Hosea - హోషేయ 10 | View All

1. ఇశ్రాయేలు విస్తారముగా వ్యాపించిన ద్రాక్ష చెట్టుతో సమానము. వారు ఫలము ఫలించిరి. ఫలము ఫలించినకొలది వారు బలిపీఠములను మరి విశేషముగా చేయుచువచ్చిరి; తమ భూమి ఫలవంతమైనకొలది వారు తమ దేవతాస్తంభములను మరి విశేషముగా చేసిరి.

2. వారి మనస్సు కపటమైనది గనుక వారు త్వరలోనే తమ అపరాధమునకు శిక్ష నొందుదురు; యెహోవా వారి బలిపీఠ ములను తుత్తునియలుగా చేయును, వారు ప్రతిష్టించిన దేవతాస్తంభములను పాడుచేయును.

3. రాజు మనకు లేడు, మనము యెహోవాకు భయపడము, రాజు మనకేమి చేయును అని వారిప్పుడు చెప్పుదురు.

4. అబద్ధప్రమాణములు చేయుదురు, సంధులు చేయుదురు, వట్టిమాటలు పలుకుదురు, అందువలన భూమి చాళ్లలో విషపుకూర మొలచునట్టుగా దేశములో వారి తీర్పులు బయలు దేరు చున్నవి.

5. బేతావెనులోనున్న దూడవిషయమై షోమ్రోను నివాసులు భయపడుదురు, దాని ప్రభావము పోయెనని ప్రజలును, సంతోషించుచుండిన దాని అర్చకులును దుఃఖింతురు.

6. ఎఫ్రాయిము అవమానము నొందుటకు, ఇశ్రాయేలు వారు తాము చేసిన ఆలోచనవలన సిగ్గు తెచ్చుకొనుటకు, అది అష్షూరు దేశములోనికి కొనిపోబడి రాజైన యారేబునకు కానుకగా ఇయ్యబడును.

7. షోమ్రోను నాశమగును, దాని రాజు నీళ్లలో కొట్టుకొనిపోవు నురుగుతో సమానమగును.

8. ఇశ్రాయేలువారి పాప స్వరూపమైన ఆవెనులోని ఉన్నత స్థలములు లయమగును, ముండ్ల చెట్లును కంపయు వారి బలిపీఠములమీద పెరు గును, పర్వతములను చూచిమమ్మును మరుగుచేయు డనియు, కొండలను చూచిమామీద పడుడనియు వారు చెప్పుదురు.
లూకా 23:30, ప్రకటన గ్రంథం 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 9:6

9. ఇశ్రాయేలూ, గిబియా దినములనుండి నీవు పాపము చేయుచు వచ్చితివి, అచ్చట వారు నిలిచియుండిరి. దుర్మార్గులమీద జరిగిన యుద్ధము గిబియాలో వారిమీదకి రాగా

10. నా యిష్టప్రకారము నేను వారిని శిక్షింతును; వారు చేసిన రెండు దోషక్రియలకు నేను వారిని బంధింపగా అన్యజనులు కూడి వారిమీదికి వత్తురు.

11. ఎఫ్రాయిము నూర్పునందు అభ్యాసముగలదై కంకులను త్రొక్కగోరు పెయ్యవలె ఉన్నది; అయితే దాని నున్నని మెడకు నేను కాడి కట్టుదును; ఎఫ్రాయిముచేత దున్నిం చుటకు నేనొకని నియమింతును, యూదా భూమిని దున్నును, యాకోబు దానిని చదును చేసికొనును.

12. నీతి ఫలించునట్లు మీరు విత్తనము వేయుడి ప్రేమయను కోత మీరు కోయుడి, యెహోవాను వెదకుటకు ఇదే సమ యము గనుక ఆయన ప్రత్యక్షమై మీమీద నీతివర్షము కురిపించునట్లు ఇదివరకెన్నడును దున్నని బీడుభూమి దున్నుడి.
2 కోరింథీయులకు 9:10

13. నీ ప్రవర్తననాధారము చేసికొని నీ బలాఢ్యులను నమ్ముకొని నీవు చెడుతనపు పంటకై దున్నితివి గనుక మీరు పాపమను కోతకోసియున్నారు. అబద్ధము నకు ఫలము పొందియున్నారు.

14. నీ జనుల మీదికి అల్లరి వచ్చును; షల్మాను యుద్ధముచేసి బేతర్బేలును పాడుచేసి నట్లు ప్రాకారములుగల నీ పట్టణములన్నియు పాడగును; పిల్లలమీద తల్లులు నేలను పడవేయబడుదురు.

15. ఈలాగున మీరు చేసిన ఘోరమైన దుష్టక్రియలనుబట్టి బేతేలు మీకు నాశన కారణమగును; ఉదయకాలమున ఇశ్రా యేలు రాజు కొట్టబడి నిర్మూలమగును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hosea - హోషేయ 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్ యొక్క విగ్రహారాధన. (1-8) 
ఒక తీగ దాని పండు ద్వారా మాత్రమే విలువను కలిగి ఉంటుంది, అయినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ ఎటువంటి ఫలవంతమైన ఫలితాలను ఇవ్వలేకపోయింది. వారి హృదయాలు వేర్వేరు దిశల్లో నలిగిపోయాయి. దేవుడు మానవ హృదయంపై సర్వోన్నతంగా ఉన్నాడు; అతను పూర్తి భక్తిని కోరతాడు లేదా ఏదీ కోరడు. వారి హృదయాల ప్రవాహం పూర్తిగా దేవుని వైపు ప్రవహిస్తే, అది అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి శక్తితో ప్రవహిస్తుంది. దేవునితో ఒడంబడిక గురించి వారి వాదనలు మోసపూరితమైనవి. న్యాయం కోసం వారి అన్వేషణ కూడా హేమ్లాక్ వలె విషపూరితమైనది. విచారకరంగా, నేడు కనిపించే చర్చి ఖాళీ తీగలా మిగిలిపోయింది. ప్రాపంచిక శ్రేయస్సు అంతా బుడగలు వలె నశ్వరమైనది, నీటి ఉపరితలంపై నురుగులా తేలికగా వస్తుంది. పాపులు తమ రక్షకునిగా ప్రస్తుతం తొలగించిన న్యాయాధిపతి నుండి నిష్ఫలంగా ఆశ్రయం పొందుతారు.

వారు పశ్చాత్తాపం చెందాలని ఉద్బోధించారు. (9-15)
దేవుడు పాపుల మరణాన్ని మరియు నాశనాన్ని కోరుకోడు, బదులుగా ఆయన దయతో వారి దిద్దుబాటును కోరుకుంటాడు. ఇశ్రాయేలులో, దుర్మార్గపు వారసులు ఇప్పటికీ కొనసాగారు. వారి శత్రువులు త్వరలో వారికి వ్యతిరేకంగా గుమిగూడుతారు. సుఖం, సుఖం పొందే వారికి జీవితంలోని కష్టాలను బోధించడం దేవుడి కోసమే. వారు తమ హృదయాలను అన్ని అవినీతి కోరికలు మరియు కోరికల నుండి శుద్ధి చేసుకోవాలి, పశ్చాత్తాపం మరియు వినయ స్పూర్తిని అలవర్చుకోవాలి. వారి చర్యలు దేవుని పట్ల భక్తి, న్యాయం మరియు ఒకరి పట్ల మరొకరు దాతృత్వంతో నిండి ఉండాలి. తమ జీవితాల్లో ధర్మానికి బీజాలు వేయాలి. దేవుడిని వెతకడం అనేది రోజువారీ ప్రయత్నంగా ఉండాలి, అతని అన్వేషణకు అంకితమైన ప్రత్యేక క్షణాలు ఉండాలి.
క్రీస్తు మన నీతిమంతుడైన ప్రభువుగా వస్తాడు, ఆయన కృపను మనకు సమృద్ధిగా ప్రసాదిస్తాడు. మనం ధర్మాన్ని విత్తినట్లయితే, మనం దయను ప్రతిఫలంగా పొందుతాము, మనం దానికి అర్హులైనందున కాదు, అతని దయ కారణంగా. పాపం ద్వారా పొందిన లాభాలు కూడా చివరికి పాపిని సంతృప్తి పరచలేవు. మన ప్రాపంచిక సుఖాలు నిరాశకు గురిచేసినట్లే, పాప సేవపై ఆధారపడడం కూడా నమ్మదగినది కాదని రుజువు చేస్తుంది. బదులుగా, వచ్చి ప్రభువును వెదకండి, మరియు ఆయనపై మీ నిరీక్షణ ఎన్నటికీ నిరాశపరచదు. యుద్ధం యొక్క వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం మరియు అంతిమంగా అలాంటి విధ్వంసం కలిగించేది పాపమే అని గుర్తుంచుకోండి. మానవ పాపం వల్ల కలిగే బాధలు ఈ ప్రపంచంలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |