Zephaniah - జెఫన్యా 2 | View All

1. సిగ్గుమాలిన జనులారా, కూడి రండి, పొట్టు గాలికి ఎగురునట్లు సమయము గతించుచున్నది.

2. విధి నిర్ణయము కాకమునుపే యెహోవా కోపాగ్ని మీ మీదికి రాక మునుపే, మిమ్మును శిక్షించుటకై యెహోవా ఉగ్రతదినము రాకమునుపే కూడిరండి.

3. దేశములో సాత్వికులై ఆయన న్యాయవిధుల ననుసరించు సమస్త దీనులారా, యెహోవాను వెదకుడి; మీరు వెదకి వినయముగలవారై నీతిని అనుసరించినయెడల ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినమున మీరు దాచబడుదురు.

4. గాజాపట్టణము నిర్జనమగును, అష్కెలోను పాడై పోవును, మధ్యాహ్నకాలమందు అష్డోదువారు బయటికి పారదోలబడుదురు, ఎక్రోను పట్టణము దున్నబడును.

5. సముద్రప్రాంతమందు నివసించు కెరేతీయులారా, మీకు శ్రమ; ఫిలిష్తీయుల దేశమైన కనానూ, నిన్ను గూర్చి యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నీయందు ఒక కాపురస్థుడైనను లేకుండ నేను నిన్ను లయముచేతును.

6. సముద్రప్రాంతము గొఱ్ఱెల కాపరులు దిగు మేతస్థలమగును, మందలకు దొడ్లు అచ్చట నుండును.

7. తమ దేవుడైన యెహోవా యూదావారిని కటాక్షించి వారిని చెరలోనుండి రప్పించగా అచ్చటవారిలో శేషించిన వారికి ఒక స్థలముండును; వారు అచ్చట తమ మందలను మేపుదురు, అస్తమయమున వారు అష్కెలోను ఇండ్లలో పండుకొందురు.

8. మోయాబువారు చేసిన నిందయు, అమ్మోనువారు పలికిన దూషణ మాటలును నాకు వినబడెను; వారు నా జనుల సరిహద్దులలో ప్రవేశించి అతిశయపడి వారిని దూషించిరి.

9. నా జీవముతోడు మోయాబుదేశము సొదొమ పట్టణమువలెను, అమ్మోను దేశము గొమొఱ్ఱా పట్టణమువలెను అగును. అవి ముండ్లచెట్లకును ఉప్పు గోతులకును స్థానమై నిత్యము పాడుగా ఉండును; నా జనులలో శేషించువారు ఆ దేశములను దోచుకొందురు; నా జనులలో శేషించువారు వాటిని స్వతంత్రించు కొందురు. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవావాక్కు ఇదే.

10. వారు అతిశయపడి సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా జనులను దూషించిరి గనుక వారి గర్వమునుబట్టి యిది వారికి సంభవించును.

11. జనముల ద్వీపములలో నివసించు వారందరును తమతమ స్థానములనుండి తనకే నమస్కారము చేయునట్లు భూమిలోనున్న దేవతలను ఆయన నిర్మూలము చేయును, యెహోవా వారికి భయంకరుడుగా ఉండును.

12. కూషీయులారా, మీరును నా ఖడ్గముచేత హతులవుదురు.

13. ఆయన ఉత్తరదేశముమీద తన హస్తమును చాపి అష్షూరు దేశమును నాశనముచేయును; నీనెవె పట్టణమును పాడు చేసి దానిని ఆరిపోయిన యెడారివలె చేయును.

14. దానిలో పసుల మందలు పండుకొనును; సకలజాతి జంతువులును గంపులుగా కూడును; గూడ బాతులును తుంబోళ్లును వారి ద్వారముల పైకమ్ములమీద నిలుచును; పక్షుల శబ్దములును కిటికీలలో వినబడును; గడపలమీద నాశనము కనుపించును. వారు చేసికొనిన దేవదారు కఱ్ఱపనియంతటిని యెహోవా నాశనము చేయును.

15. నావంటి పట్టణము మరి యొకటి లేదని మురియు ఉత్సాహపడుచు నిర్విచారముగా ఉండిన పట్టణము ఇదే. అది పాడైపోయెనే, మృగములు పండుకొను స్థలమాయెనే అని దాని మార్గమున పోవువారందరు చెప్పుకొనుచు, ఈసడించుచు పోపొమ్మని చేసైగ చేయుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zephaniah - జెఫన్యా 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పశ్చాత్తాపానికి ఒక ప్రబోధం. (1-3) 
ప్రవక్త జాతీయ పశ్చాత్తాపం కోసం పిలుపునిచ్చాడు, జాతీయ విపత్తును నివారించడానికి ఇది ఏకైక మార్గం అని నొక్కి చెప్పాడు. దేవుని పట్ల కోరిక లేని దేశం, ఆయన అనుగ్రహం మరియు దయ వైపు మొగ్గు చూపదు మరియు పశ్చాత్తాపపడటానికి మరియు సంస్కరించటానికి ఇష్టపడని దేశం ప్రమాదకర స్థితిలో ఉంది. అలాంటి దేశం దేవునికి వాంఛనీయం కాదు, ఆయనకు మెచ్చుకునే ఏ గుణాలు లేవు. అటువంటి సందర్భంలో, దేవుడు న్యాయబద్ధంగా "నా నుండి వెళ్ళిపో" అని ప్రకటించవచ్చు. అయినప్పటికీ, అతను బదులుగా, "మీరు నా ముఖాన్ని వెతకడానికి నా దగ్గరికి రండి" అని వేడుకున్నాడు.
పశ్చాత్తాపపడని పాపులపై దేవుని ఆజ్ఞ తెచ్చే భయంకరమైన పరిణామాల గురించి మనకు బాగా తెలుసు. అందువల్ల, ప్రతి ఒక్కరూ అనుకూలమైన సమయంలో పశ్చాత్తాపం చెందడం చాలా ముఖ్యం. పరిశుద్ధాత్మ ఉపసంహరించుకోకముందే లేదా మనతో పోరాడటం మానేయకముందే, కృప యొక్క కిటికీ మూసుకుపోకముందే మరియు మన శాశ్వతమైన విధికి ముద్ర వేయబడకముందే మనమందరం దేవునితో సయోధ్యను కోరుకోవడంలో శ్రద్ధ వహించాలి.
అట్టడుగున ఉన్నవారు, అపహాస్యం చేయబడినవారు లేదా బాధింపబడినవారు ప్రభువును శ్రద్ధగా వెదకాలి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు పాటించడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది వారి పాపాలకు లోతైన వినయాన్ని కలిగిస్తుంది. జాతీయ తీర్పుల నుండి విముక్తి కోసం ప్రాథమిక నిరీక్షణ ప్రార్థనలో ఉంది.

ఇతర దేశాలపై తీర్పులు. (4-15)
లార్డ్ యొక్క తీర్పు యొక్క బరువు కింద తమను తాము కనుగొన్న వారు నిజంగా దయనీయ స్థితిలో ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాట ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది. అతని ప్రజలు చాలా కాలం పాటు వారి సరైన ఆశీర్వాదాలను కోల్పోయినప్పటికీ, దేవుడు చివరికి వారిని పునరుద్ధరిస్తాడు.
చరిత్ర అంతటా, దేవుని ప్రజలు నిందలు మరియు హేళనలను సహించడం ఒక సాధారణ అనుభవం. అయినప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులందరూ మరియు విదేశీ దేశాల నుండి వారితో చేరే వారు మాత్రమే కాకుండా ఒకప్పుడు దేవుని ప్రజలకు అన్యాయం చేసిన దేశాలు కూడా ఆయనను ఆరాధించే సమయం వస్తుంది. దేవుని ప్రజలకు జరిగిన అన్యాయాలకు సుదూర దేశాలు జవాబుదారీగా ఉంటాయి.
శ్రేయస్సు సమయంలో గర్విష్ఠులు మరియు గర్విష్టుల బాధలు తరచుగా గుర్తించబడవు మరియు కరుణించబడవు. అయితే, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలోని అన్ని తిరుగుబాట్లు సాతాను ఆధిపత్యాన్ని కూలదోయడానికి మార్గం సుగమం చేస్తాయి. మనం మన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మరియు ప్రతి వాగ్దానం నెరవేరుతుందని నమ్మకంగా ఎదురుచూడాలి. మన పరలోకపు తండ్రి పేరు ప్రపంచమంతటా గౌరవింపబడాలని ప్రార్థిద్దాం.Shortcut Links
జెఫన్యా - Zephaniah : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |