Job - యోబు 5 | View All

1. నీవు మొరలిడినయెడల నీకు ఉత్తరమీయగలవాడెవడైన నుండునా? పరిశుద్దదూతలలో ఎవనితట్టు తిరుగుదువు?

1. 'Cry for help, but will anyone answer you? Which of the angels will help you?

2. దౌర్భాగ్యమునుగూర్చి యేడ్చుటవలన మూఢులు నశిం చెదరు బుద్ధిలేనివారు అసూయవలన చచ్చెదరు.

2. Surely resentment destroys the fool, and jealousy kills the simple.

3. మూఢుడు వేరు తన్నుట నేను చూచియున్నాను అయినను తోడనే అతని నివాసస్థలము శాపగ్రస్తమనికనుగొంటిని.

3. I have seen that fools may be successful for the moment, but then comes sudden disaster.

4. అతని పిల్లలు సంరక్షణ దొరకక యుందురుగుమ్మములో నలిగిపోవుదురువారిని విడిపించువాడెవడును లేడు.

4. Their children are abandoned far from help; they are crushed in court with no one to defend them.

5. ఆకలిగొనినవారు అతని పంటను తినివేయుదురుముండ్ల చెట్లలోనుండియు వారు దాని తీసికొందురుబోనులు వారి ఆస్తికొరకు కాచుకొనుచున్నవి

5. The hungry devour their harvest, even when it is guarded by brambles. The thirsty pant after their wealth.

6. శ్రమ ధూళిలోనుండి పుట్టదు. బాధ భూమిలోనుండి మొలవదు.

6. But evil does not spring from the soil, and trouble does not sprout from the earth.

7. నిప్పు రవ్వలు పైకి ఎగురునట్లు నరులు శ్రమానుభవమునకే పుట్టుచున్నారు.

7. People are born for trouble as readily as sparks fly up from a fire.

8. అయితే నేను దేవుని నాశ్రయించుదును. దేవునికే నా వ్యాజ్యెమును అప్పగించుదును.

8. 'If I were you, I would go to God and present my case to him.

9. ఆయన పరిశోధింపజాలని మహాకార్యములను లెక్కలేనన్ని అద్భుత క్రియలను చేయువాడు.

9. He does great things too marvelous to understand. He performs countless miracles.

10. ఆయన భూమిమీద వర్షము కురిపించువాడు పొలములమీద నీళ్లు ప్రవహింపజేయువాడు.

10. He gives rain for the earth and water for the fields.

11. అట్లు ఆయన దీనులను ఉన్నత స్థలములలో నుంచును దుఃఖపడువారిని క్షేమమునకు లేవనెత్తును.
లూకా 1:52, యాకోబు 4:10

11. He gives prosperity to the poor and protects those who suffer.

12. వంచకులు తమ పన్నాగములను నెరవేర్చ నేరకుండ ఆయన వారి ఉపాయములను భంగపరచును

12. He frustrates the plans of schemers so the work of their hands will not succeed.

13. జ్ఞానులను వారి కృత్రిమములోనే ఆయన పట్టుకొనును కపటుల ఆలోచనను తలక్రిందుచేయును
1 కోరింథీయులకు 3:19

13. He traps the wise in their own cleverness so their cunning schemes are thwarted.

14. పగటివేళ వారికి అంధకారము తారసిల్లును రాత్రి ఒకడు తడువులాడునట్లు మధ్యాహ్నకాలమునవారు తడువులాడుదురు

14. They find it is dark in the daytime, and they grope at noon as if it were night.

15. బలాఢ్యుల నోటి ఖడ్గమునుండి, వారి చేతిలో నుండి ఆయన దరిద్రులను రక్షించును.

15. He rescues the poor from the cutting words of the strong, and rescues them from the clutches of the powerful.

16. కావున బీదలకు నిరీక్షణ కలుగును అక్రమము నోరు మూసికొనును.

16. And so at last the poor have hope, and the snapping jaws of the wicked are shut.

17. దేవుడు గద్దించు మనుష్యుడు ధన్యుడుకాబట్టి సర్వశక్తుడగు దేవుని శిక్షను తృణీకరింపకుము.

17. 'But consider the joy of those corrected by God! Do not despise the discipline of the Almighty when you sin.

18. ఆయన గాయపరచి గాయమును కట్టును ఆయన గాయముచేయును, ఆయన చేతులే స్వస్థపరచును.

18. For though he wounds, he also bandages. He strikes, but his hands also heal.

19. ఆరు బాధలలోనుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను నీకు ఏ కీడును తగులదు.

19. From six disasters he will rescue you; even in the seventh, he will keep you from evil.

20. క్షామకాలమున మరణమునుండియు యుద్ధమున ఖడ్గబలమునుండియు ఆయన నిన్ను తప్పించును.

20. He will save you from death in time of famine, from the power of the sword in time of war.

21. నోటిమాటలచేత కలుగు నొప్పి నీకు తగులకుండ ఆయన నిన్ను చాటుచేయును ప్రళయము వచ్చినను నీవు దానికి భయపడవు.

21. You will be safe from slander and have no fear when destruction comes.

22. పొలములోని రాళ్లతో నీవు నిబంధన చేసికొని యుందువు అడవిమృగములు నీతో సమ్మతిగా నుండును.

22. You will laugh at destruction and famine; wild animals will not terrify you.

23. ప్రళయమును క్షామమును వచ్చునప్పుడు నీవు వాటిని నిర్లక్ష్యము చేయుదువు అడవిమృగములకు నీవు ఏమాత్రమును భయపడవు

23. You will be at peace with the stones of the field, and its wild animals will be at peace with you.

24. నీ డేరా క్షేమనివాసమని నీకు తెలిసియుండును నీ యింటి వస్తువులను నీవు లెక్క చూడగా ఏదియు పోయి యుండదు.

24. You will know that your home is safe. When you survey your possessions, nothing will be missing.

25. మరియు నీ సంతానము విస్తారమగుననియు నీ కుటుంబికులు భూమిమీద పచ్చికవలె విస్తరించుదురనియు నీకు తెలియును.

25. You will have many children; your descendants will be as plentiful as grass!

26. వాటి కాలమున ధాన్యపుపనలు ఇల్లు చేరునట్లు పూర్ణవయస్సుగలవాడవై నీవు సమాధికి చేరెదవు.

26. You will go to the grave at a ripe old age, like a sheaf of grain harvested at the proper time!

27. మేము ఈ సంగతి పరిశోధించి చూచితివిు, అది ఆలాగే యున్నది.

27. 'We have studied life and found all this to be true. Listen to my counsel, and apply it to yourself.'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 5 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాపుల పాపం వారి నాశనానికి గురికావాలని ఎలిఫజ్ కోరాడు. (1-5) 
ఎలీఫజ్ తన వాదనలకు సమాధానం చెప్పమని యోబును కోరుతున్నాడు. యోబు అనుభవించినంత తీవ్రమైన దైవిక తీర్పులను దేవునికి అంకితమైన అనుచరులు లేదా సేవకులు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అనుభవించారా? వారు యోబు మాదిరిగానే వారి బాధలకు ఎప్పుడైనా స్పందించారా? పవిత్రమైన లేదా పవిత్రమైన వారిని సూచించే "సెయింట్స్" అనే పదం, త్యాగం ద్వారా రాజీపడిన దేవుని ప్రజలను వివరించడానికి చరిత్ర అంతటా ఉపయోగించబడింది. పాపుల పాపాలు నేరుగా వారి పతనానికి దారితీస్తాయని ఎలీఫజ్ నమ్మాడు. వారు వివిధ పాపపు కోరికల ద్వారా తమ స్వంత నాశనాన్ని తెచ్చుకుంటారు. అందువల్ల, యోబు ఏదో మూర్ఖపు చర్యకు పాల్పడి ఉండవచ్చు, అది అతని ప్రస్తుత స్థితికి దారితీసింది. ఈ సూచన యోబు యొక్క మునుపటి శ్రేయస్సుతో స్పష్టంగా అనుసంధానించబడి ఉంది, అయితే యోబు యొక్క దుర్మార్గానికి ఖచ్చితమైన సాక్ష్యం లేదు. కాబట్టి, యోబు పరిస్థితితో పోల్చడం అన్యాయమైనది మరియు చాలా కఠినమైనది.

దేవుడు బాధలో పరిగణించబడాలి. (6-16) 
బాధలు యాదృచ్ఛికంగా సంభవించవని లేదా ద్వితీయ కారణాల వల్ల వాటి మూలానికి రుణపడి ఉండవని ఎలిఫజ్ యోబుకు నొక్కి చెప్పాడు. శ్రేయస్సు మరియు ప్రతికూలత మధ్య వ్యత్యాసం పగలు మరియు రాత్రి లేదా వేసవి మరియు శీతాకాలాల మధ్య ఉన్నంత ఖచ్చితంగా వివరించబడలేదు; బదులుగా, అది దేవుని చిత్తం మరియు దైవిక సలహా ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. మన పరీక్షలను కేవలం అవకాశం లేదా అదృష్టానికి ఆపాదించడం మానుకోవాలి, ఎందుకంటే అవి దేవుని నుండి ఉద్భవించాయి మరియు మన పాపాలు విధికి ఆపాదించబడవు, మన స్వంత చర్యలకు ఆపాదించబడాలి. మానవులు సహజంగా పాప స్థితిలో జన్మించారు, తత్ఫలితంగా కష్టాలతో నిండిన జీవితాన్ని వారసత్వంగా పొందుతారు. ఈ లోకంలో, మనకు జన్మనిచ్చిన నిజమైన ఆస్తి పాపం మరియు బాధ మాత్రమే. అసలైన అవినీతి కొలిమిలోంచి నిప్పురవ్వలు రగిలినట్లుగా అసలు అక్రమాలు బయటపడతాయి.
మన శరీరాల బలహీనత మరియు మన ఆనందాల యొక్క అస్థిరమైన స్వభావం, పైకి ఎగురుతున్న స్పార్క్‌ల వలె పైకి లేచే సమస్యలకు దారితీస్తాయి-అనేక మరియు ఎడతెగనివి. వివాదాలలో పాల్గొనే బదులు దేవునిలో సాంత్వన పొందనందుకు ఎలీఫజ్ యోబును మందలించాడు. ఎవరైనా బాధపడినప్పుడు, నివారణ ప్రార్థనలో ఉంటుంది-ప్రతి గాయానికి ఉపశమనం. ఎలిఫజ్ వర్షపాతం పట్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాడు, తరచుగా అసంగతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది; అయినప్పటికీ, దాని మూలాలు మరియు దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత, శక్తి మరియు దయ యొక్క అద్భుతమైన ప్రదర్శనగా దాని ప్రాముఖ్యత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. తరచుగా, మన సుఖాల యొక్క లోతైన మూలం మరియు అవి మనకు చేరే విధానాలు వాటి అలవాటు కారణంగా గుర్తించబడవు.
ప్రొవిడెన్స్ సమయంలో, కొందరి అనుభవాలు మరికొందరికి అతి తక్కువ సమయాల్లో కూడా నిరీక్షణను కొనసాగించడానికి ప్రోత్సాహకరంగా పనిచేస్తాయి. నిస్సహాయులకు సహాయం చేయడం మరియు నిరాశకు గురైన వారిలో ఆశను నింపడం దేవుని మహిమ యొక్క వ్యక్తీకరణ. దుర్మార్గపు తప్పిదస్థులు అయోమయానికి గురవుతారు మరియు దేవుని వ్యవహారాలలోని నీతిని అంగీకరించేలా బలవంతం చేయబడతారు.

దేవుని దిద్దుబాటు యొక్క సంతోషకరమైన ముగింపు. (17-27)
ఎలీఫజ్ యోబుకు హెచ్చరిక మరియు ప్రోత్సాహాన్ని అందించాడు: సర్వశక్తిమంతుడి దిద్దుబాటు చర్యలను తృణీకరించవద్దు. తండ్రి ప్రేమ నుండి ఉద్భవించిన క్రమశిక్షణ రూపంగా వాటిని పరిగణించండి, అతని బిడ్డ ప్రయోజనం కోసం ఉద్దేశించబడింది. ఈ పరీక్షలను స్వర్గం నుండి వచ్చిన సందేశకులుగా గుర్తించండి. ఇంకా, ఎలీఫజ్ యోబు తన ప్రస్తుత పరిస్థితిని స్వీకరించమని కోరాడు. బాధలో కూడా, నీతిమంతుడైన వ్యక్తి సంతోషాన్ని పొందగలడు, ఎందుకంటే వారు దేవునితో తమకున్న సంబంధాన్ని లేదా స్వర్గానికి తమ హక్కును కోల్పోలేదు. నిజమే, వారి బాధల కారణంగా వారి ఆనందం ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది. దిద్దుబాటు ద్వారా, వారి పాపపు ధోరణులు అణచివేయబడతాయి, ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల వారి అనుబంధం తగ్గిపోతుంది, వారు దేవునికి దగ్గరవుతారు మరియు వారి బైబిల్ మరియు వారి మోకాళ్లకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు.
దేవుడు గాయాలను అనుమతించినప్పటికీ, అతను ఏకకాలంలో తన ప్రజలను పరీక్షల సమయంలో ఆదుకుంటాడు మరియు చివరికి వారిని విడుదల చేస్తాడు. కొన్నిసార్లు, గాయాన్ని కలిగించడం అనేది వైద్యం వైపు అవసరమైన దశ. యోబు తనను తాను తగ్గించుకుంటే దేవుడు ఏమి సాధిస్తాడో అమూల్యమైన వాగ్దానాలను ఎలీఫజ్ అతనికి ఇచ్చాడు. మంచి వ్యక్తులకు ఎదురయ్యే ఇబ్బందులతో సంబంధం లేకుండా, ఈ ఇబ్బందులు వారికి నిజమైన హానిని కలిగించవు. పాపం నుండి రక్షించబడటం వలన వారు ఇబ్బంది యొక్క విధ్వంసక అంశం నుండి రక్షించబడతారని నిర్ధారిస్తుంది. క్రీస్తు సేవకులు బాహ్య శ్రమల నుండి విముక్తి పొందకపోయినా, వారు వాటిపై విజయం సాధిస్తారు మరియు ఈ పరీక్షల ద్వారా విజయం సాధిస్తారు. వారిపై ఉద్దేశించిన ఏదైనా హానికరమైన అపవాదు చివరికి పనికిరాదని రుజువు చేస్తుంది. వారు తమ వ్యవహారాలను నిర్వహించడానికి జ్ఞానం మరియు దయతో ఉంటారు. వారి ప్రయత్నాలలో మరియు సంతోషాలలో అంతిమ ఆశీర్వాదం పాపం నుండి రక్షించబడటం. వారి ప్రయాణం ఆనందం మరియు గౌరవంతో ముగుస్తుంది. ఒక వ్యక్తి తన ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చి, తదుపరి ప్రపంచానికి సిద్ధమైనప్పుడు చాలా కాలం జీవించాడు. పండిన మొక్కజొన్నలు కోసి నిలువ చేసినట్లే సరైన సమయంలో గతించడం దయ. దేవుడు మన జీవితకాలాన్ని తన చేతుల్లో ఉంచుకున్నాడు, ఇది స్వీకరించదగిన వాస్తవికత.
విశ్వాసులు గొప్ప సంపద, సుదీర్ఘ జీవితాలు లేదా సవాళ్లు లేకపోవడాన్ని ఊహించకూడదు. అయితే, అన్ని పరిస్థితులు ఉత్తమ ఫలితం కోసం నిర్దేశించబడతాయి. యోబు కథ పరీక్షల సమయంలో మనస్సు మరియు హృదయం యొక్క అచంచలమైన దృఢత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది-ఒకరి విశ్వాసం యొక్క లోతును హైలైట్ చేసే ఒక విజయం. ప్రతిదీ సజావుగా సాగినప్పుడు నిజమైన విశ్వాసం చాలా అరుదుగా పరీక్షించబడుతుంది. అయినప్పటికీ, దేవుడు తుఫానులు రావడానికి అనుమతించినప్పుడు, ప్రతికూలతలు మనపైకి రావడానికి అనుమతించినప్పుడు మరియు మన ప్రార్థనలకు దూరంగా ఉన్నట్లుగా అనిపించినప్పుడు, అతని ఉనికిని స్పష్టంగా తెలియనప్పుడు కూడా దేవునిపై పట్టుదలతో మరియు విశ్వసించే సామర్థ్యం సాధువుల సహనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ఆశీర్వదించబడిన రక్షకుడా, అటువంటి కష్ట సమయాల్లో, విశ్వాసాన్ని ప్రారంభించేవాడు మరియు పరిపూర్ణుడు అయిన నీపై మా దృష్టిని ఉంచడం ఎంత ఓదార్పుకరమైన అనుభవం!Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |