James - యాకోబు 4 | View All

1. మీలో యుద్ధములును పోరాటములును దేనినుండి కలుగుచున్నవి? మీ అవయవములలో పోరాడు మీ భోగేచ్ఛలనుండియే గదా?

2. మీరాశించుచున్నారు గాని మీకు దొరకుటలేదు; నరహత్యచేయుదురు మత్సర పడుదురు గాని సంపాదించుకొనలేరు; పోట్లాడుదురు యుద్ధము చేయుదురు గాని దేవుని అడుగనందున మీకేమియు దొరకదు.

3. మీరడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు.

4. వ్యభిచారిణులారా, యీ లోకస్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? కాబట్టియెవడు ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరునో వాడు దేవునికి శత్రువగును.

5. ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆత్మ మత్సరపడునంతగా అపేక్షించునా అను లేఖనము చెప్పునది వ్యర్థమని అనుకొనుచున్నారా?

6. కాదుగాని, ఆయన ఎక్కువ కృప నిచ్చును; అందుచేత దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును అని లేఖనము చెప్పుచున్నది.
సామెతలు 3:34

7. కాబట్టి దేవునికి లోబడియుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీయొద్దనుండి పారిపోవును.

8. దేవునియొద్దకు రండి, అప్పుడాయన మీయొద్దకు వచ్చును, పాపులారా, మీ చేతులను శుభ్రముచేసికొనుడి; ద్విమనస్కులారా, మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరచుకొనుడి.
యెషయా 1:16, జెకర్యా 1:3, మలాకీ 3:7

9. వ్యాకుల పడుడి, దుఃఖపడుడి, యేడువుడి, మీ నవ్వు దుఃఖమునకును మీ ఆనందము చింతకును మార్చుకొనుడి.

10. ప్రభువు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకొనుడి. అప్పుడాయన మిమ్మును హెచ్చించును.
యోబు 5:11

11. సహోదరులారా, ఒకనికి విరోధముగా ఒకడు మాట లాడకుడి. తన సహోదరునికి విరోధముగా మాటలాడి తన సహోదరునికి తీర్పు తీర్చువాడు ధర్మశాస్త్రమునకు వ్యతిరేకముగా మాటలాడి ధర్మశాస్త్రమునకు తీర్పుతీర్చు చున్నాడు. నీవు ధర్మశాస్త్రమునకు తీర్పు తీర్చినయెడల ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చువాడవుకాక న్యాయము విధించు వాడవైతివి.

12. ఒక్కడే ధర్మశాస్త్రమును నియమించి న్యాయము విధించువాడు. ఆయనే రక్షించుటకును నశింపజేయుటకును శక్తిమంతుడై యున్నాడు; పరునికి తీర్పు తీర్చుటకు నీవెవడవు?

13. నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పట్టణమునకు వెళ్లి అక్కడ ఒక సంవత్సరముండి వ్యాపారముచేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెప్పుకొనువార లారా,
సామెతలు 27:1

14. రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు. మీ జీవమేపాటిది? మీరు కొంతసేపు కనబడి అంతలో మాయమైపోవు ఆవిరి వంటివారే.
సామెతలు 27:1

15. కనుక ప్రభువు చిత్తమైతే మనము బ్రదికియుండి ఇది అది చేతమని చెప్పుకొనవలెను.

16. ఇప్పుడైతే మీరు మీ డంబములయందు అతిశయపడుచున్నారు. ఇట్టి అతిశయమంతయు చెడ్డది.

17. కాబట్టి మేలైనదిచేయ నెరిగియు ఆలాగు చేయనివానికి పాపము కలుగును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
James - యాకోబు 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అవినీతి ప్రేమకు వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ జాగ్రత్తలు ఉన్నాయి, మరియు ఈ ప్రపంచంపై ప్రేమ, ఇది దేవునికి శత్రుత్వం. (1-10) 
యుద్ధాలు మరియు సంఘర్షణలు మన స్వంత హృదయాలలోని అవినీతి నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి కాబట్టి, అంతర్గత కలహాలకు దారితీసే కోరికలను అణచివేయడం చాలా అవసరం. ప్రాపంచిక మరియు శారీరక కోరికలు సంతృప్తి మరియు సంతృప్తిని నిరోధించే రుగ్మతలు. పాపభరితమైన కోరికలు మరియు ఆప్యాయతలు ప్రార్థనను అడ్డుకుంటాయి మరియు దేవునితో మన సంబంధానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. మంజూరైన దయలను దుర్వినియోగం చేయకుండా జాగ్రత్త వహించాలి, తప్పుదారి పట్టించే ఉద్దేశాలతో ప్రార్థనను చేరుకోకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ప్రజలు దేవుని నుండి శ్రేయస్సు కోరినప్పుడు, వారి ఉద్దేశ్యాలు తరచుగా ధర్మబద్ధమైన లక్ష్యాల నుండి తప్పుకుంటాయి. ప్రాపంచిక ఆస్తులపై దృష్టి కేంద్రీకరించినట్లయితే, వాటిని నిలిపివేయడం దేవుడికి మాత్రమే. అవిశ్వాసం మరియు మోస్తరు కోరికలు తిరస్కరణలను ఆహ్వానిస్తాయి మరియు దయ కంటే కామంతో కలుషితమైన ప్రార్థనలు సమాధానం ఇవ్వబడవు. ప్రపంచంతో హానికరమైన పొత్తులు ఏర్పరుచుకోకుండా స్పష్టమైన హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది, ఎందుకంటే ప్రాపంచిక మనస్తత్వం దేవుని పట్ల శత్రుత్వాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. శత్రువుతో రాజీపడగలిగినప్పటికీ, శత్రుత్వం సాధ్యం కాదు. ఒక వ్యక్తి ప్రాపంచిక సంపదను కలిగి ఉన్నప్పటికీ దేవుని ప్రేమలో ఉండిపోవచ్చు, కానీ దేవుని స్నేహం కంటే ప్రాపంచిక అంగీకారానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వ్యక్తి దేవునికి శత్రువు అవుతాడు. ప్రపంచంతో స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కొనసాగించాలని నిశ్చయించుకున్న ఎవరైనా, తప్పనిసరిగా దేవునికి శత్రువు.
ఈ ప్రాపంచికతకు వ్యతిరేకంగా లేఖనాలు వ్యర్థంగా మాట్లాడుతున్నాయని యూదులు లేదా క్రైస్తవ మతానికి కట్టుబడి ఉన్నవారు అనుకున్నారా? క్రైస్తవులందరిలో నివసించే పరిశుద్ధాత్మ లేదా ఆయన సృష్టించిన కొత్త స్వభావం అలాంటి ఫలాన్ని ఇస్తుందా? సహజ అవినీతి అసూయ ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. లోకాత్మ స్వార్థ సంచితం లేదా వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాల ఆధారంగా ఖర్చు చేయడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, అయితే పరిశుద్ధాత్మ మనకు వీలైనంత వరకు ఇతరులకు మేలు చేయమని ప్రేరేపిస్తుంది. దేవుని దయ మన సహజమైన కోరికలను సరిదిద్దుతుంది మరియు రూపాంతరం చేస్తుంది, ప్రపంచానికి భిన్నమైన ఆత్మను అందిస్తుంది.
అహంకారం దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రతిఘటనకు దారితీస్తుంది. గర్విష్ఠులు దేవుని సత్యాలను వ్యతిరేకించడం ద్వారా, వారి చిత్తాలలో ఆయన చట్టాలను ధిక్కరించడం ద్వారా మరియు వారి అభిరుచులలో అతని ప్రావిడెన్స్‌ను తిరస్కరించడం ద్వారా వారి అవగాహనలో ప్రతిఘటిస్తారు. కాబట్టి గర్విష్ఠులను దేవుడు వ్యతిరేకించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. దేవుణ్ణి శత్రువుగా చేసుకున్న వారి పరిస్థితి ఎంత దయనీయం! వినయస్థులకు దేవుడు మరింత దయను విస్తరింపజేస్తాడు, ఎందుకంటే వారు దాని కోసం వారి అవసరాన్ని గుర్తించి, ప్రార్థన ద్వారా దానిని కోరుకుంటారు మరియు దానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తారు.
దేవునికి సమర్పించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మన అవగాహనను ఆయన సత్యానికి మరియు మన చిత్తాన్ని ఆయన ఆజ్ఞలకు మరియు ప్రొవిడెన్స్‌కు సమర్పించాలి. మనల్ని మనం దేవునికి సమర్పించుకోవడం ద్వారా, ఆయన మంచితనానికి మనల్ని మనం తెరుస్తాము, ఎందుకంటే ఆయన మనలను ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మనం ప్రలోభాలకు లొంగిపోతే, దెయ్యం మనల్ని పట్టుదలతో వెంబడిస్తుంది, కానీ దేవుని మొత్తం కవచాన్ని ధరించడం ద్వారా మరియు అతనిని ఎదిరించడం ద్వారా మనం అధిగమించవచ్చు. పాపులు కాబట్టి దెయ్యాన్ని ఎదిరిస్తూ ఆయన దయ మరియు అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. అన్ని పాపాలు విలపించబడాలి, ఇప్పుడు దైవిక దుఃఖం ద్వారా లేదా తరువాత శాశ్వతమైన దుఃఖాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. పాపం కోసం నిజంగా దుఃఖించే వారి నుండి ఓదార్పును లేదా తన ముందు తమను తాము తగ్గించుకునే వారి నుండి ప్రభువు ఓదార్పును ఆపడు.

దేవుని సంకల్పం మరియు ప్రావిడెన్స్‌తో నిరంతరం సంబంధం లేకుండా, జీవితానికి సంబంధించిన ఎటువంటి వ్యవహారాలను చేపట్టవద్దని ప్రబోధాలు. (11-17)
మన ప్రసంగం సత్యం మరియు న్యాయం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా దయ యొక్క చట్టం ద్వారా కూడా మార్గనిర్దేశం చేయాలి. క్రైస్తవులుగా, మనం సహోదరత్వంలో భాగం, మరియు దేవుని ఆజ్ఞలను విస్మరించడం వారి గురించి చెడుగా మాట్లాడటం మరియు వారు మనలను అనవసరంగా ఆంక్షిస్తున్నట్లుగా తీర్పు చెప్పడం. దేవుని చట్టం సార్వత్రిక మార్గదర్శిగా పనిచేస్తుంది; కాబట్టి, మన వ్యక్తిగత ఆలోచనలు మరియు అభిప్రాయాలను ఇతరులపై విధించడం మానుకోవాలి. ప్రభువు శిక్షకు గురికాకుండా జాగ్రత్తపడడం చాలా ముఖ్యం. "ఇప్పుడే వెళ్లు" అనే పదబంధం ఒకరి తప్పుదారి పట్టించే చర్యలపై ప్రతిబింబాన్ని ఆహ్వానిస్తుంది.
ప్రాపంచిక మరియు కుతంత్రాలు చేసే వ్యక్తులు తరచుగా తమ ప్రణాళికలలో దేవుణ్ణి విస్మరిస్తారు, దైవిక ఆశీర్వాదం మరియు మార్గదర్శకత్వం లేకుండా ఏదైనా మంచిని కోరడం యొక్క వ్యర్థతను నొక్కి చెబుతారు. జీవితం యొక్క సంక్షిప్తత, అనిశ్చితి మరియు నశ్వరమైన స్వభావం భవిష్యత్ ప్రణాళికలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యర్థం మరియు అతి విశ్వాసాన్ని తగ్గించాలి. సూర్యుని కదలికలను మనం ఖచ్చితత్వంతో అంచనా వేయగలిగినప్పటికీ, ఆవిరి వ్యాప్తి యొక్క ఖచ్చితమైన వ్యవధి గురించి కూడా చెప్పలేము. మానవ జీవితం మరియు దానితో కూడిన శ్రేయస్సు లేదా ఆనందం అశాశ్వతమైనవి మరియు శాశ్వతమైన ఆనందం లేదా దుఃఖం ఈ క్లుప్త క్షణంలో మన చర్యల ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. మన సమయాలు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయని గుర్తించి మనం నిరంతరం దేవుని చిత్తంపై ఆధారపడాలి. మన కోసం, మన కుటుంబాలు లేదా మన స్నేహితుల కోసం మనం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పటికీ, ప్రొవిడెన్స్ మా పథకాలకు అంతరాయం కలిగించవచ్చు. కాబట్టి, మన ఉద్దేశాలు మరియు చర్యలన్నీ దేవునిపై వినయపూర్వకంగా ఆధారపడాలి.
ప్రాపంచిక విజయాలు మరియు ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ల గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవడం మూర్ఖత్వం మరియు హానికరమైనది, ఇది నిరాశకు మరియు చివరికి వినాశనానికి దారి తీస్తుంది. మినహాయింపులు కమీషన్ల వలె తీర్పును ఎదుర్కొనే పాపాలు. తమకు తెలిసిన మంచిని చేయడంలో విఫలమైన వారు, తెలిసిన చెడులకు పాల్పడే వారితో పాటు, ఖండనను ఎదుర్కొంటారు. ప్రార్థనను విస్మరించకుండా ప్రాధాన్యతనివ్వడం మరియు మనస్సాక్షి యొక్క స్వీయ-పరిశీలన మరియు పరిశీలనలో క్రమం తప్పకుండా నిమగ్నమవ్వడం అత్యవసరం, అదే శ్రద్ధతో మేము స్పష్టమైన బాహ్య దుర్గుణాలను నివారించడంలో దరఖాస్తు చేస్తాము.Shortcut Links
యాకోబు - James : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |