Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 31 | View All

1. యెహోవా, నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను నన్నెన్నడును సిగ్గుపడనియ్యకుము నీ నీతినిబట్టి నన్ను రక్షింపుము.

1. To the Chief Musician. A Psalm of David. In You, O LORD, I put my trust; Let me never be ashamed; Deliver me in Your righteousness.

2. నాకు నీ చెవియొగ్గి నన్ను త్వరగా విడిపించుము నన్ను రక్షించుటకు నాకు ఆశ్రయశైలముగాను ప్రాకారముగల యిల్లుగాను ఉండుము.

2. Bow down Your ear to me, Deliver me speedily; Be my rock of refuge, A fortress of defense to save me.

3. నా కొండ నా కోట నీవే నీ నామమునుబట్టి త్రోవ చూపి నన్ను నడిపించుము నా ఆశ్రయదుర్గము నీవే.

3. For You [are] my rock and my fortress; Therefore, for Your name's sake, Lead me and guide me.

4. నన్ను చిక్కించుకొనుటకై శత్రువులు రహస్యముగా ఒడ్డిన వలలోనుండి నన్ను తప్పించుము.

4. Pull me out of the net which they have secretly laid for me, For You [are] my strength.

5. నా ఆత్మను నీ చేతికప్పగించుచున్నాను యెహోవా సత్యదేవా, నన్ను విమోచించువాడవు నీవే.
లూకా 23:46, అపో. కార్యములు 7:59, 1 పేతురు 4:19

5. Into Your hand I commit my spirit; You have redeemed me, O LORD God of truth.

6. నేను యెహోవాను నమ్ముకొని యున్నాను వ్యర్థమైన దేవతలను అనుసరించువారు నాకు అసహ్యులు.

6. I have hated those who regard useless idols; But I trust in the LORD.

7. నీవు నా బాధను దృష్టించి యున్నావు నా ప్రాణబాధలను నీవు కనిపెట్టి యున్నావు కావున నీ కృపనుబట్టి నేను ఆనందభరితుడనై సంతోషించెదను.

7. I will be glad and rejoice in Your mercy, For You have considered my trouble; You have known my soul in adversities,

8. నీవు శత్రువులచేత నన్ను చెరపెట్టలేదు విశాలస్థలమున నా పాదములు నిలువబెట్టితివి.

8. And have not shut me up into the hand of the enemy; You have set my feet in a wide place.

9. యెహోవా, నేను ఇరుకున పడియున్నాను, నన్ను కరుణింపుము విచారమువలన నా కన్ను క్షీణించుచున్నది నా ప్రాణము, నా దేహము క్షీణించుచున్నవి.

9. Have mercy on me, O LORD, for I am in trouble; My eye wastes away with grief, [Yes,] my soul and my body!

10. నా బ్రదుకు దుఃఖముతో వెళ్లబుచ్చుచున్నాను నిట్టూర్పులు విడుచుటతో నా యేండ్లు గతించు చున్నవి నా దోషమునుబట్టి నా బలము తగ్గిపోవుచున్నది నా యెముకలు క్షీణించుచున్నవి.

10. For my life is spent with grief, And my years with sighing; My strength fails because of my iniquity, And my bones waste away.

11. నా శత్రువులకందరికి నేను నిందాస్పదుడనైయున్నాను నా పొరుగువారికి విచారకారణముగా ఉన్నాను నా నెళవరులకు భీకరుడనై యున్నాను వీధిలో నన్ను చూచువారు నాయెదుటనుండి పారి పోవుదురు.

11. I am a reproach among all my enemies, But especially among my neighbors, And [am] repulsive to my acquaintances; Those who see me outside flee from me.

12. మరణమై స్మరణకు రాకున్న వానివలె మరువబడితిని ఓటికుండవంటి వాడనైతిని.

12. I am forgotten like a dead man, out of mind; I am like a broken vessel.

13. అనేకులు నామీద దురాలోచనలు చేయుచున్నారు నాకు ప్రాణహాని చేయుటకు యోచించుచున్నారు వారు గుసగుసలాడుట నాకు వినబడుచున్నది. నలుదిశలను నాకు భీతి కలుగుచున్నది.

13. For I hear the slander of many; Fear [is] on every side; While they take counsel together against me, They scheme to take away my life.

14. యెహోవా, నీయందు నమ్మిక యుంచియున్నాను నీవే నా దేవుడవని నేను అనుకొనుచున్నాను.

14. But as for me, I trust in You, O LORD; I say, 'You [are] my God.'

15. నా కాలగతులు నీ వశములో నున్నవి. నా శత్రువుల చేతిలోనుండి నన్ను రక్షింపుము నన్ను తరుమువారినుండి నన్ను రక్షింపుము.

15. My times [are] in Your hand; Deliver me from the hand of my enemies, And from those who persecute me.

16. నీ సేవకుని మీద నీ ముఖకాంతి ప్రకాశింపజేయుము నీ కృపచేత నన్ను రక్షింపుము.

16. Make Your face shine upon Your servant; Save me for Your mercies' sake.

17. యెహోవా, నీకు మొఱ్ఱపెట్టియున్నాను నన్ను సిగ్గు నొందనియ్యకుము భక్తిహీనులు సిగ్గుపడుదురు గాక; పాతాళమునందు వారు మౌనులై యుందురు గాక.

17. Do not let me be ashamed, O LORD, for I have called upon You; Let the wicked be ashamed; Let them be silent in the grave.

18. అబద్ధికుల పెదవులు మూయబడును గాక. వారు గర్వమును అసహ్యమును అగపరచుచు నీతి మంతులమీద కఠోరమైన మాటలు పలుకుదురు.

18. Let the lying lips be put to silence, Which speak insolent things proudly and contemptuously against the righteous.

19. నీయందు భయభక్తులుగలవారి నిమిత్తము నీవు దాచి యుంచిన మేలు యెంతో గొప్పది నరులయెదుట నిన్ను ఆశ్రయించువారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరచిన మేలు ఎంతో గొప్పది.

19. Oh, how great [is] Your goodness, Which You have laid up for those who fear You, [Which] You have prepared for those who trust in You In the presence of the sons of men!

20. మనుష్యుల కపటోపాయములు వారి నంటకుండ నీ సన్నిధి చాటున వారిని దాచుచున్నావు వాక్కలహము మాన్పి వారిని గుడారములో దాచుచున్నావు

20. You shall hide them in the secret place of Your presence From the plots of man; You shall keep them secretly in a pavilion From the strife of tongues.

21. ప్రాకారముగల పట్టణములో యెహోవా తన కృపను ఆశ్చర్యకరముగా నాకు చూపియున్నాడు ఆయన స్తుతినొందును గాక.

21. Blessed [be] the LORD, For He has shown me His marvelous kindness in a strong city!

22. భీతిచెందినవాడనై నీకు కనబడకుండ నేను నాశనమైతిననుకొంటిని అయినను నీకు నేను మొఱ్ఱపెట్టగా నీవు నా విజ్ఞాపనలధ్వని నాలకించితివి.

22. For I said in my haste, 'I am cut off from before Your eyes'; Nevertheless You heard the voice of my supplications When I cried out to You.

23. యెహోవా భక్తులారా, మీరందరు ఆయనను ప్రేమించుడి యెహోవా విశ్వాసులను కాపాడును గర్వముగా ప్రవర్తించువారికి ఆయన గొప్ప ప్రతికారము చేయును.

23. Oh, love the LORD, all you His saints! [For] the LORD preserves the faithful, And fully repays the proud person.

24. యెహోవాకొరకు కనిపెట్టువారలారా, మీరందరు మనస్సున ధైర్యము వహించి నిబ్బరముగా నుండుడి.
1 కోరింథీయులకు 16:13

24. Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the LORD.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 31 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవునిపై విశ్వాసం. (1-8) 
విశ్వాసం మరియు ప్రార్థన ఎల్లప్పుడూ కలిసి ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది విశ్వాసంలో పాతుకుపోయిన ప్రార్థన గొప్ప శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ సత్యాన్ని దావీదు మరియు మన ప్రభువైన యేసు ఇద్దరూ ఉదహరించారు. దావీదు, బాధ మరియు కష్టాల మధ్య, తన ఆత్మను పూర్తిగా దేవునికి అంకితం చేశాడు. అదేవిధంగా, 5వ వచనంలో చూసినట్లుగా, యేసు తన చివరి శ్వాసను సిలువపై లొంగిపోయాడు, పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి తన ఆత్మను ఇష్టపూర్వకంగా అర్పించాడు, విమోచన క్రయధనంగా తన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు.
ఈ పరిస్థితిలో దావీదు యొక్క ఆందోళన ప్రధానంగా అతని ఆత్మ, అతని ఆత్మ, అతని ఉనికి యొక్క సారాంశం. వారు ప్రాపంచిక చింతలతో మునిగిపోయినప్పుడు మరియు వారి ఆందోళనలు గుణించినప్పుడు, వారు తమ ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సును నిర్లక్ష్యం చేయగలరని కొందరు నమ్మవచ్చు. అయితే, అటువంటి సమయాల్లో మన ఆత్మలను కాపాడుకోవడం మరింత కీలకం, మన బాహ్య స్వభావాలు నశించినప్పటికీ, మన అంతరంగం క్షేమంగా ఉండాలని అర్థం చేసుకోవడం. మన ఆత్మల విమోచన అపారమైన విలువను కలిగి ఉంది, క్రీస్తు దానిని చేపట్టకపోతే అది ఎప్పటికీ కోల్పోయేది.
మనం దేవుని దయపై ఆధారపడినప్పుడు, మనం ఆనందాన్ని పొందగలము మరియు దానిలో ఆనందించగలము. కష్ట సమయాల్లో, దేవుడు మన ఆత్మలు పాపం ద్వారా తగ్గించబడ్డామా మరియు మన పరీక్షల ద్వారా మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్నామా అని చూస్తాడు. ప్రతి విశ్వాసి తమ అంతిమ విరోధి అయిన మరణం నుండి చివరకు విముక్తి పొందే వరకు అలాంటి సవాళ్లు మరియు విమోచనలను ఎదుర్కొంటారు.

కష్టాల్లో ప్రార్థన. (9-18) 
దావీదు యొక్క కష్టాలు అతనిని దుఃఖంతో భారమైన వ్యక్తిగా మార్చాయి. ఇందులో, అతను శోకం యొక్క లోతులను సన్నిహితంగా తెలిసిన క్రీస్తును ముందుగా సూచించాడు. దావీదు తన బాధలు తన స్వంత అతిక్రమణల పర్యవసానమని బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నాడు, అయితే క్రీస్తు మన తరపున బాధలను భరించాడు. దావీదు సహచరులు అతనికి ఎలాంటి సహాయాన్ని అందించలేనప్పుడు, మనం కూడా పరిత్యాగాన్ని అనుభవిస్తే ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు, కానీ మనకు పరలోకంలో ఎప్పటికీ తడబడని స్థిరమైన స్నేహితుడు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
దేవుడు తన సంరక్షణలో తమ ఆత్మలను అప్పగించిన వారికి ఉత్తమంగా ప్రతిదీ ఏర్పాటు చేస్తాడు మరియు నిర్దేశిస్తాడు. జీవితం యొక్క వ్యవధి మరియు స్వభావం దేవుని నియంత్రణలో ఉన్నాయి, అతని ఇష్టానికి లోబడి, పొడిగించాలా లేదా తగ్గించాలా, చేదుగా లేదా తీపిగా చేయాలి. మానవ విధి మన స్వంత అవగాహనలో లేదు, లేదా మనం మన స్నేహితులపై మాత్రమే ఆధారపడలేము లేదా మన శత్రువులకు భయపడము; అది అంతిమంగా దేవుని చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఈ అచంచలమైన విశ్వాసం మరియు నమ్మకంతో, దావీదు తన స్వంత యోగ్యత వల్ల కాకుండా అతని అపరిమితమైన దయ కోసం ప్రభువును రక్షించమని ప్రార్థించాడు.
దేవుని ప్రజలను నిందించే మరియు అపవాదు చేసే వారి నిశ్శబ్దాన్ని కూడా అతను ముందుగానే చూస్తాడు. ప్రభువు వారిపై తీర్పు తీర్చే రోజు ఆసన్నమైంది. ఇంతలో, మూర్ఖంగా మాట్లాడే వారి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టడానికి వీలైతే మనం పుణ్యకార్యాలలో నిమగ్నమై ఉండాలి.

దేవుని మంచితనానికి స్తుతి. (19-24)
మన కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు అసహనానికి లేదా నిస్పృహకు లోనయ్యే బదులు, దేవుడిని భక్తితో ఉంచి, ఆయనపై నమ్మకం ఉంచే వారి కోసం మన ఆలోచనలను ఆయన దయ వైపు మళ్లించాలి. పాపాత్ములకు వారి అతిక్రమణలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా పనిచేసే దేవుని అద్వితీయ కుమారుని యొక్క అసాధారణ బహుమతి ద్వారా ప్రతిదీ ప్రసాదించబడుతుంది. ఎవ్వరూ అవిశ్వాసానికి లొంగిపోవద్దు లేదా నిరుత్సాహపరిచే పరిస్థితులలో కూడా, వారు ప్రభువు దృష్టిలో విడిచిపెట్టబడ్డారని, మానవత్వం యొక్క ఇష్టానుసారం విడిచిపెట్టారని నమ్మవద్దు.
ప్రభూ, మా ఫిర్యాదులను మరియు భయాలను క్షమించు; మన విశ్వాసం, ఓర్పు, ప్రేమ మరియు కృతజ్ఞతలను విస్తరించండి. కష్టాలలో ఆనందాన్ని కనుగొనడం మరియు నిరీక్షణను కొనసాగించడం మాకు నేర్పండి. క్రీస్తు సాధించిన విముక్తి, అతని ప్రత్యర్థుల ఓటమితో పాటు, ఈ ప్రపంచంలో వారి అన్ని కష్టాల నేపథ్యంలో విశ్వాసుల హృదయాలకు బలం మరియు ఓదార్పు మూలంగా ఉపయోగపడుతుంది. వారి యజమానితో పాటు కష్టాలను సహించడం ద్వారా, వారు చివరికి విజయంతో అతని ఆనందం మరియు కీర్తిలోకి ప్రవేశించవచ్చు.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |