Samuel I- 1 సమూయేలు 13 | View All

1. సౌలు ముప్పది ఏండ్లవాడై యేలనా రంభించెను. అతడు రెండు సంవత్సరములు ఇశ్రాయేలీయులను ఏలెను

2. ఇశ్రాయేలీయులలో మూడు వేలమందిని ఏర్పరచు కొనెను. వీరిలో రెండు వేలమంది మిక్మషులోను బేతేలు కొండలోను సౌలునొద్దనుండిరి; వెయ్యిమంది బెన్యామీనీయుల గిబియాలో యోనాతాను నొద్దనుండిరి; మిగిలినవారిని అతడు వారి వారి డేరాలకు పంపివేసెను.

3. యోనాతాను గెబాలోనున్న ఫిలిష్తీయుల దండును హతముచేయగా ఆ సంగతి ఫిలిష్తీయులకు వినబడెను; మరియు దేశమంతట హెబ్రీయులు వినవలెనని సౌలు బాకా ఊదించెను.

4. సౌలు ఫిలిష్తీయుల దండును హతముచేసి నందున ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయులకు హేయులైరని ఇశ్రాయేలీయులకు వినబడగా జనులు గిల్గా లులో సౌలు నొద్దకు కూడివచ్చిరి.

5. ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధముచేయుటకై ముప్పదివేల రథములను ఆరువేల గుఱ్ఱపు రౌతులను సముద్రపుదరినుండు ఇసుకరేణువులంత విస్తారమైన జన సమూహమును సమకూర్చుకొని వచ్చిరి. వీరు బయలుదేరి బేతావెను తూర్పుదిక్కున మిక్మషులో దిగిరి.

6. ఇశ్రా యేలీయులు దిగులుపడుచు వచ్చి తాము ఇరుకులో నున్నట్టు తెలిసికొని గుహలలోను పొదలలోను మెట్టలలోను ఉన్నత స్థలములలోను కూపములలోను దాగిరి.

7. కొందరు హెబ్రీయులు యొర్దాను నది దాటి గాదుదేశ మునకును గిలాదునకును వెళ్లి పోయిరి గాని సౌలు ఇంకను గిల్గాలులోనే ఉండెను; జనులందరు భయపడుచు అతని వెంబడించిరి.

8. సమూయేలు చెప్పినట్టు అతడు ఏడు దినములు ఆగి, సమూయేలు గిల్గాలునకు రాకపోవుటయు, జనులు తన యొద్దనుండి చెదరిపోవుటయు చూచి

9. దహన బలులను సమాధానబలులను నా యొద్దకు తీసికొని రమ్మని చెప్పి దహనబలి అర్పించెను.

10. అతడు దహనబలి అర్పించి చాలిం చిన వెంటనే సమూయేలు వచ్చెను. సౌలు అతనిని కలిసికొని అతనికి వందనము చేయుటకై బయలుదేరగా

11. సమూ యేలు అతనితోనీవు చేసిన పని యేమని యడిగెను. అందుకు సౌలుజనులు నాయొద్దనుండి చెదరిపోవుటయు, నిర్ణయకాలమున నీవు రాకపోవుటయు, ఫిలిష్తీయులు మిక్మషులో కూడియుండుటయు నేను చూచి

12. ఇంకను యెహోవాను శాంతిపరచకమునుపే ఫిలిష్తీయులు గిల్గాలునకు వచ్చి నామీద పడుదురనుకొని నా అంతట నేను సాహసించి దహనబలి అర్పించితిననెను.

13. అందుకు సమూ యేలు ఇట్లనెనునీ దేవుడైన యెహోవా నీ కిచ్చిన ఆజ్ఞను గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి; నీ రాజ్యమునుఇశ్రాయేలీయులమీద సదాకాలము స్థిరపరచుటకు యెహోవా తలచి యుండెను; అయితే నీ రాజ్యము నిలు వదు.

14. యెహోవా తన చిత్తానుసారమైన మనస్సుగల యొకని కనుగొనియున్నాడు. నీకు ఆజ్ఞాపించినదాని నీవు గైకొనకపోతివి గనుక యెహోవా తన జనులమీద అతనిని అధిపతినిగా నియమించును.
అపో. కార్యములు 13:22

15. సమూయేలు లేచి గిల్గాలును విడిచి బెన్యామీనీయుల గిబియాకు వచ్చెను; సౌలు తనయొద్దనున్న జనులను లెక్క పెట్టగా వారు దాదాపు ఆరు వందలమంది యుండిరి.

16. సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును తమ దగ్గర నున్న వారితో కూడ బెన్యామీనీయుల గిబియాలో ఉండిరి; ఫిలిష్తీయులు మిక్మషులో దిగియుండిరి.

17. మరియు ఫిలిష్తీ యుల పాళెములోనుండి దోపుడుగాండ్రు మూడుగుంపు లుగా బయలుదేరి ఒక గుంపు షూయాలు దేశమున, ఒఫ్రాకు పోవుమార్గమున సంచరించెను.

18. రెండవ గుంపు బేత్‌ హోరోనుకు పోవుమార్గమున సంచరించెను. మూడవ గుంపు అరణ్య సమీపమందుండు జెబోయిములోయ సరి హద్దు మార్గమున సంచరించెను.

19. హెబ్రీయులు కత్తులను ఈటెలను చేయించుకొందు రేమో అని ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయుల దేశమందంతట కమ్మరవాండ్రు లేకుండచేసియుండిరి.

20. కాబట్టి ఇశ్రా యేలీయులందరు తమ నక్కులను పారలను గొడ్డండ్రను పోటకత్తులను పదును చేయించుటకై ఫిలిష్తీయులదగ్గరకు పోవలసి వచ్చెను.

21. అయితే నక్కులకును పారలకును మూడు ముండ్లుగల కొంకులకును గొడ్డండ్రకును మునుకోల కఱ్ఱలు సరిచేయుటకును ఆకు రాళ్లుమాత్రము వారియొద్ద నుండెను.

22. కాబట్టి యుద్ధదినమందు సౌలునొద్దను యోనా తాను నొద్దను ఉన్నజనులలోఒకని చేతిలోనైనను కత్తియే గాని యీటెయేగాని లేకపోయెను, సౌలునకును అతని కుమారుడైన యోనాతానునకును మాత్రము అవి యుండెను.

23. ఫిలిష్తీయుల దండు కావలివారు కొందరు మిక్మషు కనుమకు వచ్చిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఫిలిష్తీయుల దండయాత్ర. (1-7) 
సౌలు పరిపాలన మొదటి సంవత్సరంలో, గుర్తించదగినది ఏమీ జరగలేదు. అయితే, అతని రెండవ సంవత్సరంలో, ఈ అధ్యాయంలో వివరించిన సంఘటనలు బయటపడ్డాయి. దురదృష్టవశాత్తూ, ఈ సమయంలో, అతను ఫిలిష్తీయులకు ఒక సంవత్సరానికి పైగా యుద్ధానికి సిద్ధం కావడానికి మరియు ఇశ్రాయేలీయులను నిరాయుధులను చేయడం ద్వారా బలహీనపరిచేందుకు వారికి ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు అనుమతించాడు. ఈ నిర్ణయం సౌలు యొక్క అహంకారం మరియు స్వయం సమృద్ధి నుండి ఉద్భవించింది, ఇది తరచుగా ప్రజలను మూర్ఖపు చర్యలకు దారి తీస్తుంది.
విచారకరంగా, చర్చి యొక్క శత్రువులు దాని అనుచరులమని చెప్పుకునే వారి దుష్ప్రవర్తనలో గణనీయమైన ప్రయోజనాలను కనుగొన్నారు. సౌలు చివరకు అలారం పెంచి, తన ప్రజల నుండి మద్దతు కోరినప్పుడు, వారు అతని నాయకత్వం పట్ల అసంతృప్తి చెందారు లేదా శత్రువు యొక్క బలంతో మునిగిపోయారు, ఫలితంగా ప్రతిస్పందన లేకపోవడం లేదా అతనిని త్వరగా వదిలివేయడం జరిగింది.

సౌలు త్యాగం చేస్తాడు, అతడు శామ్యూల్ చేత మందలించబడ్డాడు. (8-14) 
విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయాలో 1 సమూయేలు 10:8లో చెప్పబడినట్లుగా, సమూయేలు యొక్క స్పష్టమైన ఆదేశాన్ని సౌలు స్పష్టంగా ఉల్లంఘించాడు. అతనికి పూజారి లేదా ప్రవక్త పాత్ర లేకపోయినా, శామ్యూల్ ఉనికి లేకుండా బలులు అర్పించే బాధ్యతను అతను తీసుకున్నాడు. తన అవిధేయత గురించి ఎదుర్కొన్నప్పుడు, సౌలు తన చర్యలను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు, పశ్చాత్తాపం లేదా పశ్చాత్తాపం యొక్క సంకేతాలను చూపించలేదు. అతను ఈ ధిక్కార చర్యను వివేకం మరియు దైవభక్తి యొక్క ప్రదర్శనగా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించాడు. అయినప్పటికీ, నిజమైన అంతర్గత భక్తి లేని వ్యక్తులు తరచుగా బాహ్య మతపరమైన ప్రదర్శనలను నొక్కి చెబుతారు.
శామ్యూల్ సౌలును తన స్వంత శత్రువు అని నిందించాడు. దేవుని ఆజ్ఞలను విస్మరించాలని నిర్ణయించుకునే వారు మూర్ఖంగా ప్రవర్తించి తమకు తాము హాని చేసుకుంటారు. పాపం అంతర్లీనంగా మూర్ఖత్వం, మరియు అత్యంత లోతైన పాపులు, సారాంశంలో, గొప్ప మూర్ఖులు. దేవునికి విధేయత చూపడానికి లేదా అవిధేయత చూపడానికి మన సుముఖత చాలా తక్కువగా అనిపించే విషయాలలో మన ప్రవర్తన ద్వారా తరచుగా వెల్లడవుతుంది. ఉపరితలంపై, సౌలు చర్య ఇతరులకు అల్పమైనదిగా కనిపించవచ్చు, కానీ దేవుడు బాహ్య చర్యకు మించి చూశాడు. సౌలు యొక్క అర్పణ అవిశ్వాసంతో మరియు అతని ప్రొవిడెన్స్‌పై నమ్మకం లేకపోవడంతో కలుషితమైందని అతను గుర్తించాడు. ఇది దేవుని అధికారం మరియు న్యాయం పట్ల ధిక్కారాన్ని ప్రదర్శించింది మరియు అది అతని స్వంత మనస్సాక్షి యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటుకు సమానం.
మా ప్రియమైన రక్షకుడా, నీ అమూల్యమైన మరియు అన్నింటికి సరిపోయే త్యాగాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, అల్పమైన అర్పణలు లేదా మిడిమిడి శాంతి సమర్పణలను సమర్పించి, సౌలు వలె మేము ఎన్నటికీ మిమ్మల్ని సంప్రదించము. ప్రభువా, నీవు మాత్రమే సిలువపై నీ రక్తాన్ని చిందించడం ద్వారా మా శాంతిని స్థాపించగలవు లేదా స్థాపించగలవు.

ఫిలిష్తీయుల విధానం. (15-23)
ఫిలిష్తీయులు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వారు అనుసరించిన మోసపూరిత వ్యూహాలను గమనించండి. ఇశ్రాయేలీయులు యుద్ధ ఆయుధాలను తయారు చేయకుండా నిషేధించడమే కాకుండా, ప్రాథమిక వ్యవసాయ సాధనాల కోసం కూడా వారు తమ శత్రువులపై ఆధారపడేలా బలవంతం చేశారు. సౌలు తన పాలన ప్రారంభంలో ఈ సమస్యను పరిష్కరించడంలో విఫలమైనందుకు ఎంత తెలివితక్కువవాడో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. నిజమైన జ్ఞానం లేకపోవడం తరచుగా దయ మరియు నీతి లేకపోవడంతో కలిసి ఉంటుంది. చిన్న పాపాలు చేసే ప్రమాదాన్ని మనం తక్కువ అంచనా వేయకూడదు, ఎందుకంటే అవి చాలా దూరమైన మరియు ప్రమాదకరమైన పరిణామాలను కలిగి ఉంటాయి.
అపరాధం మరియు రక్షణ లేని దేశం నిస్సందేహంగా దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉంది. దేవుని రక్షణ యొక్క పూర్తి కవచం లేని వారికి ఇది మరింత నిజం. ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధపడడం మరియు సన్నద్ధం కావడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతిగా చెప్పలేము. అలాంటి సంసిద్ధత ఆధ్యాత్మిక విరోధుల నుండి అవసరమైన రక్షణను అందిస్తుంది మరియు వ్యక్తులు మరియు దేశాల భద్రత మరియు శ్రేయస్సును నిర్ధారిస్తుంది.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |