Micah - మీకా 2 | View All

1. మంచములమీద పరుండి మోసపు క్రియలు యోచించుచు దుష్కార్యములు చేయువారికి శ్రమ; ఆలాగు చేయుట వారి స్వాధీనములో నున్నది గనుక వారు ప్రొద్దు పొడవగానే చేయుదురు.

2. వారు భూములు ఆశించి పట్టుకొందురు, ఇండ్లు ఆశించి ఆక్రమించు కొందురు, ఒక మనిషిని వాని కుటుంబమును ఇంటివానిని వాని స్వాస్థ్యమును అన్యాయముగా ఆక్రమింతురు.

3. కాబట్టి యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా - గొప్ప అపాయ కాలము వచ్చుచున్నది. దాని క్రిందనుండి తమ మెడలను తప్పించుకొనలేకుండునంతగాను, గర్వముగా నడువ లేకుండునంతగాను ఈ వంశమునకు కీడుచేయ నుద్దేశించుచున్నాను.

4. ఆ దినమున జనులు మిమ్మునుగురించి బహుగా అంగలార్చుచు సామెత నెత్తుదురు. వారు చెప్పు సామెత ఏదనగా మనము బొత్తిగా చెడిపోయి యున్నామనియు, ఆయన నా జనుల స్వాస్థ్యమును అన్యుల కిచ్చియున్నాడనియు, మనయొద్ద నుండకుండ ఆయన దానిని తీసివేసెసేయనియు, మన భూములను తిరుగబడినవారికి ఆయన విభ జించియున్నాడనియు ఇశ్రాయేలీయులు అనుకొను చున్నట్లు జనులు చెప్పుకొందురు.

5. చీట్లు వేయగా యెహోవా సమాజములో మీరు పాలుపొందునట్లు నూలు వేయువాడొకడును ఉండడు.

6. మీరు దీని ప్రవచింప వద్దని వారు ప్రకటన చేయుదురు. ప్రవచింపని యెడల అవమానము కలుగక మానదు.

7. యాకోబు సంతతివారని పేరు పెట్టబడినవారలారా, యెహోవా దీర్ఘశాంతము తగ్గిపోయెనా? యీ క్రియలు ఆయనచేత జరిగెనా? యథార్థముగా ప్రవర్తించువానికి నా మాటలు క్షేమసాధనములు కావా?

8. ఇప్పుడే గదా నా జనులు శత్రువులైరి; నిర్భయముగా సంచరించువారిని చూచి వారు కట్టు పంచెలను మాత్రము విడిచి వారి పై వస్త్రములను లాగుకొందురు.

9. వారికిష్టమైన యిండ్లలోనుండి నా జనులయొక్క స్త్రీలను మీరు వెళ్లగొట్టుదురు, వారి బిడ్డల యొద్దనుండి నేనిచ్చిన ఘనతను ఎన్నడును లేకుండ మీరు ఎత్తికొని పోవుదురు.

10. ఈ దేశము మీ విశ్రాంతిస్థలముకాదు; మీరు లేచి వెళ్లి పోవుడి, మీకు నాశనము నిర్మూల నాశనము కలుగునంతగా మీరు అపవిత్రక్రియలు జరిగించితిరి.

11. వ్యర్థమైన మాటలు పలుకుచు, అబద్ధికుడై ద్రాక్షారసమునుబట్టియు మద్యమును బట్టియు నేను మీకు ఉపన్యాసము చేయుదునని అబద్ధము చెప్పుచు ఒకడు వచ్చినయెడల వాడే ఈ జనులకు ప్రవక్తయగును.

12. యాకోబు సంతతీ, తప్పక నేను మిమ్మునందరిని పోగు చేయుదును, ఇశ్రాయేలీయులలో శేషించిన వారిని తప్పక సమకూర్చుదును. బొస్రా గొఱ్ఱెలు కూడునట్లు వారిని సమకూర్చుదును, తమ మేతస్థలములలో వారిని పోగు చేతును, గొప్ప ధ్వని పుట్టునట్లుగా మనుష్యులు విస్తార ముగా కూడుదురు.

13. ప్రాకారములు పడగొట్టువాడు వారికి ముందుగాపోవును, వారు గుమ్మమును పడగొట్టి దాని ద్వారా దాటిపోవుదురు, వారి రాజు వారికి ముందుగా నడుచును, యెహోవా వారికి నాయకుడుగా ఉండును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Micah - మీకా 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్ యొక్క పాపాలు మరియు నిర్జనాలు. (1-5) 
రాత్రిపూట ముసుగులో దుష్టత్వానికి పన్నాగం పన్నేవారు మరియు తమ దుష్ట ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి పొద్దున్నే లేచేవారు శాపగ్రస్తులు. హఠాత్తుగా హాని చేయడం చాలా చెడ్డది, కానీ జాగ్రత్తగా ఉద్దేశం మరియు ముందస్తు ఆలోచనతో చేస్తే అది మరింత బాధాకరం. ఏకాంతం మరియు ఏకాంత క్షణాలను తెలివిగా మరియు నిర్మాణాత్మకంగా ఉపయోగించడం గొప్ప ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. దురాశ హృదయాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు, కనికరం దూరం చేయబడుతుంది మరియు ఇది తరచుగా హింస మరియు మోసపూరిత చర్యలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. శ్రేయస్సు సమయంలో అత్యంత గర్వంగా మరియు సురక్షితంగా ఉన్నవారు తరచుగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు త్వరగా నిరాశ చెందుతారు. దేవుడు మీ నుండి దూరమైనప్పుడు పర్యవసానాల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి! దేవుని సహవాసం నుండి మనలను వేరు చేయడం లేదా దాని ఆశీర్వాదాలకు మన ప్రాప్యతను పరిమితం చేయడం అత్యంత కఠినమైన దురదృష్టాలు.

వారి చెడు పద్ధతులు. (6-11) 
"ప్రవచించవద్దు" అని వారు నొక్కి చెప్పడం వలన, దేవుడు వారి కోరికను గౌరవిస్తాడు మరియు వారి తప్పు వారి స్వంత శిక్షగా ఉపయోగపడుతుంది. నయం చేయడానికి నిరాకరించిన రోగికి వైద్యుడు హాజరుకావడం మానేయండి. సద్గురువులను మౌనంగా ఉంచి, అనుగ్రహ మార్గాలను అడ్డుకునే వారు దేవునికే కాదు, వారి స్వంత జాతికి కూడా విరోధులు. దేవుని బోధల పట్ల గౌరవం చూపని వారిని ఏ ఆంక్షలు ఉంచుతాయి? పాపులు తాము అపవిత్రం చేసిన దేశంలో శాంతిని పొందాలని ఎదురు చూడకూడదు. మీరు ఈ భూమిని విడిచిపెట్టమని బలవంతం చేయడమే కాదు, అది చివరికి మీ పతనానికి దారి తీస్తుంది. ప్రస్తుత ప్రపంచంలోని మన స్థితికి దీన్ని వర్తింపజేయండి. కోరికతో నడిచే ప్రపంచంలో నైతిక క్షీణత ఉంది మరియు దాని నుండి మన దూరం ఉండాలి. ఇది మన విశ్రాంతి స్థలం కాదు; ఇది మన ప్రయాణం కోసం ఉద్దేశించబడింది కానీ మా వారసత్వం, మా బస కాదు కానీ మా నివాసం కాదు. ఇక్కడ, మనకు శాశ్వతమైన నగరం లేదు; కాబట్టి, మనం లేచి బయలుదేరుదాం, పైన శాశ్వతమైన నగరాన్ని వెతుకుదాం. వారు మోసపోవాలని ఎంచుకుంటే, వారిని మోసం చేయనివ్వండి. వారి బోధనలు మరియు చర్యలలో స్వీయ-భోగాన్ని సమర్థించే ఉపాధ్యాయులు అటువంటి పాపులకు అత్యంత అనుకూలమైనది.

పునరుద్ధరణ యొక్క వాగ్దానం. (12,13)
ఈ వచనాలు ఇజ్రాయెల్ మరియు యూదా ప్రవాసాన్ని సూచిస్తున్నట్లు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ప్రకరణం యూదులు క్రీస్తుగా మారడం గురించి ప్రవచనంగా కూడా పనిచేస్తుంది. ప్రభువు వారిని చెర నుండి రక్షించి వారి సంఖ్యను పెంచడమే కాకుండా, సాతాను సంకెళ్లను బద్దలు కొట్టి, మానవ స్వభావాన్ని మరియు వారి హృదయాలలో తన ఆత్మ యొక్క పనిని ఊహించడం ద్వారా ప్రభువైన యేసు స్వయంగా దేవునికి వారి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తాడు. ఈ విధంగా, అతను మార్గాన్ని నడిపించాడు మరియు ప్రజలు స్వర్గానికి వారి ప్రయాణంలో అతని బలంతో వారి శత్రువులను ఛేదించుకుంటూ అనుసరిస్తారు.Shortcut Links
మీకా - Micah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |