Isaiah - యెషయా 61 | View All

1. ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చియున్నది దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును చెరలోనున్నవారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును
మత్తయి 11:5, లూకా 7:22, అపో. కార్యములు 10:38, మత్తయి 5:3, అపో. కార్యములు 4:27, అపో. కార్యములు 26:18, లూకా 4:18-19

2. యెహోవా హితవత్సరమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినమును ప్రకటించుటకును దుఃఖాక్రాంతులందరిని ఓదార్చుటకును
మత్తయి 5:4

3. సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్తుతివస్త్రమును వారికిచ్చుటకును ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు. యెహోవా తన్ను మహిమపరచుకొనునట్లు నీతి అను మస్తకివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెట్లనియు వారికి పేరు పెట్ట బడును.
లూకా 6:21

4. చాలకాలమునుండి పాడుగానున్న స్థలములను వారు కట్టుదురు పూర్వమున పాడైన స్థలములను కట్టుదురు పాడైన పట్టణములను నూతనముగా స్థాపింతురు తరతరములనుండి శిథిలములైయున్న పురములను బాగు చేయుదురు.

5. అన్యులు నిలువబడి మీ మందలను మేపెదరు పరదేశులు మీకు వ్యవసాయకులును మీ ద్రాక్షతోట కాపరులును అగుదురు

6. మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని మనుష్యులు మిమ్మును గూర్చి చెప్పుదురు జనముల ఐశ్వర్యమును మీరు అనుభవింతురు వారి ప్రభావమును పొంది అతిశయింతురు
1 పేతురు 2:5-9, ప్రకటన గ్రంథం 1:6, ప్రకటన గ్రంథం 5:10, ప్రకటన గ్రంథం 20:6

7. మీ యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందు దురు నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములోరెట్టింపుభాగమునకు కర్తలగుదురు నిత్యానందము వారికి కలుగును.

8. ఏలయనగా న్యాయముచేయుట యెహోవానగు నాకిష్టము ఒకడు అన్యాయముగా ఒకనిసొత్తు పట్టుకొనుట నాకసహ్యము. సత్యమునుబట్టి వారి క్రియాఫలమును వారికిచ్చుచు వారితో నిత్యనిబంధన చేయుదును.

9. జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధ్యను వారి సంతానము ప్రసిద్ధినొందును వారు యెహోవా ఆశీర్వదించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒప్పుకొందురు

10. శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండ్లికుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో అలంకరించుకొనిన పెండ్లికుమార్తెరీతి గాను ఆయన రక్షణవస్త్రములను నాకు ధరింపజేసి యున్నాడు నీతి అను పైబట్టను నాకు ధరింపజేసియున్నాడు కాగా యెహోవానుబట్టి మహానందముతో నేను ఆనందించుచున్నాను నా దేవునిబట్టి నా ఆత్మ ఉల్లసించుచున్నది
ప్రకటన గ్రంథం 19:8, ప్రకటన గ్రంథం 21:2

11. భూమి మొలకను మొలిపించునట్లుగాను తోటలో విత్తబడినవాటిని అది మొలిపించునట్లుగాను నిశ్చయముగా సమస్త జనముల యెదుట ప్రభువగు యెహోవా నీతిని స్తోత్రమును ఉజ్జీవింప జేయును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 61 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మెస్సీయ, అతని పాత్ర మరియు కార్యాలయం. (1-3) 
ప్రవక్తలు అప్పుడప్పుడు దేవుని పరిశుద్ధాత్మను పొందారు, వారి మాటలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు మరియు మాట్లాడటానికి వారిని ప్రేరేపించారు. దీనికి విరుద్ధంగా, క్రీస్తు పరిమితి లేకుండా ఆత్మను కలిగి ఉన్నాడు, అతనిని నియమించిన మిషన్ కోసం మానవునిగా సన్నద్ధం చేశాడు. jam 2:5లో పేర్కొనబడినట్లుగా, సువార్తను ఎక్కువగా స్వీకరించేవారు తరచుగా పేదవారు, మరియు వినయంతో అంగీకరించినప్పుడు మాత్రమే మనకు ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. "సాత్వికులు ధన్యులు" అని ప్రకటించినప్పుడు ఆత్మలో వినయపూర్వకమైన వారికి క్రీస్తు శుభవార్త ప్రకటించాడు. క్రీస్తు త్యాగం అంగీకరించబడింది, మనపై పాపం యొక్క ఆధిపత్య సంకెళ్లను బద్దలు కొట్టి, ఆయన ఆత్మ ద్వారా మనలను విడిపించింది. మనం అతని ప్రతిపాదనను అంగీకరించినప్పుడు నిజమైన స్వేచ్ఛ ఉద్భవిస్తుంది.
పాపం మరియు సాతాను ఓటమికి ఉద్దేశించబడ్డారు, మరియు క్రీస్తు సిలువపై వారిపై విజయం సాధించాడు. అయితే, ఈ ఆఫర్లను పట్టుదలతో తిరస్కరించే వారు దేవుని శత్రువులుగా పర్యవసానాలను ఎదుర్కొంటారు. క్రీస్తు ఓదార్పునిచ్చేందుకు ఉద్దేశించబడ్డాడు మరియు లోకం కంటే తనలో దుఃఖించే మరియు ఓదార్పుని కోరుకునే వారందరినీ ఓదార్చడం ద్వారా అతను ఈ పాత్రను నెరవేరుస్తాడు. దేవుని నాటిన కొమ్మల వంటి నీతి ఫలాలను వారు భరించేలా ఆయన తన ప్రజల కోసం దీనిని నెరవేరుస్తాడు.
దేవుని దయ, క్రీస్తు యొక్క ప్రాయశ్చిత్తం మరియు కృప సందేశం స్వయం సమృద్ధిగా మరియు గర్వంగా ఉన్నవారికి ప్రయోజనం కలిగించవు. వారి నిజమైన స్వభావాన్ని మరియు అవసరాలను గుర్తించడానికి వారు పవిత్రాత్మ ద్వారా వినయం మరియు మార్గనిర్దేశం చేయాలి, పాపుల స్నేహితుడు మరియు రక్షకునిపై వారి ఆధారపడటాన్ని గుర్తించేలా వారిని నడిపించాలి. ఆయన బోధలు దేవుని యెదుట వినయం పొందిన వారికి సంతోషకరమైన వార్తలను అందజేస్తాయి.

చర్చి యొక్క భవిష్యత్తు ఆశీర్వాదం గురించి అతని వాగ్దానాలు. (4-9) 
ఈ వాగ్దానాలు బందిఖానా నుండి తిరిగి వచ్చిన యూదుల వైపుకు మళ్ళించబడ్డాయి, అయితే వారి పరిధి దైవిక దయతో, ఆధ్యాత్మిక బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వారందరికీ విస్తరించింది. పాపంతో కళంకితుడైన ఆత్మ శిథిలావస్థలో ఉన్న నగరాన్ని, రక్షణ గోడలు లేని లేదా శిథిలమైన ఇంటిని పోలి ఉంటుంది. అయితే, క్రీస్తు సువార్త మరియు దయ యొక్క శక్తి ద్వారా, అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని నివాస స్థలంగా మార్చబడింది.
దేవుని దయతో, మనం ప్రాపంచిక వ్యవహారాల పట్ల పవిత్రమైన ఉదాసీనతను సాధించినప్పుడు - మన చేతులు వాటిలో నిమగ్నమైనప్పుడు, మన హృదయాలు చిక్కు లేకుండా, పూర్తిగా దేవునికి మరియు అతని సేవకు అంకితం చేయబడినప్పుడు - అప్పుడు అపరిచితులైన వారు కూడా మనలో కార్మికులుగా మారతారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు మరియు ద్రాక్షతోటలు. అతను ఎవరిని విడిపిస్తాడో, అతను పని చేయడానికి కూడా సెట్ చేస్తాడు. దేవుణ్ణి సేవించడం అనేది పరిపూర్ణ స్వేచ్ఛకు పర్యాయపదం; అది అత్యున్నత గౌరవం. ప్రతి విశ్వాసి, మన దేవుని దృష్టిలో రాజు మరియు పూజారి మరియు ఎల్లప్పుడూ తమను తాము ప్రవర్తించాలి. ప్రభువును తమ భాగమని చెప్పుకొనే వారికి విలువైన వారసత్వం ఉందని ధృవీకరించడానికి మరియు దానిలో సంతోషించడానికి ప్రతి కారణం ఉంది.
స్వర్గపు ఆనందాల సంపూర్ణతలో, మన సేవ మరియు ఓర్పు యొక్క అన్ని చర్యలకు మనం రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ ప్రతిఫలాన్ని పొందుతాము. దేవుడు సత్యాన్ని కోరుకుంటాడు మరియు అన్ని రకాల అన్యాయాలను అసహ్యించుకుంటాడు. ఏ దొంగతనం చర్యను త్యాగాలకు ఆపాదించడం ద్వారా సమర్థించబడదు మరియు మతపరమైన అర్పణల ముసుగులో దోపిడీ ముఖ్యంగా అసహ్యకరమైనది.
పవిత్రమైన తల్లిదండ్రుల పిల్లలు మంచి పెంపకం యొక్క ఫలాలను వ్యక్తపరచనివ్వండి, వారి కోసం చేసిన ప్రార్థనలకు సజీవ సమాధానంగా మరియు దేవుని దయ యొక్క ఆశీర్వాదాలకు ఉదాహరణగా ఉపయోగపడుతుంది.

చర్చి ఈ దయ కోసం దేవుణ్ణి స్తుతిస్తుంది. (10,11)
ప్రస్తుతం క్రీస్తు నీతి వస్త్రాన్ని ధరించి, ఆత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ ద్వారా వారి ఆత్మలు దేవుని స్వరూపంతో పునరుద్ధరించబడిన వారు మాత్రమే భవిష్యత్తులో రక్షణ వస్త్రాలతో అలంకరించబడతారు. ఈ ఆశీర్వాదాలు తరతరాలుగా ఫలిస్తూనే ఉంటాయి, భూమి యొక్క ఉత్పత్తి వలె. ప్రభువైన దేవుడు నీతిని మరియు ప్రశంసలను నిలకడగా మరియు మానవాళికి ప్రయోజనకరంగా తీసుకువస్తాడు.
ఈ ఆశీర్వాదాలు చాలా దూరం వ్యాపిస్తాయి మరియు గొప్ప మోక్షం భూమి యొక్క చివరలను ప్రకటించబడుతుంది. క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క సారాంశం మరియు మహిమ అయినందున, ప్రభువైన దేవుడు మనలో నీతి వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిద్దాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |