Ruth - రూతు 3 | View All

1. ఆమె అత్తయైన నయోమి నా కుమారీ, నీకు మేలు కలుగునట్లు నేను నీ కొరకు విశ్రాంతి విచారింపవలసినదానను గదా.

2. ఎవని పనికత్తెలయొద్ద నీవు ఉంటివో ఆ బోయజు మనకు బంధువుడు. ఇదిగో యీ రాత్రి అతడు కళ్లమున యవలు తూర్పారబట్టింప బోవుచున్నాడు.

3. నీవు స్నానముచేసి తైలము రాచుకొని నీ బట్టలు కట్టుకొని ఆ కళ్లమునకు వెళ్లుము; అతడు అన్నపానములు పుచ్చు కొనుట చాలించువరకు నీవు అతనికి మరుగైయుండుము.

4. అతడు పండుకొనిన తరువాత అతడు పండుకొనిన స్థలమును గుర్తెరిగి లోపలికి పోయి అతని కాళ్లమీద నున్న బట్ట తీసి పండుకొనవలెను; నీవు చేయవలసినదానిని అతడు నీకు తెలియజేయునని ఆమెతో అనగా

5. ఆమె నీవు సెలవిచ్చినదంతయు చేసెదనని చెప్పి

6. ఆ కళ్లమునొద్దకు పోయి తన అత్త ఆజ్ఞాపించిన దంతయు చేసెను.

7. బోయజు మనస్సున సంతోషించునట్లు అన్న పానములు పుచ్చుకొని లోపలికి పోయి ధాన్యపు కుప్ప యొద్ద పండుకొనినప్పుడు ఆమె మెల్లగా పోయి అతని కాళ్లమీదనున్న బట్ట తీసి పండుకొనెను.

8. మధ్యరాత్రియందు అతడు ఉలికిపడి తిరిగి చూచినప్పుడు, ఒక స్త్రీ అతని కాళ్లయొద్ద పండుకొని యుండెను.

9. అతడు నీ వెవరవని అడుగగా ఆమె నేను రూతు అను నీ దాసురాలిని; నీవు నాకు సమీప బంధువుడవు గనుక నీ దాసురాలిమీద నీ కొంగు కప్పుమనగా

10. అతడు నా కుమారీ, యెహోవా చేత నీవు దీవెన నొందినదానవు; కొద్దివారినే గాని గొప్పవారినే గాని ¸యౌవనస్థులను నీవు వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి సత్‌ ప్రవర్తనకంటె వెనుకటి సత్‌ ప్రవర్తన మరి ఎక్కువైనది.

11. కాబట్టి నా కుమారీ, భయపడకుము; నీవు చెప్పినదంతయు నీకు చేసెదను. నీవు యోగ్యురాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు.

12. నేను నిన్ను విడిపింపగలవాడనను మాట వాస్తవమే; అయితే నీకు నాకంటె సమీపమైన బంధువు డొకడున్నాడు.

13. ఈరాత్రి యుండుము; ఉదయమున అతడు నీకు బంధువుని ధర్మము జరిపినయెడల సరి, అతడు విడిపింపవచ్చును. నీకు బంధువుని ధర్మము జరుపుటకు అతనికి ఇష్టము లేక పోయినయెడల, యెహోవా జీవముతోడు నేనే నీకు బంధువుని ధర్మము జరిపెదను; ఉదయమువరకు పండుకొను మని చెప్పెను.

14. కాబట్టి ఆమె ఉదయమువరకు అతని కాళ్లయొద్ద పండుకొని, ఒకని నొకడు గుర్తించుపాటి వెలుగు రాకముందే లేచెను. అప్పుడు అతడు ఆ స్త్రీ కళ్లమునకు వచ్చిన సంగతి తెలియ జేయకుడని చెప్పెను.

15. మరియు అతడు నీవు వేసి కొనిన దుప్పటి తెచ్చి పట్టు కొనుమని చెప్పగా ఆమె దాని పట్టెను. అతడు ఆరుకొలల యవలను కొలచి ఆమె భుజముమీద నుంచగా ఆమె పురములోనికి వెళ్లెను.

16. ఆమె తన అత్త యింటికి వచ్చినప్పుడు అత్త నా కుమారీ, నీ పని యెట్లు జరిగెనని యడుగగా, ఆమె ఆ మనుష్యుడు తనకు చేసిన దంతయు తెలియజేసి

17. నీవు వట్టిచేతులతో నీ అత్త యింటికి పోవద్దని చెప్పి అతడు ఈ ఆరు కొలల యవలను నాకిచ్చెననెను.

18. అప్పుడు ఆమెనా కుమారీ, యీ సంగతి నేటిదినమున నెరవేర్చితేనే కాని ఆ మనుష్యుడు ఊరకుండడు గనుక యిది ఏలాగు జరుగునో నీకు తెలియు వరకు ఊరకుండుమనెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ruth - రూతు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నయోమి రూతు‌కు ఇచ్చిన ఆదేశాలు. (1-5) 
వివాహిత రాష్ట్రం విశ్రాంతి మరియు స్థిరత్వం యొక్క భావాన్ని తీసుకురావాలి, ఏదైనా భూసంబంధమైన విషయం చేయగలిగినంత వరకు, ఇది ప్రేమలను ఏకం చేయడానికి మరియు జీవితకాల సంబంధాలను ఏర్పరచడానికి ఉద్దేశించబడింది. అందువల్ల, వివాహంలోకి ప్రవేశించడాన్ని లోతైన గంభీరతతో సంప్రదించాలి, మార్గదర్శకత్వం మరియు దేవుని ఆశీర్వాదం కోసం హృదయపూర్వక ప్రార్థనలతో పాటు, అతని ఆజ్ఞలకు కూడా కట్టుబడి ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఈ కీలకమైన విషయానికి సంబంధించి జాగ్రత్తగా సలహాలు అందించే బాధ్యతను కలిగి ఉంటారు, వారి ఆత్మల శ్రేయస్సును నిర్ధారిస్తారు. మన ఆత్మలకు ఏది ఉత్తమమైనదో అది నిజంగా ఉత్తమమైన చర్య అని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి.
రూతు పరిస్థితికి సంబంధించి నయోమి ఇచ్చిన సలహా మనకు విచిత్రంగా అనిపించినప్పటికీ, అది అప్పటి ఇజ్రాయెల్ చట్టాలు మరియు ఆచారాలకు అనుగుణంగా ఉంది. ప్రతిపాదిత కొలత సందేహాస్పదంగా లేదా చెడుగా అనిపించినట్లయితే, నయోమి దానిని సూచించి ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు నిజమైన మతానికి మారిన రూతు, వితంతువులకు సంబంధించిన ఆచార పద్ధతుల ప్రకారం బోజ్‌పై చట్టపరమైన దావా వేసింది ద్వితీయోపదేశకాండము 25:5-10చూడండి). ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ నిర్దిష్ట పరిస్థితి ఇతర సమయాల్లో అనుకరణకు ఒక నమూనాగా ఉపయోగపడదని మరియు ఆధునిక ప్రమాణాల ద్వారా నిర్ధారించబడకూడదని గమనించడం చాలా అవసరం. అంతేగాక, రూతు యొక్క సద్గుణమైన పాత్ర మరియు సరైన తీర్పు ఆమెను ఎటువంటి చెడు ఉద్దేశాలను అలరించకుండా నిరోధించేది.

బోయజు బంధువు యొక్క విధిని అంగీకరించాడు. (6-13) 
ఒక యుగంలో లేదా దేశంలో సరికానిదిగా పరిగణించబడేది మరొక యుగంలో లేదా వేరే దేశంలో తప్పనిసరిగా ఉండకపోవచ్చు. బోయజు, ఇజ్రాయెల్ న్యాయమూర్తిగా, రూతు‌కు మార్గనిర్దేశం చేసే బాధ్యతను స్వీకరించాడు, ఆమె ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో, అతని విమోచన హక్కును స్పష్టం చేయడం మరియు అతనితో లేదా మరొక వ్యక్తితో ఆమె వివాహాన్ని పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన చర్యలు మరియు ఆచారాలను వివరించడం.
బోయజు ప్రవర్తన అత్యున్నతమైన ప్రశంసలకు అర్హమైనది. అతను రూతు‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించలేదు, లేదా నిరుపేద మరియు నిరాశ్రయులైన వాడిగా ఆమెని తృణీకరించలేదు. బదులుగా, అతను ఆమెకు ఒక వాగ్దానాన్ని అందిస్తూ సద్గురువుగా ఆమెను గౌరవించాడు. ఉదయం వచ్చిన వెంటనే, అతను ఆమె అత్తగారికి ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతితో ఆమెను పంపించాడు.
అయితే, బోయజు వాగ్దానం ఒక షరతుతో వచ్చిందని గమనించడం ముఖ్యం. రూతు‌కు దగ్గరి బంధువు ఉన్నాడని, విమోచన హక్కును కలిగి ఉన్నాడని అతను గుర్తించాడు. ఆ విధంగా, బోయజు యొక్క ఉద్దేశాలు గౌరవప్రదంగా మరియు గౌరవప్రదంగా ఉన్నాయి, ఆ సమయంలో పరిస్థితి మరియు సాంస్కృతిక నిబంధనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాయి.

రూతు తన అత్తగారి వద్దకు తిరిగి రావడం. (14-18)
తన శక్తి మేరకు ప్రతిదీ చేసిన రూతు ఇప్పుడు ఫలితం కోసం ఓపికగా ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది. బోయజు పరిస్థితికి బాధ్యత వహించాడు మరియు అతను దానిని తెలివిగా నిర్వహిస్తాడని నమ్మడానికి ప్రతి కారణం ఉంది. నిజమైన విశ్వాసులు తమ శ్రద్ధలను దేవునిపై వేయడానికి ఇది శక్తివంతమైన రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఆయన వారి పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. అపో. కార్యములు 9:6లో చెప్పబడినట్లుగా, ప్రశాంతంగా ఆయన కొరకు వేచి ఉండుటలో మనము బలాన్ని పొందుతాము మరియు తగిన సమయములో అలా చేసినందుకు ఆయన మనతో ఎన్నటికీ తప్పును కనుగొనలేడని మనం నిశ్చయించుకోవచ్చు.
మనం కూడా మన పిల్లలు మరియు స్నేహితుల కోసం వారి శ్రేయస్సును కాంక్షిస్తూ వారి కోసం అదే విధమైన విశ్రాంతిని కోరుకుందాం మరియు చురుకుగా కోరుకుందాం. వారి శ్రద్ధలను దేవునికి అప్పగించడంలో, ఆయన నియంత్రణలో ఉన్నాడని మరియు వారిని కూడా ప్రేమగా చూసుకుంటాడని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం శాంతిని పొందవచ్చు.Shortcut Links
రూతు - Ruth : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |