Timothy II - 2 తిమోతికి 4 | View All

1. దేవునియెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తుయేసు ఎదుటను, ఆయన ప్రత్యక్షతతోడు ఆయన రాజ్యముతోడు, నేను ఆనబెట్టి చెప్పునదేమనగా

2. వాక్యమును ప్రకటించుము; సమయమందును అసమయ మందును ప్రయాసపడుము; సంపూర్ణమైన దీర్ఘశాంతముతో ఉపదేశించుచు ఖండించుము గద్దించుము బుద్ధి చెప్పుము.

3. ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక, దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలకు అను కూలమైన బోధకులను తమకొరకు పోగుచేసికొని,

4. సత్యమునకు చెవినియ్యక కల్పనాకథలవైపునకు తిరుగుకాలము వచ్చును.

5. అయితే నీవు అన్నివిషయములలో మితముగా ఉండుము, శ్రమపడుము, సువార్తికుని పనిచేయుము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము.

6. నేనిప్పుడే పానార్పణముగ పోయబడుచున్నాను, నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై యున్నది.

7. మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడ ముట్టించితిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని.

8. ఇకమీదట నా కొరకు నీతికిరీట ముంచబడియున్నది. ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధి పతియైన ప్రభువు అది నాకును, నాకు మాత్రమే కాకుండ తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారికందరికిని అనుగ్రహించును.

9. నాయొద్దకు త్వరగా వచ్చుటకు ప్రయత్నము చేయుము.

10. దేమా యిహలోకమును స్నేహించి నన్ను విడిచి థెస్సలొనీకకు వెళ్లెను, క్రేస్కే గలతీయకును తీతు దల్మతియకును వెళ్లిరి;

11. లూకా మాత్రమే నా యొద్ద ఉన్నాడు. మార్కును వెంటబెట్టుకొని రమ్ము, అతడు పరిచారము నిమిత్తము నాకు ప్రయోజనకరమైనవాడు. తుకికును ఎఫెసునకు పంపితిని.

12. నీవు వచ్చునప్పుడు నేను త్రోయలో కర్పునొద్ద ఉంచి వచ్చిన అంగీని పుస్తకములను,

13. ముఖ్యముగా చర్మపు కాగితములను తీసికొని రమ్ము.

14. అలెక్సంద్రు అను కంచరివాడు నాకు చాల కీడుచేసెను, అతని క్రియలచొప్పున ప్రభువతనికి ప్రతిఫలమిచ్చును;
2 సమూయేలు 3:39, కీర్తనల గ్రంథము 28:4, కీర్తనల గ్రంథము 62:12, సామెతలు 24:12

15. అతని విషయమై నీవును జాగ్రత్తగా ఉండుము, అతడు మా మాటలను బహుగా ఎదిరించెను.

16. నేను మొదట సమాధానము చెప్పినప్పుడు ఎవడును నా పక్షముగా నిలువలేదు, అందరు నన్ను విడిచిపోయిరి; ఇది వారికి నేరముగా ఎంచబడకుండును గాక.

17. అయితే నా ద్వారా సువార్త పూర్ణముగా ప్రకటింపబడు నిమిత్తమును, అన్య జనులందరును దాని విను నిమిత్తమును, ప్రభువు నా ప్రక్క నిలిచి నన్ను బలపరచెను గనుక నేను సింహము నోటనుండి తప్పింపబడితిని.
కీర్తనల గ్రంథము 22:21, దానియేలు 6:21

18. ప్రభువు ప్రతి దుష్కార్యమునుండి నన్ను తప్పించి తన పరలోక రాజ్యమునకు చేరునట్లు నన్ను రక్షించును. యుగయుగములు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక, ఆమేన్‌.

19. ప్రిస్కకును అకులకును ఒనేసిఫొరు ఇంటివారికిని నా వందనములు.

20. ఎరస్తు కొరింథులో నిలిచిపోయెను. త్రోఫిము రోగియైనందున అతని మిలేతులో విడిచివచ్చి తిని.

21. శీతకాలము రాకమునుపు నీవు వచ్చుటకు ప్రయ త్నముచేయుము. యుబూలు, పుదే, లిను, క్లౌదియయు సహోదరులందరును నీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు.

22. ప్రభువు నీ ఆత్మకు తోడై యుండును గాక. కృప మీకు తోడై యుండును గాక.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Timothy II - 2 తిమోతికి 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అపొస్తలుడు తిమోతికి గంభీరంగా ఆజ్ఞాపించాడు, అయినప్పటికీ చాలా మంది సరైన సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉండరు. (1-5) 
వ్యక్తులు సత్యం నుండి దూరంగా ఉంటారు, క్రీస్తు యొక్క సూటి బోధనలతో విసిగిపోతారు. వారు కల్పిత కథలకు ఆకర్షితులవుతారు మరియు వాటిలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. పరిశోధనాత్మకంగా, ప్రత్యక్షంగా మరియు ఏకాగ్రతతో కూడిన బోధనను వారు సహించలేనప్పుడు ఈ ధోరణి పుడుతుంది. ఆత్మలను రక్షించాలనే అభిరుచి ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి, వారి స్థిరత్వం యొక్క సవాలు పరిణామాలను ధైర్యంగా భరించాలి మరియు కల్తీ లేని సువార్తను ప్రకటించడానికి ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి.

అతని స్వంత బలిదానం నుండి ఆరోపణను అమలు చేస్తుంది, ఆపై చేతిలో. (6-8)
అమరవీరుల రక్తం, త్యాగం చేసే ప్రాయశ్చిత్తం కానప్పటికీ, ఇప్పటికీ దేవుని దయ మరియు సత్యానికి సంబంధించిన అంగీకారాన్ని సూచిస్తుంది. మరణం, సద్గుణ వ్యక్తికి, ఈ ప్రపంచంలోని పరిమితుల నుండి విముక్తిని మరియు తదుపరి ఆనందాలకు పరివర్తనను సూచిస్తుంది. పాల్, క్రైస్తవుడిగా మరియు పరిచారకుడిగా, సువార్త సిద్ధాంతాలకు నమ్మకంగా కట్టుబడి ఉన్నాడు. మన జీవితాల ముగింపులో అలాంటి విశ్వసనీయతను వ్యక్తపరచడం ప్రగాఢమైన ఓదార్పునిస్తుంది. విశ్వాసుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న కిరీటం నీతితో కూడినది, క్రీస్తు నీతి ద్వారా సంపాదించబడింది. ప్రస్తుతం కలిగి లేనప్పటికీ, అది వారి కోసం ఖచ్చితంగా రిజర్వ్ చేయబడింది. పేదరికం, నొప్పి, అనారోగ్యం మరియు మరణాల మధ్య కూడా విశ్వాసులు ఆనందాన్ని పొందవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒకరి పాత్ర మరియు స్థానానికి సంబంధించిన బాధ్యతలను విస్మరించడం అనేది క్రీస్తుతో ఒకరి సంబంధానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలను అస్పష్టం చేస్తుంది, చివరి క్షణాలలో అనిశ్చితి మరియు బాధను ఆహ్వానిస్తుంది.

అతను త్వరగా రావాలని కోరుకుంటాడు. (9-13) 
ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల ఉన్న అనుబంధం తరచుగా ప్రజలను యేసుక్రీస్తు బోధనలు మరియు మార్గాల నుండి దూరం చేస్తుంది. పాల్ దైవం నుండి ప్రేరణ పొందినప్పటికీ, పుస్తకాల ద్వారా జ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేయడం మరియు సేకరించడం విలువను చూశాడు. మన జీవితమంతా, అభ్యాస ప్రక్రియ కొనసాగాలి. అపొస్తలులు కూడా, జీవిత అవసరాలను పొందడంలో మరియు వారి స్వంత విద్యను అభ్యసించడంలో ఆచరణాత్మక మార్గాల ప్రాముఖ్యతను గుర్తించారు. వివిధ యుగాలలో జ్ఞానవంతులు మరియు భక్తిపరులైన వ్యక్తుల నుండి అనేక రచనలను అందించినందుకు దైవిక దయకు కృతజ్ఞతలు. ఈ రచనలను చదవడం మరియు గ్రహించడం ద్వారా, మన పురోగతి అందరికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

అతను హెచ్చరిస్తాడు మరియు అతనిని విడిచిపెట్టిన వారి గురించి ఫిర్యాదు చేస్తాడు; మరియు పరలోక రాజ్యానికి తన స్వంత రక్షణగా తన విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. (14-18) 
తప్పుడు సహోదరుల వల్ల కలిగే ప్రమాదం బహిరంగ శత్రువుల నుండి ఎంత ముఖ్యమైనదో అంతే ముఖ్యమైనది. పాల్ వంటి వారి పట్ల శత్రుత్వం కలిగి ఉన్న వ్యక్తులతో వ్యవహరించడం ప్రమాదంతో కూడుకున్నది. రోమ్‌లోని క్రైస్తవులు అపొస్తలుల కార్యములు 28లో ఆయనను ఆసక్తిగా పలకరించగా, అతని బాధలో పాలుపంచుకునే అవకాశం వచ్చినప్పుడు వారు అతనిని విడిచిపెట్టారు. వారు దేవుని కోపానికి లోనవుతున్నప్పటికీ, వారి క్షమాపణ కోసం పౌలు విజ్ఞప్తి చేశాడు. అపొస్తలుడు సింహం బారి నుండి రక్షించబడ్డాడు, నీరో లేదా అతని న్యాయమూర్తులలో కొంతమందికి ప్రతీక. ప్రభువు మన ప్రక్కన ఉన్నందున, కష్టాలు మరియు ఆపద సమయాల్లో మనం బలాన్ని పొందుతాము, మరియు ఆయన ఉనికి మరెవరూ లేకపోవడానికి తగిన విధంగా భర్తీ చేస్తుంది.

స్నేహపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు అతని సాధారణ ఆశీర్వాదం. (19-22)
ఆనందాన్ని కనుగొనడానికి, మన ఆత్మలలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఉనికి కంటే మరేమీ అవసరం లేదు, ఆయనలో, అన్ని ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాలు వాటి పరాకాష్టను కనుగొంటాయి. మన స్నేహితుల కోసం మనం చేయగలిగే అత్యంత ప్రయోజనకరమైన ప్రార్థన ఏమిటంటే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ఆత్మలతో ఉండి, వారిని పవిత్రం చేస్తూ మరియు రక్షించి, చివరికి వారిని తన సన్నిధిలోకి స్వాగతించారు. పాల్ యొక్క విశ్వాసాన్ని పంచుకున్న వారు ప్రస్తుతం సింహాసనం సమక్షంలో తమ ప్రభువుకు మహిమను సమర్పిస్తున్నారు. వారి మాదిరిని అనుకరించటానికి మరియు వారి విశ్వాసాన్ని అనుసరించడానికి మనం కృషి చేద్దాం.Shortcut Links
2 తిమోతికి - 2 Timothy : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |