Proverbs - సామెతలు 2 | View All

1. నా కుమారుడా, నీవు నా మాటల నంగీకరించి నా ఆజ్ఞలను నీయొద్ద దాచుకొనినయెడల

2. జ్ఞానమునకు నీ చెవియొగ్గి హృదయపూర్వకముగా వివేచన నభ్యసించినయెడల

ఎఫెసీ 6:4 తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభువు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి.

3. తెలివికై మొఱ్ఱపెట్టిన యెడల వివేచనకై మనవి చేసినయెడల

కొలస్సీ 2:3 బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ఆయనయందే గుప్తములైయున్నవి.

యాకోబు 1:5 మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్ర హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగ దయచేయువాడు.

4. వెండిని వెదకినట్లు దాని వెదకిన యెడల దాచబడిన ధనమును వెదకినట్లు దాని వెదకిన యెడల

మత్తయి 13:44 పరలోకరాజ్యము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియున్నది. ఒక మనుష్యుడు దాని కనుగొని దాచి పెట్టి, అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్లి, తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనును.

కొలస్సీ 2:3 బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ఆయనయందే గుప్తములైయున్నవి.

5. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట యెట్టిదో నీవు గ్రహించెదవు దేవునిగూర్చిన విజ్ఞానము నీకు లభించును.

6. యెహోవాయే జ్ఞానమిచ్చువాడు తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటనుండి వచ్చును.

7. ఆయన యథార్థవంతులను వర్ధిల్లజేయును యుక్తమార్గము తప్పక నడుచుకొనువారికి ఆయన కేడెముగా నున్నాడు.

8. న్యాయము తప్పిపోకుండ ఆయన కనిపెట్టును తన భక్తుల ప్రవర్తనను ఆయన కాచును.

9. అప్పుడు నీతి న్యాయములను యథార్థతను ప్రతి సన్మార్గమును నీవు తెలిసికొందువు.

10. జ్ఞానము నీ హృదయమున జొచ్చును తెలివి నీకు మనోహరముగా నుండును

11. బుద్ధి నిన్ను కాపాడును వివేచన నీకు కావలి కాయును.

12. అది దుష్టుల మార్గమునుండియు మూర్ఖముగా మాటలాడువారి చేతిలోనుండియు నిన్ను రక్షించును.

13. అట్టివారు చీకటి త్రోవలలో నడువవలెనని యథార్థ మార్గములను విడిచిపెట్టెదరు

14. కీడుచేయ సంతోషించుదురు అతిమూర్ఖుల ప్రవర్తనయందు ఉల్లసించుదురు.

15. వారు నడుచుకొను త్రోవలు వంకరవి వారు కుటిలవర్తనులు

16. మరియు అది జారస్త్రీనుండి మృదువుగా మాటలాడు పరస్త్రీనుండి నిన్ను రక్షిం చును.

17. అట్టి స్త్రీ తన ¸యౌవనకాలపు ప్రియుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను మరచునది.

18. దాని యిల్లు మృత్యువునొద్దకు దారితీయును అది నడచు త్రోవలు ప్రేతలయొద్దకు చేరును

19. దానియొద్దకు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు జీవమార్గములు వారికి దక్కవు. నా మాటలు వినినయెడల

20. నీవు సజ్జనుల మార్గమందు నడుచుకొందువు నీతిమంతుల ప్రవర్తనల ననుసరించుదువు.

21. యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించుదురు లోపములేనివారు దానిలో నిలిచియుందురు.

22. భక్తిహీనులు దేశములో నుండకుండ నిర్మూలమగుదురు. విశ్వాసఘాతకులు దానిలోనుండి పెరికివేయబడుదురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జ్ఞానాన్ని కోరుకునే వారికి వాగ్దానాలు. (1-9)
యథార్థంగా దైవిక జ్ఞానాన్ని వెంబడించే వారు తమ ప్రయత్నాలను వృధాగా ఎప్పటికీ విచారించరు. యోహాను 6:27లో చెప్పబడినట్లుగా, ఈ జ్ఞానం ఉచితంగా ప్రసాదించబడుతుందనే వాస్తవం మన శ్రద్ధ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తిరస్కరించదు. వెదకేవారు దానిని కనుగొంటారు మరియు విచారించే వారు దానిని స్వీకరిస్తారు. ఈ దయ ఎవరికి లభిస్తుందో శ్రద్ధ వహించండి: ఇది నీతిమంతులు, వారి నీతిలో దేవుని పోలిక వ్యక్తమవుతుంది. మనం దేవునిపై ఆధారపడినప్పుడు మరియు ఆయన జ్ఞానాన్ని వెదకినప్పుడు, ఆయన మనకు న్యాయమార్గాలలో నడవడానికి శక్తిని ఇస్తాడు.

జ్ఞానం యొక్క ప్రయోజనాలు. (10-22)
మనకు నిజమైన జ్ఞానం ఉంటే, దుష్టుల సాంగత్యానికి దూరంగా ఉండడంలో మరియు వారి పాపపు ఆచారాలకు దూరంగా ఉండడంలో మనం శ్రద్ధగా ఉంటాం. జ్ఞానం మనకు నిజంగా మార్గనిర్దేశం చేసినప్పుడు, అది మన మనస్సులను ఆక్రమించడమే కాకుండా మన హృదయాలలో స్థిరపడుతుంది, అంతర్గత అవినీతి మరియు బాహ్య ప్రలోభాల నుండి మనల్ని రక్షిస్తుంది. పాపం యొక్క మార్గాలు చీకటిలో కప్పబడి ఉంటాయి, అసౌకర్యంగా మరియు ప్రమాదకరమైనవి. సరళమైన, ఆహ్లాదకరమైన, మంచి వెలుగులున్న నీతి మార్గాలను విడిచిపెట్టే ఎవరైనా అలాంటి మోసపూరిత మార్గాల్లో సంచరించడం ఎంత మూర్ఖత్వం! ఈ వ్యక్తులు పాపం నుండి ఆనందాన్ని పొందుతారు, దానిని స్వయంగా చేయడంలో మరియు ఇతరులు కూడా అదే చేస్తారని సాక్ష్యమివ్వడం. జ్ఞానం ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా అలాంటి సంస్థ నుండి దూరంగా ఉంటాడు.
నిజమైన జ్ఞానం మన శరీరాలను అపవిత్రం చేసే శరీర కోరికల వైపు, మన ఆత్మలను ఉంచే పవిత్ర దేవాలయాల వైపు మనల్ని ప్రలోభపెట్టే వారి నుండి కూడా మనల్ని కాపాడుతుంది. ఇవి ప్రతి ఆలోచనాత్మకమైన ఆత్మలో దుఃఖాన్ని రేకెత్తిస్తాయి మరియు తమ పిల్లలు అలాంటి విధ్వంసక ఉచ్చులలో చిక్కుకోకూడదనే ఆందోళనతో ప్రతి తల్లిదండ్రులను ఆందోళనతో నింపుతాయి. ఇతరుల బాధలు మన హెచ్చరిక కథలుగా ఉండనివ్వండి. మన ప్రభువైన యేసు వాటిని అనుసరించే శాశ్వతమైన బాధల గురించి హెచ్చరించడం ద్వారా పాపభరితమైన ఆనందాల నుండి మనలను దూరం చేస్తాడు. ఈ పద్ధతిలో దెయ్యం వలలో చిక్కుకున్న వారు తమను తాము రక్షించుకోవడం చాలా అరుదు. ఈ పాపం యొక్క మోసపూరితంగా హృదయం అస్తవ్యస్తమవుతుంది, మరియు మనస్సు అంధత్వం చెందుతుంది.
ఈ హెచ్చరిక, దాని సాహిత్య వివరణతో పాటు, విగ్రహారాధనకు వ్యతిరేకంగా మరియు నిషేధించబడిన కోరికల సాధన ద్వారా శరీరానికి ఆత్మను లొంగదీసుకోవడానికి కూడా ఒక హెచ్చరికగా పనిచేస్తుందని చాలామంది నమ్ముతారు. నీతిమంతులు దుష్టుల వలెనే ఈ భూసంబంధమైన జీవితాన్ని విడిచిపెడతారు, కానీ భూమిపై వారి దృక్పథం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. దుష్టులకు, ఈ లోకం వారు స్వర్గానికి చేరువలో ఉంటారు; నీతిమంతులకు అది స్వర్గానికి సిద్ధమైన స్థలం. దుష్టుల ఆఖరి రోజులలో వారి కష్టాలలో మనం పాలుపంచుకున్నామా లేదా విశ్వాసుల కోసం ఎదురుచూసే నిత్య సంతోషాలలో పాలుపంచుకున్నామా అనేది అసంబద్ధంగా పరిగణిస్తామా?Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |