖడ్గాన్ని ప్రయోగించాడు. ప్రపంచం బంజరు మరియు వ్యర్థమైన బంజరు భూమిగా మిగిలిపోయినప్పుడు, చర్చి ఒక విస్తారమైన ద్రాక్షతోటగా వర్ధిల్లుతుంది, సున్నితత్వంతో పోషించబడుతుంది మరియు విలువైన ఫలాలను ఇస్తుంది.
బాధలు మరియు హింసల సమయాల్లో, అలాగే ప్రలోభాలతో నిండిన శాంతి మరియు శ్రేయస్సు కాలంలో, దేవుడు ఈ ద్రాక్షతోటపై అప్రమత్తమైన సంరక్షకునిగా నిలుస్తాడు. అతను దాని నిరంతర సంతానోత్పత్తిని నిర్ధారిస్తాడు, ఎందుకంటే దైవిక దయ యొక్క స్థిరమైన పోషణ లేకుండా, అది వాడిపోతుంది మరియు ఉపేక్షకు గురవుతుంది. దేవుడు తన ప్రజలతో అప్పుడప్పుడు దండనలో నిమగ్నమైనప్పటికీ, అతను ఓపెన్ చేతులతో సయోధ్య కోసం ఓపికగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.
నిజానికి, అతను తీగలకు బదులుగా ముళ్లను మరియు ముళ్లను కనిపెట్టినప్పుడు, మరియు అవి అతనికి వ్యతిరేకంగా లేచినప్పుడు, అతను వాటిని తొక్కాడు మరియు తన న్యాయమైన తీర్పులో వాటిని తినేస్తాడు. ఈ ప్రకరణము సువార్త యొక్క ప్రధాన బోధలను, చర్చికి నిరంతరాయంగా అవసరమయ్యే జీవాన్ని ఇచ్చే జలాలను సంగ్రహిస్తుంది. పాపం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, దేవుని వైపు నుండి న్యాయబద్ధమైన సంఘర్షణ ఉంది, అయినప్పటికీ మానవత్వం వైపు నుండి తీవ్ర అన్యాయమైనది.
అయితే, అందరికీ సాదర ఆహ్వానం ఉంది. మన ప్రభువు యొక్క క్షమించే దయ ఒక శక్తివంతమైన శక్తిగా ప్రకటించబడింది మరియు దానిని స్వీకరించమని మనము కోరాము. సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు దేవుని సర్వశక్తిమంతుడైన శక్తిని మూర్తీభవించాడు మరియు మనం అతని బలాన్ని గ్రహించాలి, ఎందుకంటే ఆయన పేదలకు ఆశ్రయం. మునిగిపోతున్న వ్యక్తి అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా లైఫ్‌లైన్ లేదా మద్దతును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లే, మనం మోక్షాన్ని పొందగల ఏకైక పేరుపై నమ్మకం ఉంచాలి.
ఇది విముక్తికి ఏకైక మరియు సురక్షితమైన మార్గం. దేవుడు మనతో సయోధ్యను కోరుకుంటున్నాడు మరియు క్షమించడానికి అతని సుముఖతకు హద్దులు లేవు.

దైవిక అనుగ్రహానికి వారి గుర్తుకు సంబంధించిన వాగ్దానం. (6-13)
సువార్త యుగంలో, ప్రత్యేకించి దాని చివరి రోజుల్లో, సువార్త చర్చి యూదు చర్చి కంటే మరింత సురక్షితంగా స్థాపించబడుతుంది మరియు దాని ప్రభావాన్ని చాలా విస్తృతంగా విస్తరిస్తుంది. మన ఆత్మల ఫలాలు-మంచితనం, నీతి మరియు సత్యంతో సమృద్ధిగా ఉండేలా మన ఆత్మలు నిరంతరం పోషణ మరియు రక్షించబడనివ్వండి.
యూదు ప్రజలు ఇప్పటికీ విభిన్నమైన మరియు అనేకమైన సంఘంగా ఉనికిలో ఉన్నారు, లేఖనాల యొక్క దైవిక మూలాలకు నిదర్శనంగా యుగయుగాలుగా కొనసాగుతున్నారు. మన మధ్య వారి ఉనికి పాపానికి వ్యతిరేకంగా శాశ్వతమైన ఉపదేశంగా పనిచేస్తుంది. పరీక్షలు ఎంత భయంకరమైనవి మరియు ఉగ్రరూపం దాల్చినా, వాటిని ప్రశాంతంగా ఉండమని దేవుడు ఆదేశించగలడు. దేవుడు తన ప్రజలకు కష్టాలు వచ్చేలా అనుమతించినప్పటికీ, చివరికి ఆ పరీక్షలు వారి ఆత్మలకు మేలు చేసేలా చేస్తాడు. ఈ వాగ్దానం నెరవేరింది, ఎందుకంటే వారు బబులోనులో ప్రవాసంలో ఉన్నప్పటి నుండి, యూదుల వలె విగ్రహాలు మరియు విగ్రహారాధన పట్ల విరక్తిని ఏ ప్రజలూ ప్రదర్శించలేదు.
దేవుని ప్రజలందరికీ, బాధ యొక్క ఉద్దేశ్యం వారికి మరియు పాపానికి మధ్య విభజనను సృష్టించడం. బాధలు మనల్ని పాపం చేసే సందర్భాల నుండి దూరంగా ఉంచినప్పుడు మరియు శోధనకు దూరంగా ఉండమని ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు అది సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జెరూసలేం ఒకప్పుడు దేవుని దయ మరియు దైవిక ఆశ్రయం ద్వారా రక్షించబడింది, కానీ దేవుడు తన రక్షణను ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు, అది నిర్జనమై, అరణ్యాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఈ విషాదకరమైన పరిణామం ద్రాక్షతోట—చర్చి—అడవి ద్రాక్షను ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు దాని దుఃఖకరమైన స్థితికి చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది.
దేవుని దయ మరియు వారి సృష్టికర్తగా ఆయన పాత్ర కారణంగా తాము తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోలేమనే భావనతో పాపులు తమను తాము మోసం చేసుకోవచ్చు. అయితే, అటువంటి వాదనల బలహీనతను మనం చూడవచ్చు. 12 మరియు 13 వచనాలు యూదులు బాబిలోనియన్ బందిఖానా తర్వాత వారి పునరుద్ధరణను మరియు వారి చెదరగొట్టడం నుండి చివరికి కోలుకోవడం గురించి ప్రవచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఇది పాపులను దేవుని కృపలోకి చేర్చే సువార్త ప్రకటనకు కూడా అన్వయించవచ్చు. సువార్త ప్రభువు యొక్క అనుకూలమైన సమయాన్ని తెలియజేస్తుంది మరియు దాని ప్రకటన ద్వారా పిలవబడిన వారు దేవుని ఆరాధనలోకి తీసుకురాబడతారు మరియు చర్చిలో చేర్చబడ్డారు. చివరికి, చివరి ట్రంపెట్ పరిశుద్ధులను ఒకచోట చేర్చుతుంది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |