Isaiah - యెషయా 46 | View All

1. బేలు కూలుచున్నది నెబో క్రుంగుచున్నది వాటి ప్రతిమలు జంతువులమీదను పశువులమీదను మోయబడుచున్నవి

2. మీ మోతలు సొమ్మసిల్లు పశువులకు భారముగా నున్నవి అవి క్రుంగుచు కూలుచు నుండి ఆ బరువులను విడిపించుకొనలేక తామే చెరలోనికి పోయియున్నవి.

3. యాకోబు ఇంటివారలారా, ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారిలో శేషించినవారలారా, గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని నా చేత భరింపబడిన వారలారా, తల్లి ఒడిలో కూర్చుండినది మొదలుకొని నేను చంక పెట్టుకొనినవారలారా, నా మాట ఆలకించుడి.

4. ముదిమి వచ్చువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే తల వెండ్రుకలు నెరయువరకు నిన్ను ఎత్తికొనువాడను నేనే నేనే చేసియున్నాను చంకపెట్టుకొనువాడను నేనే నిన్ను ఎత్తికొనుచు రక్షించువాడను నేనే.

5. మేము సమానులమని నన్ను ఎవనికి సాటిచేయుదురు? మేము సమానులమని యెవని నాకు పోటిగా చేయు దురు?

6. దానికి సాగిలపడి నమస్కారము చేయుటకై సంచినుండి బంగారము మెండుగా పోయువారును వెండి తూచువారును దాని దేవతగా నిరూపించవలెనని కంసాలిని కూలికి పిలుతురు.

7. వారు భుజముమీద దాని నెక్కించుకొందురు దాని మోసికొనిపోయి తగినచోట నిలువబెట్టుదురు ఆ చోటు విడువకుండ అది అక్కడనే నిలుచును ఒకడు దానికి మొఱ్ఱపెట్టినను ఉత్తరము చెప్పదు వాని శ్రమ పోగొట్టి యెవనిని రక్షింపదు.

8. దీని జ్ఞాపకము చేసికొని ధైర్యముగా నుండుడి అతిక్రమము చేయువారలారా, దీని ఆలోచించుడి

9. చాల పూర్వమున జరిగినవాటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను దేవుడను నన్ను పోలినవాడెవడును లేడు.

10. నా ఆలోచన నిలుచుననియు నా చిత్తమంతయు నెర వేర్చుకొనెదననియు, చెప్పుకొనుచు ఆదినుండి నేనే కలుగబోవువాటిని తెలియజేయు చున్నాను. పూర్వకాలమునుండి నేనే యింక జరుగనివాటిని తెలియజేయుచున్నాను.

11. తూర్పునుండి క్రూరపక్షిని రప్పించుచున్నాను దూరదేశమునుండి నేను యోచించిన కార్యమును నెరవేర్చువానిని పిలుచుచున్నాను నేను చెప్పియున్నాను దాని నెరవేర్చెదను ఉద్దేశించియున్నాను సఫలపరచెదను.

12. కఠినహృదయులై నీతికి దూరముగా ఉన్నవారలారా, నా మాట ఆలకించుడి

13. నా నీతిని దగ్గరకు రప్పించియున్నాను అది దూరమున లేదు నా రక్షణ ఆలస్యము చేయలేదు సీయోనులో రక్షణనుండ నియమించుచున్నాను ఇశ్రాయేలునకు నా మహిమను అనుగ్రహించు చున్నాను.
లూకా 2:32Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 46 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విగ్రహాలు తమను తాము రక్షించుకోలేకపోయాయి, కానీ దేవుడు తన ప్రజలను రక్షించాడు. (1-4) 
అన్యమతస్థులు యూదులను అవమానించారు, వారి విగ్రహాలైన బెల్ మరియు నెబోలను వారు యెహోవా కంటే గొప్పవారంటూ ఎగతాళి చేశారు. అయినప్పటికీ, ఈ విగ్రహాలు మరియు వారి ఆరాధకులు నిర్భందించబడినందున అవి శక్తిహీనులుగా నిరూపించబడ్డాయి. దేవుని ప్రజలు విగ్రహాలకు లేదా విగ్రహారాధకులకు భయపడకూడదు, ఎందుకంటే భక్తిహీనులు భద్రత మరియు ఆనందాన్ని కోరుకునే విషయాలు చివరికి వారిని మరణం మరియు శాపం నుండి రక్షించడంలో విఫలమవుతాయి. నిజమైన దేవుడు తన ఆరాధకులను ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టడు. ప్రతి విశ్వాసి జీవిత కథ ఇజ్రాయెల్ చరిత్రకు ఒక విధంగా అద్దం పడుతుంది. అచంచలమైన మరియు స్థిరమైన అతని సంరక్షణ ద్వారా మన సహజ జీవితం నిలబెట్టినట్లే మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఆయన కృపతో నిలబడుతుంది. దేవుడు మనల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు. మనం బాల్యంలో చేసినట్లే, మనం బలహీనంగా మరియు సహాయం అవసరమైనప్పుడు కూడా, అతను మన శ్రేయస్సును ప్రారంభించేవాడు మరియు పరిరక్షించేవాడు.
వయస్సుతో బలహీనపడిన ఇశ్రాయేలుకు చేసిన ఈ వాగ్దానం క్రీస్తును అనుసరించే ప్రతి వృద్ధునికి వర్తిస్తుంది. బలహీనతలు చుట్టుముట్టబడినప్పటికీ, మరియు బహుశా మన చుట్టూ ఉన్నవారు మన సహవాసంతో అలసిపోయినప్పుడు, దేవుడు మనకు భరోసా ఇస్తూ, "నేను వాగ్దానం చేసినవాడిని, మీరు నన్ను కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను మీకు అండగా ఉంటాను, మార్గనిర్దేశం చేస్తాను. మీరు మీ మార్గంలో ఉన్నారు మరియు చివరికి మిమ్మల్ని ఇంటికి తీసుకురండి." మనం ఆయనపై నమ్మకం ఉంచడం మరియు ఆయనను ప్రేమించడం నేర్చుకుంటే, మనకు మిగిలి ఉన్న రోజులు లేదా సంవత్సరాల గురించి మనం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన తన శక్తి క్రింద తన సృష్టిలుగా మరియు ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా పునరుద్ధరించబడినట్లుగా, మనకు అందించడం మరియు మనపై నిఘా ఉంచడం కొనసాగిస్తాడు.

విగ్రహాలను పూజించడంలోని మూర్ఖత్వం. (5-13)
ఇక్కడ, విగ్రహాలను రూపొందించి, సహాయం కోసం వారిని వేడుకున్న వారి మూర్ఖత్వాన్ని మనం చూస్తున్నాము. ఇది విగ్రహారాధకుల విపరీత భక్తిని బట్టబయలు చేస్తుంది, ఇది దేవుని అనుచరులమని చెప్పుకునే అనేకమంది వారి నుండి ఏమీ కోరని విశ్వాసాన్ని ఆచరించే వారి దుర్బుద్ధికి భిన్నంగా ఉంటుంది. పాపానికి సేవ చేయడం వలన స్థిరమైన ధర ఉంటుంది. ఈ విగ్రహాల తెలివితక్కువతనాన్ని మరియు నిస్సహాయతను గుర్తించమని దేవుడు వారిని సవాలు చేస్తాడు. కాబట్టి, యూదులు అలాంటి అసహ్యకరమైన పద్ధతులను విస్మరించడం ద్వారా తమ మానవత్వాన్ని ప్రదర్శించనివ్వండి. చాలా కాలం క్రితం చెప్పబడిన గ్రంథంలోని అనేక ప్రవచనాలు నెరవేరలేదు, కానీ కొన్నింటిని గ్రహించడం, మిగిలినవి నిజంగా నెరవేరుతాయని ప్రతిజ్ఞగా ఉపయోగపడుతుంది. దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాడని తెలుసుకోవడం కంటే గొప్ప భరోసాను ఏదీ తీసుకురాదు. దేవుడు వెల్లడించిన ఉద్దేశాలను గురించి తెలియని లేదా విస్మరించేవారు కూడా అతని రహస్య ప్రణాళికలను నెరవేర్చడానికి పిలవబడతారు.
దేవుని వాక్యం యొక్క ఒక్క స్ట్రోక్ రద్దు చేయబడకముందే స్వర్గం మరియు భూమి రెండూ అదృశ్యమవుతాయి. మొండి పాపులను పరామర్శిస్తారు. వారు అంగీకారానికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, వారు ప్రభువు మాటను వినడానికి పిలుస్తారు. ఒక పాపి యొక్క మోక్షం వినయపూర్వకమైన మరియు పశ్చాత్తాపంతో కూడిన హృదయంతో ప్రారంభమవుతుంది, ఇది దేవుని వాక్యం వద్ద వణుకుతుంది, నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు అతని దయపై విశ్వాసానికి దారితీసే నిజమైన దుఃఖంతో ప్రారంభమవుతుంది, ఇది మన దైవిక రక్షకుని విధేయత మరియు త్యాగం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. క్రీస్తు, తన ప్రజలకు దైవిక నీతి మరియు మోక్షానికి మూలంగా, నిర్ణీత సమయానికి వస్తాడు. విశ్వాసులందరికీ అతని మోక్షం అతని చర్చిలోనే ఉంటుంది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |