Isaiah - యెషయా 34 | View All

1. రాష్ట్రములారా, నాయొద్దకు వచ్చి వినుడి జనములారా, చెవి యొగ్గి ఆలకించుడి భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దానిలో పుట్టినదంతయు వినును గాక.

2. యెహోవా కోపము సమస్త జనములమీదికి వచ్చు చున్నది వారి సర్వ సైన్యములమీద ఆయన క్రోధము వచ్చు చున్నది ఆయన వారిని శపించి వధకు అప్పగించెను.

3. వారిలో చంపబడినవారు బయట వేయబడెదరు వారి శవములు కంపుకొట్టును వారి రక్తమువలన కొండలు కరగిపోవును.

4. ఆకాశ సైన్యమంతయు క్షీణించును కాగితపు చుట్టవలె ఆకాశవైశాల్యములు చుట్టబడును. ద్రాక్షావల్లినుండి ఆకు వాడి రాలునట్లు అంజూరపుచెట్టునుండి వాడినది రాలునట్లు వాటి సైన్యమంతయు రాలిపోవును.
మత్తయి 24:29, మార్కు 13:25, లూకా 21:26, 2 పేతురు 3:12, ప్రకటన గ్రంథం 6:13-14

5. నిజముగా ఆకాశమందు నా ఖడ్గము మత్తిల్లును ఎదోముమీద తీర్పుతీర్చుటకు నేను శపించిన జనముమీద తీర్పుతీర్చుటకు అది దిగును

6. యెహోవా ఖడ్గము రక్తమయమగును అది క్రొవ్వుచేత కప్పబడును గొఱ్ఱెపిల్లలయొక్కయు మేకలయొక్కయు రక్తము చేతను పొట్లేళ్ల మూత్రగ్రంథులమీది క్రొవ్వుచేతను కప్ప బడును ఏలయనగా బొస్రాలో యెహోవా బలి జరిగించును ఎదోము దేశములో ఆయన మహా సంహారము చేయును.

7. వాటితోకూడ గురుపోతులును వృషభములును కోడె లును దిగిపోవుచున్నవి ఎదోమీయుల భూమి రక్తముతో నానుచున్నది వారి మన్ను క్రొవ్వుతో బలిసియున్నది.

8. అది యెహోవా ప్రతిదండనచేయు దినము సీయోను వ్యాజ్యెమునుగూర్చిన ప్రతికార సంవత్సరము.

9. ఎదోము కాలువలు కీలగును దాని మన్ను గంధకముగా మార్చబడును దాని భూమి దహించు గంధకముగా ఉండును.

10. అది రేయింబగళ్లు ఆరక యుండును దాని పొగ నిత్యము లేచును అది తరతరములు పాడుగా నుండును ఎన్నడును ఎవడును దానిలో బడి దాటడు
ప్రకటన గ్రంథం 14:11, ప్రకటన గ్రంథం 19:3

11. గూడబాతులును ఏదుపందులును దాని ఆక్రమించు కొనును గుడ్లగూబయు కాకియు దానిలో నివసించును ఆయన తారుమారు అను కొలనూలును చాచును శూన్యమను గుండును పట్టును.
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

12. రాజ్యము ప్రకటించుటకు వారి ప్రధానులు అక్కడ లేకపోవుదురు దాని అధిపతులందరు గతమైపోయిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 6:15

13. ఎదోము నగరులలో ముళ్లచెట్లు పెరుగును దాని దుర్గములలో దురదగొండ్లును గచ్చలును పుట్టును అది అడవికుక్కలకు నివాసస్థలముగాను నిప్పుకోళ్లకు సాలగాను ఉండును

14. అడవిపిల్లులును నక్కలును అచ్చట కలిసికొనును అచ్చట అడవిమేక తనతోటి జంతువును కనుగొనును అచ్చట చువ్వపిట్ట దిగి విశ్రమస్థలము చూచుకొనును
ప్రకటన గ్రంథం 18:2

15. చిత్తగూబ గూడు కట్టుకొనును అచ్చట గుడ్లు పెట్టి పొదిగి నీడలో వాటిని కూర్చును అచ్చటనే తెల్లగద్దలు తమ జాతిపక్షులతో కూడు కొనును.

16. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి ఆ జంతువులలో ఏదియు లేక యుండదు దేని జతపక్షి దానియొద్ద ఉండక మానదు నా నోటనుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ యిదే ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగుచేయును.

17. అవి రావలెనని ఆయన చీట్లువేసెను ఆయన కొలనూలు చేత పట్టుకొని వాటికి ఆ దేశమును పంచిపెట్టును. అవి నిత్యము దాని ఆక్రమించుకొనును యుగయుగములు దానిలో నివసించును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 34 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన చర్చి యొక్క శత్రువులపై దేవుని ప్రతీకారం. (1-8) 
ప్రభువు యుద్ధాలకు సంబంధించిన ప్రవచనం ఇక్కడ ఉంది, ఇవన్నీ న్యాయమైనవి మరియు విజయవంతమైనవి. ఈ ప్రవచనం అన్ని దేశాలకు సంబంధించినది, మరియు వారు అందరూ అతని సహనం నుండి ప్రయోజనం పొందారు కాబట్టి, వారందరూ అతని కోపాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. రక్తపాతం యొక్క స్పష్టమైన వివరణ దైవిక తీర్పుల యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాన్ని చిత్రిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, "ఇడుమియా" చర్చికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న దేశాలను, అలాగే క్రీస్తు విరోధి రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది. క్రీస్తు చర్చిని వ్యతిరేకించే వారికి ఆ భయంకరమైన కాలం యొక్క భయాందోళనలు మానవ ఊహకు మించినవి.
దైవిక ప్రణాళికలలో, చర్చి యొక్క విమోచన మరియు దాని విరోధులను నాశనం చేయడానికి ముందుగా నిర్ణయించిన సమయం ఉంది. మనం ఓపికగా ఆ సమయం కోసం ఎదురుచూడాలి మరియు అకాల తీర్పు ఇవ్వకుండా ఉండాలి. క్రీస్తు ద్వారా, దయ ప్రతి విశ్వాసికి, న్యాయానికి అనుగుణంగా విస్తరించబడుతుంది మరియు అతని పేరు మహిమపరచబడుతుంది.

వారి నాశనము. (9-17)
చర్చిని నాశనం చేయాలని కోరుకునే వారు ఎప్పటికీ విజయం సాధించలేరు; బదులుగా, వారు తమ స్వంత పతనాన్ని తెచ్చుకుంటారు. పాపానికి లోతైన మరియు దుఃఖకరమైన పరివర్తనలను తీసుకురాగల శక్తి ఉంది. ఇది ఒకప్పుడు సారవంతమైన భూమిని బంజరు భూమిగా మార్చగలదు మరియు సందడిగా ఉండే నగరాన్ని నిర్జన అరణ్యంగా మార్చగలదు. ప్రభువు బోధల నుండి మనం నేర్చుకునే ప్రతిదాన్ని మన చుట్టూ జరిగే సంఘటనలు మరియు ప్రొవిడెన్స్‌తో శ్రద్ధగా పోల్చి చూద్దాం. ఇది దేవుని రాజ్యాన్ని మరియు ఆయన నీతిని హృదయపూర్వకంగా వెతకడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది.
ప్రభువు తన నోటి ద్వారా చెప్పిన దానిని ఆయన ఆత్మ తప్పకుండా నెరవేరుస్తుంది. ఒక ప్రవచనం తర్వాత మరొకటి సాక్షాత్కరిస్తున్న కొద్దీ సత్యానికి సంబంధించిన రుజువులు ఎలా పేరుకుపోతున్నాయో కూడా మనం గమనించండి. అంతిమంగా, ఈ అరిష్ట సంఘటనలు సంతోషకరమైన రోజులకు మార్గం సుగమం చేస్తాయి. ఇజ్రాయెల్ క్రైస్తవ చర్చికి చిహ్నంగా పనిచేసినట్లే, ఎదోమీయులు, వారి తీవ్రమైన విరోధులు, క్రీస్తు రాజ్యాన్ని వ్యతిరేకించే వారికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. దేవుని యెరూషలేము తాత్కాలిక వినాశనాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ, చర్చి యొక్క శత్రువులు శాశ్వతమైన నాశనాన్ని ఎదుర్కొంటారు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |