Isaiah - యెషయా 57 | View All

1. నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనస్సున పెట్టరు భక్తులైనవారు తీసికొనిపోబడుచున్నారు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచున్నారని యెవనికిని తోచదు.

2. వారు విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుచున్నారు తమకు సూటిగానున్న మార్గమున నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశ్రమించుచున్నారు.

3. మంత్రప్రయోగపు కొడుకులారా, వ్యభిచార సంతానమా, వేశ్యాసంతానమా, మీరక్కడికి రండి.

4. మీరెవని ఎగతాళి చేయుచున్నారు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక చాచుచున్నారు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబద్ధికులును కారా?

5. మస్తచావృక్షములను చూచి పచ్చని ప్రతిచెట్టు క్రిందను కామము రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులక్రింద పిల్లలను చంపువార లారా,

6. నీ భాగ్యము లోయలోని రాళ్లలోనే యున్నది అవియే నీకు భాగ్యము, వాటికే పానీయార్పణము చేయుచున్నావు వాటికే నైవేద్యము నర్పించుచున్నావు. ఇవన్నియు జరుగగా నేను ఊరకుండదగునా?

7. ఉన్నతమైన మహాపర్వతముమీద నీ పరుపు వేసి కొంటివి బలి అర్పించుటకు అక్కడికే యెక్కితివి తలుపువెనుకను ద్వారబంధము వెనుకను నీ జ్ఞాపకచిహ్నము ఉంచితివి

8. నాకు మరుగై బట్టలు తీసి మంచమెక్కితివి నీ పరుపు వెడల్పుచేసికొని నీ పక్షముగా వారితో నిబంధన చేసితివి నీవు వారి మంచము కనబడిన చోట దాని ప్రేమిం చితివి.

9. నీవు తైలము తీసికొని రాజునొద్దకు పోతివి పరిమళ ద్రవ్యములను విస్తారముగా తీసికొని నీ రాయబారులను దూరమునకు పంపితివి పాతాళమంత లోతుగా నీవు లొంగితివి

10. నీ దూరప్రయాణముచేత నీవు ప్రయాసపడినను అది అసాధ్యమని నీవనుకొనలేదు నీవు బలము తెచ్చుకొంటిని గనుక నీవు సొమ్మసిల్లలేదు.

11. ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనస్కరింపకపోతివి? నీవు కల్లలాడి నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగానుండినందు ననే గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?

12. నీ నీతి యెంతో నేనే తెలియజేసెదను, నీ క్రియలు నీకు నిష్‌ప్రయోజనములగును.

13. నీవు మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు నీ విగ్రహముల గుంపు నిన్ను తప్పించునేమో గాలి వాటినన్నిటిని ఎగరగొట్టును గదా? ఒకడు ఊపిరి విడిచినమాత్రమున అవియన్నియు కొట్టుకొనిపోవును నన్ను నమ్ముకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించు కొందురు నా పరిశుద్ధ పర్వతమును స్వాధీనపరచుకొందురు.

14. ఎత్తుచేయుడి ఎత్తుచేయుడి త్రోవను సిద్ధపరచుడి, అడ్డు చేయుదానిని నా జనుల మార్గములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు.

15. మహా ఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్యనివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించు వాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప జేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సుగలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను.

16. నేను నిత్యము పోరాడువాడను కాను ఎల్లప్పుడును కోపించువాడను కాను ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాత్మ క్షీణించును నేను పుట్టించిన నరులు క్షీణించిపోవుదురు.

17. వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబట్టి నేను ఆగ్రహపడి వారిని కొట్టితిని నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిష్టమైన మార్గమున నడచుచు వచ్చిరి.

18. నేను వారి ప్రవర్తనను చూచితిని వారిని స్వస్థపరచుదును వారిని నడిపింతును వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదార్చుదును.

19. వారిలో కృతజ్ఞతాబుద్ధి పుట్టించుచు దూరస్థులకును సమీపస్థులకును సమాధానము సమాధానమని చెప్పి నేనే వారిని స్వస్థపరచెదనని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.
ఎఫెసీయులకు 2:13-17, రోమీయులకు 2:39, హెబ్రీయులకు 13:15

20. భక్తిహీనులు కదలుచున్న సముద్రమువంటివారు అది నిమ్మళింపనేరదు దాని జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.
యూదా 1:13

21. దుష్టులకు నెమ్మదియుండదని నా దేవుడు సెలవిచ్చు చున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 57 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నీతిమంతుల ఆశీర్వాద మరణం. (1,2) 
ధర్మబద్ధంగా జీవించే వారు కేవలం భౌతిక దెబ్బ నుండి తప్పించుకోకుండా, మృత్యువు యొక్క వేదన నుండి తప్పించుకుంటారు. ఈ వాస్తవం తరచుగా అజాగ్రత్త ప్రపంచం ద్వారా గుర్తించబడదు. కొద్దిమంది మాత్రమే దీనిని సామూహిక విషాదంగా విచారిస్తారు మరియు చాలా కొద్దిమంది దీనిని సామూహిక పాఠంగా గ్రహిస్తారు. వారి నిష్క్రమణ దయతో కూడిన చర్య, వారిని సాక్ష్యమివ్వకుండా మరియు చెడులో పాల్గొనకుండా లేదా దాని ప్రలోభాలకు లొంగిపోకుండా కాపాడుతుంది. నీతిమంతుడు మరణించినప్పుడు, వారు ప్రశాంతత మరియు విశ్రాంతి స్థితిలోకి ప్రవేశిస్తారు.

యూదు దేశం యొక్క అసహ్యకరమైన విగ్రహారాధనలు. (3-12) 
ప్రభువు మతభ్రష్టులను మరియు కపటులను తన సన్నిధిలో నిలబడమని పిలుస్తాడు. వారి పాపాల గురించి ఎదుర్కొన్నప్పుడు మరియు రాబోయే తీర్పుల గురించి హెచ్చరించినప్పుడు, వారు దేవుని వాక్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తారు. యూదులు తమ బందిఖానాకు ముందు ఒకప్పుడు విగ్రహారాధనకు పాల్పడ్డారు కానీ ఆ బాధను భరించిన తర్వాత కాదు. అబద్ధ దేవుళ్లను ఆరాధించడంలో వారి ఉత్సాహం, సత్య దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో మన ఉదాసీనతను సిగ్గుపడేలా చేస్తుంది. పాపానికి సేవ చేయడం అవమానకరమైన బానిసత్వం; ఈ విధంగా ఇష్టపూర్వకంగా తమను తాము దిగజార్చుకునే వారు నరకంలో తమ భాగాన్ని న్యాయబద్ధంగా పంచుకుంటారు.
ప్రజలు తరచుగా తమ అపవిత్రమైన కోరికలకు ఆజ్యం పోసే మతం వైపు ఆకర్షితులవుతారు. వారు తమ నేరాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తారని లేదా వారి ప్రతిష్టాత్మకమైన కోరికలకు విముక్తిని ప్రసాదిస్తుందని వారు విశ్వసిస్తే, వారు ఎంత గొప్ప లేదా నీచమైన పనికైనా పాల్పడవచ్చు. ఈ ప్రవర్తనా విధానం విగ్రహారాధనను వివరిస్తుంది, అది అన్యమతమైనా, యూదులైనా లేదా క్రైస్తవ వ్యతిరేకమైనా. ఏది ఏమైనప్పటికీ, తమ నిరీక్షణ మరియు విశ్వాసం వలె దేవుణ్ణి వేరొకదానితో భర్తీ చేసే వారు ఎన్నటికీ న్యాయమైన ఫలితాన్ని కనుగొనలేరు. సరైన మార్గం నుండి తప్పుకున్న వారు లెక్కలేనన్ని దారితప్పిన మార్గాల్లో తిరుగుతారు. పాపం యొక్క ఆనందాలు త్వరగా అలసిపోతాయి కానీ నిజంగా సంతృప్తి చెందవు. దేవుని వాక్యాన్ని మరియు ఆయన ప్రొవిడెన్స్‌ను విస్మరించే వారు దేవుని పట్ల తమకున్న భయం లేకపోవడాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. పాపం నిజమైన లాభం లేదు; అది నాశనానికి మరియు విధ్వంసానికి మాత్రమే దారితీస్తుంది.

వినయపూర్వకమైన మరియు పశ్చాత్తాపపడిన వారికి వాగ్దానాలు. (13-21)
విగ్రహాలు మరియు వాటిని పూజించే వారు అంతిమంగా ఏమీ లేకుండా పోతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, దేవుని కృపపై నమ్మకం ఉంచేవారు స్వర్గపు ఆనందాలలోకి ప్రవేశిస్తారు. ప్రభువుతో, రోజుల ప్రారంభం లేదా ముగింపు లేదు, సమయ మార్పు లేదు. అతని పేరు పవిత్రమైనది, మరియు అందరూ ఆయనను పవిత్రమైన దేవుడిగా గుర్తించాలి. తమ పరిస్థితులను గుర్తించి, ఆయన కోపానికి భయపడే వారిపట్ల ఆయన సున్నితమైన శ్రద్ధ చూపిస్తాడు. ఆయన ఎవరి హృదయాలను లొంగదీసుకున్నారో, వారిని పునరుజ్జీవింపజేసేందుకు మరియు ఓదార్పునిచ్చే ఉద్దేశ్యంతో ఆయన నివసించేవాడు.
సుదీర్ఘమైన ప్రతికూల సమయాల్లో, నీతిమంతులు కూడా దేవుని గురించి కఠినమైన ఆలోచనలను కలిగి ఉండేందుకు శోధించబడవచ్చు. అయినప్పటికీ, అతను అనంతంగా పోరాడడు, ఎందుకంటే అతను తన స్వంత చేతుల పనిని విడిచిపెట్టడు లేదా తన కుమారుని రక్తం ద్వారా పొందబడిన విమోచనను రద్దు చేయడు. దురాశ అనేది దైవిక నిరాకరణను ఆకర్షించే పాపం, పాపం యొక్క స్వాభావికమైన పాపాన్ని వివరిస్తుంది. ఇంకా, దేవుని దయ వారిలో పనిచేస్తే తప్ప కష్టాలు ప్రజలను మార్చలేవు.
నిజమైన శాంతి ప్రకటించబడుతుంది-పరిపూర్ణ శాంతి. ఈ శాంతి బోధించే పెదవుల నుండి మరియు ప్రార్థన హృదయాల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. క్రీస్తు వచ్చి అన్యజనులకు మరియు యూదులకు, భవిష్యత్ తరాలకు శాంతిని ప్రకటించాడు, అతను తన కాలంలో వారికి చేసినట్లే. ఇంకా దుర్మార్గులు దేవుని దయ ద్వారా స్వస్థతను అంగీకరించడానికి నిరాకరించారు మరియు తత్ఫలితంగా, ఓదార్పును పొందలేకపోయారు. వారి అనియంత్రిత కోరికలు మరియు వాంఛలు వారిని అల్లకల్లోలమైన సముద్రంలా అశాంతికి గురిచేశాయి. వారి మనస్సాక్షి వారి ఆనందాలను పీడించింది. దేవుడు ప్రకటించాడు, మరియు ప్రపంచంలో ఏదీ దానిని మార్చదు: పాపంలో కొనసాగేవారికి శాంతి లేదు.
అటువంటి భయంకరమైన స్థితి నుండి మనం రక్షించబడితే, అది కేవలం దేవుని దయ మరియు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వల్లనే. మన పెదవుల నుండి కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రశంసలను ఉత్పత్తి చేసే కొత్త హృదయం అతని బహుమతి. మోక్షం, దాని అన్ని ఫలాలు, ఆశలు మరియు సౌకర్యాలతో పాటు, అతని పని, మరియు అతను అన్ని మహిమలకు అర్హుడు. దుష్టులకు శాంతి ఉండదు, కానీ దుష్టులు తమ మార్గాలను విడిచిపెట్టి, అన్యాయస్థులు తమ ఆలోచనలను విడిచిపెట్టి, వారు ప్రభువు వైపు తిరిగితే, అతను తన దయను విస్తరింపజేస్తాడు మరియు వారిని సమృద్ధిగా క్షమించును.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |