Proverbs - సామెతలు 29 | View All

1. ఎన్నిసారులు గద్దించినను లోబడనివాడు మరి తిరుగులేకుండ హఠాత్తుగా నాశనమగును.

2. నీతిమంతులు ప్రబలినప్పుడు ప్రజలు సంతోషింతురు దుష్టుడు ఏలునప్పుడు ప్రజలు నిట్టూర్పులు విడుతురు.

3. జ్ఞానమును ప్రేమించువాడు తన తండ్రిని సంతోష పరచును వేశ్యలతో సాంగత్యము చేయువాడు అతని ఆస్తిని పాడుచేయును.

లూకా 15:13 కొన్నిదినములైన తరువాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూర దేశమునకు ప్రయాణమై పోయి, అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారమువలన పాడుచేసెను.

4. న్యాయము జరిగించుటవలన రాజు దేశమునకు క్షేమము కలుగజేయును లంచములు పుచ్చుకొనువాడు దేశమును పాడుచేయును.

5. తన పొరుగువానితో ఇచ్చకములాడువాడు వాని పట్టుకొనుటకు వలవేయువాడు.

6. దుష్టుని మార్గమున బోనులు ఉంచబడును నీతిమంతుడు సంతోషగానములు చేయును.

7. నీతిమంతుడు బీదలకొరకు న్యాయము విచారించును దుష్టుడు జ్ఞానము వివేచింపడు.

8. అపహాసకులు పట్టణము తల్లడిల్లజేయుదురు జ్ఞానులు కోపము చల్లార్చెదరు.

9. జ్ఞాని మూఢునితో వాదించునప్పుడు వాడు ఊరకుండక రేగుచుండును.

10. నరహంతకులు నిర్దోషులను ద్వేషించుదురు అట్టివారు యథార్థవంతుల ప్రాణము తీయ జూతురు.

11. బుద్ధిహీనుడు తన కోపమంత కనుపరచును జ్ఞానముగలవాడు కోపము అణచుకొని దానిని చూపకుండును.

12. అబద్ధముల నాలకించు రాజునకు ఉద్యోగస్థులందరు దుష్టులుగా నుందురు

13. బీదలును వడ్డికిచ్చువారును కలిసికొందురు ఉభయులకు వెలుగునిచ్చువాడు యెహోవాయే.

14. ఏ రాజు దరిద్రులకు సత్యముగా న్యాయము తీర్చునో ఆ రాజు సింహాసనము నిత్యముగా స్థిరపరచబడును.

15. బెత్తమును గద్దింపును జ్ఞానము కలుగజేయును అదుపులేని బాలుడు తన తల్లికి అవమానము తెచ్చును.

16. దుష్టులు ప్రబలినప్పుడు చెడుతనము ప్రబలును వారు పడిపోవుటను నీతిమంతులు కన్నులార చూచెదరు.

17. నీ కుమారుని శిక్షించినయెడల అతడు నిన్ను సంతోష పరచును నీ మనస్సుకు ఆనందము కలుగజేయును

18. దేవోక్తి లేనియెడల జనులు కట్టులేక తిరుగుదురు ధర్మశాస్త్రము ననుసరించువాడు ధన్యుడు.

19. దాసుడు వాగ్దండనచేత గుణపడడు తాత్పర్యము తెలిసికొన్నను వాడు లోబడడు

20. ఆతురపడి మాటలాడువాని చూచితివా? వానికంటె మూర్ఖుడు సుళువుగా గుణపడును.

21. ఒకడు తన దాసుని చిన్నప్పటినుండి గారాబముగా పెంచినయెడల తుదిని వాడు కుమారుడుగా ఎంచబడును.

22. కోపిష్ఠుడు కలహము రేపును ముంగోపి అధికమైన దుష్క్రియలు చేయును.

23. ఎవని గర్వము వానిని తగ్గించును వినయమనస్కుడు ఘనతనొందును

మత్తయి 23:12 తన్నుతాను హెచ్చించు కొనువాడు తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడును.

24. దొంగతో పాలుకూడువాడు తనకుతానే పగవాడు అట్టివాడు ఒట్టు పెట్టినను సంగతి చెప్పడు.

25. భయపడుటవలన మనుష్యులకు ఉరి వచ్చును యెహోవాయందు నమ్మిక యుంచువాడు సురక్షిత ముగా నుండును.

26. అనేకులు ఏలువాని దయ కోరుచుందురు మనుష్యులను తీర్పు తీర్చుట యెహోవా వశము.

27. దుర్మార్గుడు నీతిమంతులకు హేయుడు యథార్థవర్తనుడు భక్తిహీనునికి హేయుడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 29 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
"దేవుడు గాయాలు చేస్తే, వాటిని సరిచేసే శక్తి ఎవరికి ఉంది? రాబోయే కోపం నుండి ఆశ్రయం పొందాలని మరియు మన ముందు ఉంచబడిన యేసుక్రీస్తులో ఉన్న నిరీక్షణను స్వీకరించాలని దేవుని వాక్యం ప్రతి ఒక్కరినీ హెచ్చరిస్తుంది."

2
వేడుకలు లేదా దుఃఖం కోసం ప్రజల కారణం వారి పాలకుల ధర్మం లేదా దుర్మార్గంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

3
విధ్వంసకర కోరికల నుండి దేవుని జ్ఞానమే అత్యంత ప్రభావవంతమైన రక్షణ.

4
ప్రభువైన యేసు ప్రజలకు న్యాయమైన తీర్పును అందించే రాజు.

5
ముఖస్తుతులు వ్యక్తులను ఆత్మసంతృప్తిలోకి నెట్టి, వారిని తెలివితక్కువ చర్యలకు దారితీస్తాయి.

6
తప్పులు నిరంతరం ఇబ్బందులకు దారితీస్తాయి. సద్గురువులు స్వేచ్ఛగా మరియు సురక్షితంగా తిరుగుతారు.

7
ఈ పద్యం పేదవారి బాధల పట్ల కనికరం చూపడం మరియు దుష్టులు ప్రదర్శించే నిర్లక్ష్యపు ఉదాసీనతను ఎత్తిచూపడం.

8
పవిత్రమైన మరియు గంభీరమైన విషయాలను అపహాస్యం చేసేవారు ధిక్కారంతో అలా చేస్తారు. దీనికి విరుద్ధంగా, మతం కోసం వాదించే వ్యక్తులు, నిజమైన జ్ఞానం యొక్క స్వరూపులు, దేవుని యొక్క దైవిక కోపాన్ని నివారించడానికి సహాయం చేస్తారు.

9
తెలివైన వ్యక్తి అహంకారపూరిత వాగ్వాదంతో చర్చలో పాల్గొన్నప్పుడు, వారు తరచుగా కోపం లేదా ఎగతాళికి గురవుతారు మరియు ఎటువంటి ప్రయోజనకరమైన ఫలితం సాధించబడదు.

10
ప్రజలందరి నుండి విరోధాన్ని ఎదుర్కొంటారని యేసు తన శిష్యులకు సూచించాడు. హింసను కోరుకునే వారిచే తృణీకరించబడిన నీతిమంతులు, తమ విముక్తి కోసం ఇష్టపూర్వకంగా ఏదైనా చర్య తీసుకుంటారు.

11
తన జ్ఞానమంతా బయటపెట్టి, గోప్యతను కాపాడుకోలేని వ్యక్తి మూర్ఖుడుగా పరిగణించబడతాడు.

12
ఎవరైనా ముఖస్తుతి చేసేవారి సహవాసాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, అపవాదులకు బుద్ధిచెప్పే వారు తమ సేవకులను నిజాయితీ లేని మరియు హానికరమైన నిందలు వేయడానికి ప్రోత్సహిస్తారు.

13
ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారు ఉన్నారు, ఇతరులు గణనీయమైన కానీ అక్రమంగా సంపాదించిన సంపదను కలిగి ఉన్నారు. వారు ఈ ప్రపంచ వ్యవహారాలలో కలుస్తారు, మరియు ప్రభువు రెండు సమూహాలకు ప్రాపంచిక సుఖాలను ప్రసాదిస్తాడు. రెండు వర్గాలకు చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులకు, ఆయన తన దయను కూడా అందజేస్తాడు.

14
సంపన్నులు వారి స్వంత ప్రయోజనాలకు మొగ్గు చూపుతారు, అయితే పేదవారిని మరియు అవసరమైన వారిని రక్షించడం మరియు వాదించడం యువరాజు యొక్క విధి.

15
తల్లిదండ్రులు అధిక తృప్తి వల్ల కలిగే హానికి వ్యతిరేకంగా తగిన క్రమశిక్షణ యొక్క ప్రయోజనాలను అంచనా వేయాలి.

16
నీతిమంతులు పాపం మరియు పాపుల విస్తరణను చూసి నిరుత్సాహపడకండి, బదులుగా, వారు ఓర్పుతో సహించనివ్వండి.

17
పిల్లలు తప్పుగా ప్రవర్తించినప్పుడు సరిదిద్దకుండా వెళ్లనివ్వకూడదు.

18
ఒక స్థలంలో బైబిళ్లు మరియు పరిచారకులు లేనప్పుడు అది ఎంత కఠోరమైన మరియు హాని కలిగించే దృశ్యం! ఇది ఆత్మల విరోధికి ప్రధాన లక్ష్యం అవుతుంది. సువార్త ప్రకాశించే ద్యోతకం వంటిది, క్రీస్తును బయలుపరచడం, పాపిని తగ్గించడం, రక్షకుడిని ఉన్నతీకరించడం మరియు పవిత్రత మరియు సద్గుణ ప్రవర్తనతో కూడిన జీవితాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇవి ఆత్మను పోషించి, నశించకుండా కాపాడే అమూల్యమైన సత్యాలు.

19
ఇది ఉత్పాదకత లేని, సోమరితనం మరియు నైతికంగా అవినీతిపరుడైన సేవకుడు, అతను మనస్సాక్షి లేదా ఆప్యాయతతో కాకుండా కేవలం భయంతో సేవ చేసేవాడు.

20
ఒక వ్యక్తి విపరీతమైన స్వీయ-అహంకారం, ఉద్రేకం మరియు వాదనలలో పాల్గొనడానికి మొగ్గు చూపినప్పుడు, అజ్ఞానం మరియు నైతికంగా అవిధేయత ఉన్నవారిలో అభివృద్ధి చెందడానికి ఎక్కువ సంభావ్యత ఉంటుంది.

21
సేవకుడితో మంచిగా ప్రవర్తించడం వల్ల తృప్తి ఉండదు, ఎందుకంటే మితిమీరిన సానుభూతి పిల్లలను కూడా పాడు చేస్తుంది. శరీరం ఆత్మకు సేవ చేస్తుంది మరియు దానిని అతిగా విలాసంగా మరియు అతిగా ఆనందించే వారు దాని సరైన క్రమశిక్షణను కోల్పోవచ్చని కనుగొంటారు.

22
తీవ్రమైన మరియు మండుతున్న స్వభావాలు పురుషులు ఒకరినొకరు రెచ్చగొట్టేలా మరియు దేవుని కోపాన్ని ప్రేరేపించేలా చేస్తాయి.

23
ఔన్నత్యం మరియు స్థాపన వినయం ప్రదర్శించే వారికి ప్రత్యేకించబడ్డాయి.

24
గ్రహీత కూడా దొంగ వలె నేరస్థుడు.

25
అనేక మంది వ్యక్తులు ప్రస్తుతం క్రీస్తును గుర్తించడానికి ఇష్టపడరు, మరియు తీర్పు రోజున, అతను వారిని తిరస్కరించాడు. అయితే, దేవునిపై నమ్మకం ఉంచే వారు ఈ ఉచ్చు నుండి బయటపడతారు.

26
ఉనికిలో ఉన్న ప్రతి జీవి దాని కోసం దేవుని ఉద్దేశ్యంతో నిర్వచించబడినందున, దేవుని వైపు తిరగడం మరియు సర్వోన్నతమైన పాలకుడి అనుగ్రహాన్ని పొందడం అత్యంత వివేకవంతమైన మార్గం.

27
నీతిమంతుడు దుర్మార్గుల తప్పును అసహ్యించుకుంటాడు మరియు వారి సాంగత్యానికి దూరంగా ఉంటాడు. క్రీస్తు మానవత్వం యొక్క దుష్టత్వాన్ని బయటపెట్టాడు, అయితే తనను సిలువ వేస్తున్న వారి కోసం ప్రార్థించాడు. మనలో మరియు ఇతరులలో పాపం పట్ల బలమైన విరక్తి కలిగి ఉండటం క్రైస్తవ స్వభావం యొక్క ముఖ్యమైన అంశం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, అపవిత్రులైన వారు ధర్మం పట్ల తీవ్ర శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |