Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 4 | View All

1. కావున నేనపేక్షించు నా ప్రియ సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా కిరీటమునైయున్న నా ప్రియులారా, యిట్లు ప్రభువునందు స్థిరులై యుండుడి.

2. ప్రభువునందు ఏకమనస్సుగలవారై యుండుడని యువొదియను, సుంటుకేను బతిమాలుకొనుచున్నాను.

3. అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ స్త్రీలు క్లెమెంతుతోను నా యితర సహకారులతోను సువార్తపనిలో నాతోకూడ ప్రయాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను. ఆ సహకారుల పేరులు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నవి
నిర్గమకాండము 32:33, కీర్తనల గ్రంథము 69:28, దానియేలు 12:1

4. ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరల చెప్పు దును ఆనందించుడి.

5. మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనియ్యుడి. ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు.

6. దేనినిగూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విజ్ఞాపనములచేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి.

7. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తువలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి యుండును.
యెషయా 26:3

8. మెట్టుకు సహోదరులారా, యే యోగ్యతయైనను మెప్పైనను ఉండినయెడల, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్య మైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతిగలవో, వాటిమీద ధ్యాన ముంచుకొనుడి.

9. మరియు మీరు నావలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నాయందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అట్టివాటిని చేయుడి; అప్పుడు సమాధాన కర్తయగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.

10. నన్నుగూర్చి మీరిన్నాళ్లకు మరల యోచన చేయ సాగితిరని ప్రభువునందు మిక్కిలి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచనచేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము దొరకకపోయెను.

11. నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెప్పుటలేదు; నేనేస్థితిలో ఉన్నను ఆస్థితిలో సంతృప్తి కలిగియుండ నేర్చుకొని యున్నాను.

12. దీనస్థితిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపన్న స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును; ప్రతివిషయములోను అన్ని కార్యములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొనియుండుటకును, సమృద్ధికలిగియుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేర్చు కొనియున్నాను.

13. నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను.

14. అయినను నా శ్రమలో మీరు పాలుపుచ్చుకొనినది మంచిపని.

15. ఫిలిప్పీయులారా, సువార్తను నేను బోధింప నారంభించి మాసిదోనియలోనుండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయములోను పుచ్చుకొను విషయములోను మీరు తప్ప మరి ఏ సంఘపువారును నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియును.

16. ఏలయనగా థెస్సలొనీకలోకూడ మీరు మాటిమాటికి నా అవసరము తీర్చుటకు సహాయము చేసితిరి.

17. నేను యీవిని అపేక్షించి యీలాగు చెప్పుటలేదు గాని మీ లెక్కకు విస్తారఫలము రావలెనని అపేక్షించి చెప్పు చున్నాను.

18. నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగియున్నది. మీరు పంపిన వస్తువులు ఎపఫ్రొదితువలన పుచ్చుకొని యేమియు తక్కువలేక యున్నాను; అవి మనోహరమైన సువాసనయు, దేవునికి ప్రీతికరమును ఇష్టమునైన యాగమునై యున్నవి.
ఆదికాండము 8:21, నిర్గమకాండము 29:18, యెహెఙ్కేలు 20:41

19. కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తుయేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును.

20. మన తండ్రియైన దేవునికి యుగ యుగములకు మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్‌.

21. ప్రతి పరిశుద్ధునికి క్రీస్తుయేసునందు వందనములు చెప్పుడి.

22. నాతోకూడ ఉన్న సహోదరులందరు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. పరిశుద్ధులందరును ముఖ్యముగా కైసరు ఇంటివారిలో ఉన్న పరిశుద్ధులును మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.

23. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Philippians - ఫిలిప్పీయులకు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రభువులో స్థిరంగా నిలబడమని అపొస్తలుడు ఫిలిప్పీయులకు ఉద్బోధించాడు. (1) 
క్రైస్తవ మార్గం పట్ల మన అచంచలమైన నిబద్ధతకు నిత్యజీవితానికి సంబంధించిన నమ్మకమైన నిరీక్షణ పునాదిగా ఉపయోగపడుతుంది. మనకు ప్రసాదించబడిన బహుమతులు మరియు దయలలో వైవిధ్యాలు ఉండవచ్చు, ఆత్మ ద్వారా మన సాధారణ పునరుద్ధరణ మనలను సోదరులుగా ఏకం చేస్తుంది. దేవునిలో స్థిరంగా ఉండడం అంటే ఆయన బలంపై ఆధారపడడం మరియు ఆయన కృపను స్వీకరించడం.

కొందరికి, సాధారణంగా అందరికీ దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. (2-9) 
విశ్వాసులు సామరస్యంతో ఐక్యంగా ఉండనివ్వండి మరియు ఒకరికొకరు మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. అపొస్తలుడు, వారి సహాయం యొక్క ప్రయోజనాలను అనుభవించిన తరువాత, ఇతరుల నుండి సహాయం పొందడం ద్వారా తోటి కార్మికులకు అందించే ఓదార్పును గుర్తించాడు. జీవిత పుస్తకంలో మన పేర్లు లిఖించబడ్డాయని భరోసా ఇవ్వడానికి కృషి చేద్దాం. క్రైస్తవ ప్రయాణంలో దేవునిలో ఆనందం ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది మరియు విశ్వాసులు దానిని పదేపదే గుర్తు చేయాలి. ఇది దుఃఖానికి అన్ని కారణాలను అధిగమిస్తుంది. వారి విరోధులు ప్రాపంచిక విషయాలలో వారి నిరాడంబరతను మరియు నష్టాలు మరియు కష్టాలను సహించడాన్ని గమనించనివ్వండి. తీర్పు రోజు ఆసన్నమైంది, విశ్వాసులకు పూర్తి విముక్తిని మరియు భక్తిహీనులకు వినాశనాన్ని తెస్తుంది. తెలివైన ప్రణాళికతో కూడిన శ్రద్ధతో కూడిన శ్రద్ధ మన విధి, కానీ భయంతో నడిచే మరియు అపనమ్మకంతో కూడిన సంరక్షణ పాపం మరియు మూర్ఖత్వం, గందరగోళం మరియు పరధ్యానాన్ని మాత్రమే కలిగిస్తుంది. కలవరపరిచే శ్రద్ధను ఎదుర్కోవడానికి, నిరంతర ప్రార్థన సిఫార్సు చేయబడింది—నిర్దిష్ట సమయాల్లోనే కాకుండా ప్రతి విషయంలోనూ. మనము కృతజ్ఞతలను ప్రార్థనలు మరియు ప్రార్థనలతో కలపాలి, మనకు లభించిన దయలను అంగీకరిస్తాము. దేవునికి మన అవసరాలు మరియు కోరికలు ఇప్పటికే తెలుసు, వాటిని వ్యక్తపరచడం ఆయన దయ పట్ల మనకున్న కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తుంది మరియు ఆయనపై మన ఆధారపడటాన్ని అంగీకరిస్తుంది. దేవుని శాంతి, ఆయనతో సయోధ్య అనే ఓదార్పు భావం, ఆయన అనుగ్రహంలో పాల్గొనడం, పరలోక ఆశీర్వాదం అనే ఆశ వర్ణించలేనివి. ఈ శాంతి, క్రీస్తు యేసు ద్వారా, మన హృదయాలను మరియు మనస్సులను కాపాడుతుంది, కష్టాల సమయంలో పాపం చేయకుండా మరియు మనల్ని ప్రశాంతంగా మరియు సంతృప్తిగా ఉంచుతుంది. విశ్వాసులు మంచి పేరు సంపాదించడానికి మరియు కొనసాగించడానికి కృషి చేయాలి-దేవుని మరియు ప్రజల దృష్టిలో సద్గుణ ప్రవర్తనకు ఖ్యాతి. మనం నిరంతరం ధర్మమార్గంలో నడవాలి. మన ప్రశంసలు ప్రజల నుండి వచ్చినా, మన అంతిమ గుర్తింపు దేవుని నుండి వస్తుంది. అపొస్తలుడు తన బోధలను తన జీవన విధానానికి అనుగుణంగా మారుస్తూ ఒక ఉదాహరణగా పనిచేస్తాడు. శాంతినిచ్చే దేవుడు మనతో ఉండాలంటే, మనం మన విధులకు కట్టుబడి ఉండాలి. మన ఆధిక్యతలు మరియు రక్షణ దేవుని ఉచిత దయ నుండి ఉద్భవించినప్పటికీ, వాటిని ఆస్వాదించడం మన నిజాయితీ మరియు పవిత్ర ప్రవర్తనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇవి దేవుని క్రియలు, ఆయనకు మాత్రమే ఆపాదించబడ్డాయి-మనుష్యులకు, మాటలకు లేదా పనులకు కాదు.

జీవితంలోని ప్రతి పరిస్థితిలో సంతృప్తిని వ్యక్తపరుస్తుంది. (10-19) 
సద్గుణుడైన మంత్రికి ఆపద సమయంలో ఆదుకోవడం, ఆదుకోవడం అభినందనీయం. నిజమైన క్రైస్తవ సానుభూతి మన స్నేహితుల కష్టాల్లో వారి పట్ల ఉన్న శ్రద్ధకు మించినది; వారికి సహాయం చేయడానికి స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం ఇందులో ఉంటుంది. అపొస్తలుడు, తరచూ జైలు శిక్షలు, బంధాలు మరియు కష్టాలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, సంతృప్తిని పెంపొందించుకోవడం, తన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తన మనస్తత్వాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవడం మరియు వాటిని ఉత్తమంగా చేసుకోవడం నేర్చుకున్నాడు. అసంతృప్తి తరచుగా అహంకారం, అవిశ్వాసం, మనకు లేని వాటి పట్ల తృప్తి చెందని కోరిక మరియు అనుకూలమైనప్పటికీ ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మోజుకనుగుణమైన అసంతృప్తి నుండి పుడుతుంది. విపత్కర సమయాల్లో సహనం మరియు నిరీక్షణ కోసం ప్రార్థిద్దాం, ఉన్నతమైనప్పుడు వినయం మరియు స్వర్గపు దృక్పథాన్ని కోరుకుంటాము. అహంకారం, ఆత్మసంతృప్తి మరియు ప్రాపంచిక కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా మనం కాపాడుకోవాల్సిన శ్రేయస్సు సమయాల్లో, అణకువగా ఉండే సమయాల్లో, దేవునిలో మన సౌకర్యాన్ని కోల్పోకుండా లేదా అతని సంరక్షణను అనుమానించకుండా, సమృద్ధిగా ఉండే స్వభావాన్ని కొనసాగించడం ఒక ప్రత్యేక దయ. అపొస్తలుడి ఉద్దేశం వారు ఎక్కువ ఇవ్వమని ఒత్తిడి చేయడం కాదు, భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ప్రతిఫలాన్ని పొందే దయతో కూడిన చర్యలను ప్రోత్సహించడం. క్రీస్తు ద్వారా, మంచి పనులు చేయడానికి మనకు దయ ఉంది మరియు ఆయనలో, మనం ప్రతిఫలాన్ని ఆశించాలి. మనము ఆయన ద్వారా సమస్తమును కలిగియున్నందున, ఆయన కొరకు మరియు ఆయన మహిమ కొరకు సమస్తమును చేద్దాము.

అతను తండ్రి అయిన దేవునికి ప్రార్థన మరియు అతని సాధారణ ఆశీర్వాదంతో ముగించాడు. (20-23)
అపొస్తలుడు దేవునికి స్తుతి వ్యక్తీకరణలతో ముగించాడు. మన బలహీనత మరియు భయాందోళనల క్షణాలలో, దేవుణ్ణి ఒక విరోధిగా కాకుండా తండ్రిగా చూడటం చాలా అవసరం, కరుణ చూపడానికి మరియు సహాయం అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. దేవునికి మన అంగీకారం, ఆయనకు తండ్రిగా మహిమ ఇవ్వడం ద్వారా గుర్తించబడాలి. రాజీపడిన ఆత్మలకు అనుగ్రహించబడిన దయ మరియు అనుగ్రహం, దాని నుండి మనలో వెలువడే వివిధ కృపలతో పాటు, అన్నీ క్రీస్తు యొక్క యోగ్యత ద్వారా మన కోసం పొందబడ్డాయి మరియు మన తరపున అతని మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా వర్తించబడతాయి. కాబట్టి, వారు "మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప" అనే హోదాను సరిగ్గా కలిగి ఉన్నారు.Shortcut Links
ఫిలిప్పీయులకు - Philippians : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |