Timothy I - 1 తిమోతికి 5 | View All

1. వృద్ధుని గద్దింపక తండ్రిగా భావించి అతని హెచ్చరించుము.
లేవీయకాండము 19:32

2. అన్నదమ్ములని ¸యౌవనులను, తల్లులని వృద్ధ స్త్రీలను, అక్కచెల్లెండ్రని పూర్ణపవిత్రతతో యౌవన స్త్రీలను హెచ్చరించుము.

3. నిజముగా అనాథలైన విధవరాండ్రను సన్మానింపుము.

4. అయితే ఏ విధవరాలికైనను పిల్లలుగాని మనుమలుగాని యుండినయెడల, వీరు మొదట తమ యింటివారియెడల భక్తి కనుపరచుటకును, తమ తలిదండ్రులకు ప్రత్యుపకారము చేయుటకును నేర్చుకొనవలెను; ఇది దేవునిదృష్టికనుకూలమైయున్నది.

5. అయితే నిజముగా అనాథయైన విధవరాలు ఏకాకియై యుండి, దేవునిమీదనే తన నిరీక్షణనుంచుకొని, విజ్ఞాపనలయందును ప్రార్థనలయందును రేయింబగలు నిలుకడగా ఉండును.
యిర్మియా 49:11

6. సుఖభోగములయందు ప్రవర్తించునది బ్రదుకు చుండియు చచ్చినదైయుండును.

7. వారు నిందారహితులై యుండునట్లు ఈలాగు ఆజ్ఞాపించుము.

8. ఎవడైనను స్వకీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరక్షింపక పోయినయెడల వాడు విశ్వాసత్యాగము చేసినవాడై అవిశ్వాసికన్న చెడ్డవాడై యుండును.

9. అరువది ఏండ్ల కంటె తక్కువవయస్సు లేక, ఒక్క పురుషునికే భార్యయై,

10. సత్‌క్రియలకు పేరుపొందిన విధవరాలు పిల్లలను పెంచి, పరదేశులకు అతిథ్యమిచ్చి, పరిశుద్ధుల పాదములు కడిగి, శ్రమపడువారికి సహాయముచేసి, ప్రతి సత్కార్యముచేయ బూనుకొనినదైతే ఆమెను విధవరాండ్ర లెక్కలో చేర్చవచ్చును.

11. ¸యౌవనస్థులైన విధవ రాండ్రను లెక్కలో చేర్చవద్దు;

12. వారు క్రీస్తునకు విరోధముగా నిరంకుశలైనప్పుడు తమ మొదటి విశ్వాసమును వదలుకొనిరను తీర్పుపొందినవారై పెండ్లాడగోరుదురు.

13. మరియు వారు ఇంటింట తిరుగులాడుచు, బద్ధకురాం డ్రగుటకు మాత్రమేగాక, ఆడరాని మాటలాడుచు, వదరు బోతులును పరులజోలికి పోవువారునగుటకును నేర్చు కొందురు.

14. కాబట్టి ¸యౌవన స్త్రీలు వివాహము చేసికొని పిల్లలను కని గృహపరిపాలన జరిగించుచు, నిందించుటకు విరోధికి అవకాశమియ్యకుండవలెనని కోరు చున్నాను.

15. ఇంతకుముందే కొందరు త్రోవనుండి తొలగి పోయి సాతానును వెంబడించినవారైరి.

16. విశ్వాసురాలైన యే స్త్రీ యింటనైనను విధవరాండ్రుండినయెడల, సంఘము నిజముగా అనాథలైన విధవరాండ్రకు సహాయము చేయుటకై దానిమీద భారములేకుండ ఆమెయే వీరికి సహాయము చేయవలెను.

17. బాగుగా పాలనచేయు పెద్దలను, విశేషముగా వాక్య మందును ఉపదేశమందును ప్రయాసపడువారిని, రెట్టింపు సన్మానమునకు పాత్రులనుగా ఎంచవలెను.

18. ఇందుకు నూర్చెడి యెద్దు మూతికి చిక్కము వేయవద్దు అని లేఖనము చెప్పుచున్నది.
లేవీయకాండము 19:13, ద్వితీయోపదేశకాండము 25:4

19. మరియు పనివాడు తన జీతమునకు పాత్రుడు ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షులుంటేనేగాని పెద్దమీద దోషా రోపణ అంగీకరింపకుము
ద్వితీయోపదేశకాండము 17:6, ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15

20. ఇతరులు భయపడునిమిత్తము పాపము చేయువారిని అందరియెదుట గద్దింపుము.

21. విరోధ బుద్ధితోనైనను పక్షపాతముతోనైనను ఏమియుచేయక, నేను చెప్పిన ఈ సంగతులను గైకొనవలెనని దేవుని యెదుటను, క్రీస్తుయేసు ఎదుటను, ఏర్పరచబడిన దేవ దూతలయెదుటను నీకు ఆనబెట్టుచున్నాను.

22. త్వరపడి యెవనిమీదనైనను హస్తనిక్షేపణము చేయకుము. పరులపాప ములలో పాలివాడవై యుండకుము. నీవు పవిత్రుడవుగా ఉండునట్లు చూచుకొనుము.

23. ఇకమీదట నీళ్లేత్రాగక నీ కడుపు జబ్బునిమిత్తమును తరచుగా వచ్చు బలహీనతల కోసరమును ద్రాక్షారసము కొంచెముగా పుచ్చుకొనుము.

24. కొందరి పాపములు తేటగా బయలుపడి న్యాయపు తీర్పునకు ముందుగా నడుచుచున్నవి, మరికొందరి పాపములు వారివెంట వెళ్లుచున్నవి.

25. అటువలె మంచికార్యములు తేటగా బయలుపడుచున్నవి, బయలుపడనివి దాచబడనేరవు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy I - 1 తిమోతికి 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పెద్దలు మరియు యువకులు మరియు స్త్రీలకు దిశలు. (1,2) 
వయస్సు మరియు సందర్భం యొక్క గౌరవాన్ని గుర్తించడం చాలా అవసరం. యువ తరం తప్పు చేసినట్లయితే, తప్పులు కనుగొనే ఉద్దేశ్యంతో కాకుండా వారిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడాలనే నిజమైన కోరికతో వాటిని సరిదిద్దడం చాలా ముఖ్యం. దిద్దుబాటుకు అర్హులైన వారిని మందలించడానికి వినయం మరియు జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం వంటి సున్నితమైన విధానం అవసరం.

మరియు పేద వితంతువుల విషయంలో. (3-8) 
నిజంగా అవసరంలో ఉన్న వితంతువులకు గౌరవం చూపించండి; వారికి సహాయం మరియు మద్దతు అందించండి. వారి తల్లిదండ్రులకు సహాయం అవసరమైనప్పుడు మరియు వారు దానిని అందించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు, వారి సామర్థ్యం మేరకు అలా చేయడం పిల్లల బాధ్యత. వైధవ్యం అనేది ఒంటరి మరియు సవాలుతో కూడుకున్న పరిస్థితి, అయితే వితంతువులు ప్రభువుపై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచి, ప్రార్థనలో స్థిరంగా ఉండనివ్వండి.
ఆనందం కోసం జీవించేవారు ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయారు, అతిక్రమణలు మరియు పాపాలలో చిక్కుకుంటారు. దురదృష్టవశాత్తూ, క్రైస్తవులుగా గుర్తించబడే వారిలో ఈ వర్ణనకు సరిపోయే చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు, జీవితంలోని తరువాతి దశలలో కూడా అలాంటి స్థితిలోనే ఉన్నారు. తమ పేద బంధువుల సంరక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసే ఎవరైనా తప్పనిసరిగా వారి విశ్వాసాన్ని త్యజిస్తారు. వారు తమ కుటుంబాలను పోషించే బదులు విలాసాల కోసం వనరులను వృధా చేస్తే, వారు విశ్వాస సూత్రాలను తిరస్కరించారు మరియు అవిశ్వాసుల కంటే అధ్వాన్నంగా ఉన్నారు. కృప యొక్క సిద్ధాంతాలను విశ్వసించని వారి కంటే అవినీతి సూత్రాలను స్వీకరించే లేదా సరికాని ప్రవర్తనలో నిమగ్నమైన సువార్త ప్రొఫెసర్లు చాలా ఖండించదగినవారు.

వితంతువుల గురించి. (9-16) 
చర్చిలో ఒక పాత్రకు నియమించబడిన ఎవరైనా కేవలం విమర్శలకు దూరంగా ఉండాలి. చాలా మంది వ్యక్తులు దాతృత్వానికి తగిన గ్రహీతలు అయినప్పటికీ, వారందరూ ప్రజా సేవల్లో నిమగ్నమై ఉండకూడదు. ఆపద సమయంలో దయ కోరుకునే వారు శ్రేయస్సులో ఉన్నప్పుడు దయను ప్రదర్శించాలి. పుణ్యకార్యాల్లో తక్షణమే నిమగ్నమయ్యే వారు తమకు అప్పగించిన ఏ బాధ్యతనైనా విశ్వసించే అవకాశం ఉంది.
నిష్క్రియ తరచుగా కేవలం పనిలేకుండా ఉండటం కంటే ఎక్కువ దారితీస్తుంది; ఇది పొరుగువారి మధ్య ఇబ్బందులను పెంపొందిస్తుంది మరియు సోదరుల మధ్య విభేదాలను విత్తుతుంది. విశ్వాసులందరూ నిరుపేద కుటుంబ సభ్యులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి బాధ్యత వహిస్తారు, పూర్తిగా నిరాశ్రయులైన మరియు స్నేహితులు లేని వారికి సహాయం చేయడానికి చర్చి అడ్డుపడకుండా చూసుకోవాలి.

పెద్దలకు చెల్లించవలసిన గౌరవం. తిమోతి నేరస్తులను మందలించడంలోనూ, మంత్రులను నియమించడంలోనూ, తన ఆరోగ్యం విషయంలోనూ శ్రద్ధ వహించాలి. (17-25)
మంత్రుల మద్దతును నిర్ధారించడం చాలా అవసరం, మరియు ఈ పనిలో శ్రద్ధగా నిమగ్నమయ్యే వారు రెట్టింపు గౌరవం మరియు గౌరవానికి అర్హులు. ఈ గుర్తింపు ఒక కార్మికుని ప్రతిఫలానికి సమానమైన ఒక న్యాయమైన హక్కు. అపొస్తలుడు తిమోతికి పక్షపాతం నుండి జాగ్రత్తగా ఉండమని గంభీరంగా సలహా ఇస్తున్నాడు. ఇతరుల పాపాలలో పాలుపంచుకోకుండా ఉండాలంటే అప్రమత్తత చాలా ముఖ్యం. ఇలాంటి చర్యలకు దూరంగా ఉండటమే కాకుండా వాటిని ఆమోదించకుండా లేదా సహాయం చేయకుండా స్వచ్ఛతను కాపాడుకోండి.
తిమోతి తన ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునే బాధ్యత కూడా ఉంది. మన శరీరాలు యజమానులుగా లేదా బానిసలుగా చేయకూడదు, కానీ దేవుని సేవలో వారి సహాయాన్ని పెంచే విధంగా ఉపయోగించాలి. పాపాలు రహస్యంగా మరియు బహిరంగంగా ఉంటాయి; కొన్ని ముందుగానే స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి మరియు తీర్పుకు దారి తీస్తాయి, మరికొన్ని తరువాత వ్యక్తమవుతాయి. దేవుడు చీకటిలో దాగివున్న విషయాలను బయటపెడతాడు మరియు ప్రతి హృదయం యొక్క ఉద్దేశాలను వెల్లడి చేస్తాడు. తీర్పు దినం కోసం ఎదురుచూస్తూ, ప్రతి ఒక్కరూ, వారి పదవులతో సంబంధం లేకుండా, తమ బాధ్యతలను శ్రద్ధగా నిర్వర్తించాలి, వారి కారణంగా దేవుని పేరు మరియు బోధనలు ఎప్పుడూ దూషించబడకుండా చూసుకోవాలి.Shortcut Links
1 తిమోతికి - 1 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |