Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 7 | View All

1. ఇశ్శాఖారు కుమారులు నలుగురు. వారు తోలా పువ్వా యాషూబు షిమ్రోను అనువారు

1. യിസ്സാഖാരിന്റെ പുത്രന്മാര്തോലാ, പൂവാ, യാശൂബ്, ശിമ്രോന് ഇങ്ങനെ നാലു പേര്.

2. తోలా కుమారులు ఉజ్జీ రెఫాయా యెరీయేలు యహ్మయి యిబ్శాము షెమూయేలు; తోలాకు పుట్టిన వీరు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు; వీరు తమ తరములలో పరాక్రమ శాలులై యుండిరి; దావీదు దినములలో వీరి సంఖ్యయిరువది రెండువేల ఆరువందలు.

2. തോലയുടെ പുത്രന്മാര്ഉസ്സി, രെഫായാവു, യെരിയേല്, യഹ്മായി, യിബ്സാം, ശെമൂവേല് എന്നിവര് അവരുടെ പിതാവായ തോലയുടെ ഭവനത്തിന്നു തലവന്മാരും അവരുടെ തലമുറകളില് പരാക്രമശാലികളും ആയിരുന്നു; അവരുടെ സംഖ്യ ദാവീദിന്റെ കാലത്തു ഇരുപത്തീരായിരത്തറുനൂറു.

3. ఉజ్జీ కుమారులలో ఒకడు ఇజ్రహయా. ఇజ్రహయా కుమారులు మిఖాయేలు ఓబద్యా యోవేలు ఇష్షీయా; వీరు అయిదుగురు పెద్దలై యుండిరి.

3. ഉസ്സിയുടെ പുത്രന്മാര്യിസ്രഹ്യാവു; യിസ്രഹ്യാവിന്റെ പുത്രന്മാര്മീഖായേല്, ഔബദ്യാവു, യോവേല്, യിശ്യാവു ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപേര്; ഇവര് എല്ലാവരും തലവന്മാരായിരുന്നു.

4. వారికి బహుమంది భార్యలును పిల్లలును కలిగి యుండుటచేత వారి పితరుల యిండ్ల లెక్కను వారి వంశములలో సేనకు చేరినవారు ముప్పది ఆరువేలమంది యుండిరి.

4. അവരോടുകൂടെ അവരുടെ വംശാവലിപ്രകാരം കുടുംബംകുടുംബമായി സൈന്യഗണങ്ങളായി അറുപത്താറായിരംപേരുണ്ടായിരുന്നു; അവര്ക്കും അനേകഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

5. మరియఇశ్శాఖారు వంశములన్నిటిలో వారి సహోదరులైన పరాక్రమశాలులందరు తమ వంశావళుల చొప్పున ఎనుబది యేడువేలమంది యుండిరి.

5. അവരുടെ സഹോദരന്മാരായി യിസ്സാഖാര്കുലങ്ങളിലൊക്കെയും വംശാവലിപ്രകാരം എണ്ണപ്പെട്ട പരാക്രമശാലികള് ആകെ എണ്പത്തേഴായിരംപേര്.

6. బెన్యామీను కుమారులు ముగ్గురు; బెల బేకరు యెదీయ వేలు.

6. ബെന്യാമീന്യര്ബേല, ബേഖെര്, യെദിയയേല് ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേര്.

7. బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎస్బోను ఉజ్జీ ఉజ్జీయేలు యెరీమోతు ఈరీ. వీరు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు, పరాక్రమశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది రెండువేల ముప్పది నలుగురు.

7. ബേലയുടെ പുത്രന്മാര്എസ്ബോന് , ഉസ്സി, ഉസ്സീയേല്, യെരീമോത്ത്, ഈരി ഇങ്ങനെ അഞ്ചുപേര്; തങ്ങളുടെ പിതൃഭവനങ്ങള്ക്കു തലവന്മാരും പരാക്രമശാലികളുമായി വംശാവലിപ്രകാരം എണ്ണപ്പെട്ടവര് ഇരുപത്തീരായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലുപേര്.

8. బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎల్యోయేనై ఒమీ యెరీమోతు అబీయా అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు.

8. ബെഖെരിന്റെ പുത്രന്മാര്സെമീരാ, യോവാശ്, എലീയേസര്, എല്യോവേനായി, ഒമ്രി, യെരേമോത്ത്, അബീയാവു അനാഥോത്ത്, ആലേമെത്ത്; ഇവരെല്ലാവരും ബേഖെരിന്റെ പുത്രന്മാര്.

9. వీరు తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు, పరాక్రమశాలులు, వీరందరును ఇరువదివేల రెండువందలు.

9. വംശാവലിപ്രകാരം തലമുറതലമുറയായി അവരുടെ പിതൃഭവനങ്ങള്ക്കു തലവന്മാരായി എണ്ണപ്പെട്ട പരാക്രമശാലികള് ഇരുപതിനായിരത്തിരുനൂറു പേര്.

10. యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిల్హాను. బిల్హాను కుమారులు యూషు బెన్యామీను ఏహూదు కెనయనా జేతాను తర్షీషు అహీషహరు.

10. യെദീയയേലിന്റെ പുത്രന്മാര്ബില്ഹാന് ; ബില്ഹാന്റെ പുത്രന്മാര്യെവൂശ്, ബെന്യാമീന് , ഏഹൂദ്, കെനയനാ, സേഥാന് , തര്ശീശ്, അഹീശാഫര്.

11. యెదీయ వేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలు; వీరిలో యుద్ధ మునకు పోతగిన పరాక్రమ శాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది యుండిరి.

11. ഇവരെല്ലാവരും യെദീയയേലിന്റെ പുത്രന്മാര്; പിതൃഭവനങ്ങള്ക്കു തലവന്മാരും പരാക്രമശാലികളുമായി യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടുവാന് തക്ക പടച്ചേവകര് പതിനേഴായിരത്തിരുനൂറുപേര്.

12. షుప్పీము హుప్పీము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో హుషీము అను ఒక డుండెను.

12. ഈരിന്റെ പുത്രന്മാര്ശുപ്പീം, ഹുപ്പീം;

13. నఫ్తాలీయులు బిల్హాకుపుట్టిన యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిల్లేము.

13. അഹേരിന്റെ പുത്രന്മാര്ഹുശീം; നഫ്താലിയുടെ പുത്രന്മാര്യഹ്സീയേല്, ഗൂനി, യേസെര്, ശല്ലൂം; ബില്ഹയുടെ പുത്രന്മാര്.

14. మనష్షే కుమారులలో అశ్రీయేలను ఒకడుండెను. సిరియా దేశస్థురాలైన ఉపపత్ని అతని కనెను, అది గిలాదు నకు పెద్దయైన మాకీరును కూడ కనెను.

14. മനശ്ശെയുടെ പുത്രന്മാര്അവന്റെ വെപ്പാട്ടി അരാമ്യസ്ത്രീ പ്രസവിച്ച അസ്രീയേല്; അവള് ഗിലെയാദിന്റെ പിതാവായ മാഖീരിനെയും പ്രസവിച്ചു.

15. మాకీరు, హుప్పీము, షుప్పీముసోదరిని పెండ్లి యాడెను. దాని సహోదరి పేరు మయకా, రెండవవానికి సెలోపెహాదని పేరు, ఈ సెలోపెహాదుకు కుమార్తెలు మాత్రము పుట్టిరి.

15. എന്നാല് മാഖീര് ഹുപ്പീമിന്റെയും ശുപ്പീമിന്റെയും സഹോദരിയെ ഭാര്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചു; അവരുടെ സഹോദരിയുടെ പേര് മയഖാ എന്നു ആയിരുന്നു; രണ്ടാമന്റെ പേര് ശെലോഫെഹാദ് എന്നു ആയിരുന്നു; ശെലോഫെഹാദിന്നു പുത്രിമാര് ഉണ്ടായിരുന്നു.

16. మాకీరు భార్యయైన మయకా ఒక కుమారుని కని అతనికి పెరెషు అను పేరుపెట్టెను, ఇతని సహోదరుని పేరు పెరెషు, అతని కుమారులు ఊలాము రాకెము.

16. മാഖീരിന്റെ ഭാര്യ മയഖാ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു, അവന്നു പേരെശ് എന്നു പേര് വിളിച്ചു; അവന്റെ സഹോദരന്നു ശേരെശ് എന്നു പേര്; അവന്റെ പുത്രന്മാര് ഊലാമും രേക്കെമും ആയിരുന്നു.

17. ఊలాము కుమారులలో బెదాను అను ఒకడుండెను; వీరు మనష్షే కుమారుడైన మాకీరునకు పుట్టిన గిలాదు కుమారులు.

17. ഊലാമിന്റെ പുത്രന്മാര്ബെദാന് . ഇവര് മനശ്ശെയുടെ മകനായ മാഖീരിന്റെ മകനായ ഗിലെയാദിന്റെ പുത്രന്മാര് ആയിരുന്നു.

18. మాకీరునకు సహోదరియైన హమ్మోలెకెతు ఇషోదును అబీయెజెరును మహలాను కనెను.

18. അവന്റെ സഹോദരിയായ ഹമ്മോലേഖെത്ത്; ഈശ്-ഹോദ്, അബിയേസെര്, മഹ്ളാ എന്നിവരെ പ്രസവിച്ചു.

19. ശെമീദയുടെ പുത്രന്മാര്അഹ്യാന് , ശേഖെം, ലിക്കെഹി, അനീയാം.

20. ఎఫ్రాయిము కుమారులలో షూతలహు అను ఒక డుండెను; అతనికి బెరెదు కుమారుడు, బెరెదునకు తాహతు కుమారుడు, తాహతునకు ఎలాదా కుమారుడు, ఎలాదాకు తాహతు కుమారుడు,

20. എഫ്രയീമിന്റെ പുത്രന്മാര്ശൂഥേലഹ്; അവന്റെ മകന് ബേരെദ്; അവന്റെ മകന് തഹത്ത്; അവന്റെ മകന് എലാദാ; അവന്റെ മകന് തഹത്ത്; അവന്റെ മകന് സബാദ്;

21. తాహతునకు జాబాదు కుమారుడు. వీనికి షూతలహు ఏజెరు ఎల్యాదు అనువారు పుట్టిరి; వారు తమ దేశములో పుట్టిన గాతీయుల పశువులను పట్టు కొనిపోవుటకు దిగి రాగా ఆ గాతీయులు వారిని చంపిరి.

21. അവന്റെ മകന് ശൂഥേലഹ്, ഏസെര്, എലാദാ; ഇവര് ആ ദേശവാസികളായ ഗത്യരുടെ കന്നുകാലികളെ അപഹരിപ്പാന് ചെന്നതുകൊണ്ടു അവര് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു.

22. వారి తండ్రియైన ఎఫ్రాయిము అనేకదినములు దుఃఖించు చుండగా అతని సహోదరులు వచ్చి అతని పరామర్శించిరి.

22. അവരുടെ പിതാവായ എഫ്രയീം ഏറീയ നാള് വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; അവന്റെ സഹോദരന്മാര് അവനെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാന് വന്നു.

23. తరువాత అతడు తన భార్యను కూడగా అది గర్భము ధరించి యొక కుమారుని కనెను;తన యింటికి కీడు కలిగి నందున ఎఫ్రాయిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెట్టెను.

23. പിന്നെ അവന് തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കല് ചെന്നു, അവള് ഗര്ഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു; തന്റെ ഭവനത്തിന്നു അനര്ത്ഥം ഭവിച്ചതുകൊണ്ടു അവന് അവന്നു ബെരീയാവു എന്നു പേര് വിളിച്ചു.

24. అతని కుమార్తెయైన షెయెరా ఉత్తరపు బేత్‌ హోరోనును దక్షిణపు బేత్‌ హోరోనును ఉజ్జెన్‌ షెయెరాను కట్టించెను.

24. അവന്റെ മകള് ശെയെരാ; അവള് താഴത്തെയും മേലത്തെയും ബേത്ത്-ഹോരോനും ഉസ്സേന് -ശെയരയും പണിതു.

25. వాని కుమారులు రెపహు రెషెపు; రెపహు కుమా రుడు తెలహు, తెలహు కుమారుడు తహను,

25. അവന്റെ മകന് രേഫഹും, രേശെഫും; അവന്റെ മകന് തേലഹ്; അവന്റെ മകന് തഹന് ; അവന്റെ മകന് ലദാന് ; അവന്റെ മകന് അമ്മീഹൂദ്;

26. తహను కుమారుడు లద్దాను, లద్దాను కుమారుడు అమీహూదు, అమీహూదు కుమారుడు ఎలీషామా,

26. അവന്റെ മകന് എലീശാമാ; അവന്റെ മകന് നൂന് ;

27. ఎలీషామా కుమారుడు నూను, నూను కుమారుడు యెహోషువ.

27. അവന്റെ മകന് യെഹോശൂവാ.

28. వారికి స్వాస్థ్యములైన నివాసస్థలములు బేతేలు దాని గ్రామములు తూర్పుననున్న నహరాను పడమటనున్న గెజెరు దాని గ్రామములు, షెకెము దాని గ్రామములు, గాజా దాని గ్రామములును ఉన్నంతవరకు వ్యాపించెను.

28. അവരുടെ അവകാശങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഏവയെന്നാല്ബേഥേലും അതിനോടു ചേര്ന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, കിഴക്കോട്ടു നയരാനും, പടിഞ്ഞാറോട്ടു ഗേസെരും അതിനോടു ചേര്ന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, ഗസ്സയും അതിനോടു ചേര്ന്ന ഗ്രാമങ്ങളും വരെയുള്ള ശെഖേമും അതിനോടു ചേര്ന്ന ഗ്രാമങ്ങളും,

29. మరియు మనష్షీయుల ప్రక్కనున్న బేత్షెయాను దాని గ్రామ ములు, తానాకు దాని గ్రామములు, మెగిద్దో దాని గ్రామములు, దోరు దాని గ్రామములు వారికుండెను, ఈ స్థలములలో ఇశ్రాయేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతి వారు కాపురముండిరి.

29. മനശ്ശെയരുടെ ദേശത്തിന്നരികെ ബേത്ത്-ശെയാനും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും, താനാക്കും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും, മെഗിദ്ദോവും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും, ദോരും അതിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളും; അവയില് യിസ്രായേലിന്റെ മകനായ യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാര് പാര്ത്തു.

30. ആശേരിന്റെ പുത്രന്മാര്യിമ്നാ, യിശ്വാ, യിശ്വി, ബെരീയാവു; ഇവരുടെ സഹോദരി സേരഹ്.

31. బెరీయా కుమారులు హెబెరు మల్కీయేలు, మల్కీయేలు బిర్జాయీతునకు తండ్రి.

31. ബെരീയാവിന്റെ പുത്രന്മാര്ഹേബെര്, ബിര്സയീത്തിന്റെ അപ്പനായ മല്ക്കീയേല്.

32. హెబెరు యప్లేటును షోమేరును హోతామును వీరి సహోదరియైన షూయాను కనెను.

32. ഹേബെര് യഫ്ളേത്തിനെയും ശേമേരിനെയും ഹോഥാമിനെയും അവരുടെ സഹോദരിയായ ശൂവയെയും ജനിപ്പിച്ചു.

33. యప్లేటు కుమారు లెవరనగా పాసకు బింహాలు అష్వాతు, వీరు యప్లేటునకు కుమారులు.

33. യഫ്ളേത്തിന്റെ പുത്രന്മാര്പാസാക്, ബിംഹാല്, അശ്വാത്ത്; ഇവര് യഫ്ളേത്തിന്റെ പുത്രന്മാര്.

34. ശേമേരിന്റെ പുത്രന്മാര്അഹീ, രൊഹ്ഗാ, യെഹുബ്ബാ, അരാം.

35. వాని సహోదరుడైన హేలెము కుమారులు జోపహు ఇమ్నా షెలెషు ఆమాలు.

35. അവന്റെ സഹോദരനായ ഹേലെമിന്റെ പുത്രന്മാര്സോഫഹ്, യിമ്നാ, ശേലെശ്, ആമാല്.

36. జోపహు కుమారులు సూయ హర్నెపెరు షూయాలు బేరీ ఇమ్రా

36. സോഫഹിന്റെ പുത്രന്മാര്സൂഹ, ഹര്ന്നേഫെര്, ശൂവാല്, ബേരി, യിമ്രാ,

37. ബേസെര്, ഹോദ്, ശമ്മാ, ശില്ശാ, യിഥ്രാന് , ബെയേരാ.

38. ఎతెరు కుమారులు యెఫున్నె పిస్పా అరా.

38. യേഥെരിന്റെ പുത്രന്മാര്യെഫുന്നെ, പിസ്പാ, അരാ.

39. ఉల్లా కుమారులు ఆరహు హన్నియేలు రిజెయా.

39. ഉല്ലയുടെ പുത്രന്മാര്ആരഹ്, ഹന്നീയേല്, രിസ്യാ.

40. ఆషేరు సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండ్లకు పెద్దలును ప్రఖ్యాతి నొందిన పరాక్రమశాలులును అధిపతులలో ముఖ్యులునై యుండిరి. ఆ వంశపువారిలో యుద్ధమునకు పోతగినవారి లెక్క యిరువది యారువేలు.

40. ഇവര് എല്ലാവരും ആശേരിന്റെ പുത്രന്മാരായി പിതൃഭവനങ്ങള്ക്കു തലവന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും പരാക്രമശാലികളും പ്രഭുക്കന്മാരില് പ്രധാനികളും ആയിരുന്നു. വംശാവലിപ്രകാരം യുദ്ധസേവേക്കു പ്രാപ്തന്മാരായി എണ്ണപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ ഇരുപത്താറായിരം തന്നേ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వంశావళి.

ఈ ఖాతాలో జెబులూన్ లేదా డాన్ ప్రస్తావన లేదు. వాటిని విస్మరించినందుకు స్పష్టమైన సమర్థన లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, విగ్రహారాధన యొక్క అభ్యాసం లైష్ స్థావరంలో ఉద్భవించిందని డాన్ తెగ ఖ్యాతిని దెబ్బతీసింది, దానికి వారు డాన్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది ప్రకటన 7లో హైలైట్ చేయబడింది. వ్యక్తులు ఏదైనా సృష్టించబడిన అస్తిత్వానికి అనుకూలంగా నిజమైన దేవుని ఆరాధనను విడిచిపెట్టినప్పుడల్లా, వారు అసహ్యకరమైన స్థితిలో పడతారు.


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |