Isaiah - యెషయా 58 | View All

1. తాళక బూర ఊదినట్లు ఎలుగెత్తి బిగ్గరగా కేకలు వేయుము వారు చేసిన తిరుగుబాటును నా జనులకు తెలియ జేయుము యాకోబు ఇంటివారికి వారి పాపములను తెలియ జేయుము

2. తమ దేవుని న్యాయవిధిని విడువక నీతిని అనుసరించువారైనట్టు అనుదినము వారు నాయొద్ద విచారణ చేయుచు నా మార్గములను తెలిసికొన నిచ్ఛ కనుపరచుదురు తమకు న్యాయమైన తీర్పులు తీర్చవలెనని వారడుగుదురు దేవుడు తమకు ప్రత్యక్షుడు కావలెనని యిచ్ఛ యింతురు.

3. మేము ఉపవాసముండగా నీవెందుకు చూడవు? మేము మా ప్రాణములను ఆయాసపరచుకొనగా నీవెందుకు లక్ష్యపెట్టవు? అని అందురు మీ ఉపవాసదినమున మీరు మీ వ్యాపారము చేయుదురు. మీ పనివారిచేత కఠినమైనపని చేయించుదురు

4. మీరు కలహపడుచు వివాదము చేయుచు అన్యాయముగా గుద్దులాడుచు ఉపవాసముందురు మీ కంఠధ్వని పరమున వినబడునట్లుగా మీరిప్పుడు ఉపవాసముండరు.

5. అట్టి ఉపవాసము నాకనుకూలమా? మనష్యుడు తన ప్రాణమును బాధపరచుకొనవలసిన దినము అట్టిదేనా? ఒకడు జమ్మువలె తలవంచుకొని గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిదె పరచుకొని కూర్చుండుట ఉపవాసమా? అట్టి ఉపవాసము యెహోవాకు ప్రీతికరమని మీరను కొందురా?
మత్తయి 6:16

6. దుర్మార్గులు కట్టిన కట్లను విప్పుటయు కాడిమాను మోకులు తీయుటయు బాధింపబడినవారిని విడిపించుటయు ప్రతి కాడిని విరుగగొట్టుటయు నేనేర్పరచుకొనిన ఉపవాసము గదా?
లూకా 4:18-19, అపో. కార్యములు 8:23

7. నీ ఆహారము ఆకలిగొనినవారికి పెట్టుటయు నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తప్పింపకుండుటయు దిక్కుమాలిన బీదలను నీ యింట చేర్చుకొనుటయు
మత్తయి 25:35-36

8. వస్త్రహీనుడు నీకు కనబడినప్పుడు వానికి వస్త్రము లిచ్చుటయు ఇదియే గదా నాకిష్టమైన ఉపవాసము? ఆలాగున నీవు చేసినయెడల నీ వెలుగు వేకువ చుక్క వలె ఉదయించును స్వస్థత నీకు శీఘ్రముగా లభించును నీ నీతి నీ ముందర నడచును యెహోవా మహిమ నీ సైన్యపు వెనుకటి భాగమును కావలికాయును.
లూకా 1:78-79, ప్రకటన గ్రంథం 21:11

9. అప్పుడు నీవు పిలువగా యెహోవా ఉత్తర మిచ్చును నీవు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన నేనున్నాననును. ఇతరులను బాధించుటయు వ్రేలుపెట్టి చూపి తిరస్కరించుటయు చెడ్డదానినిబట్టి మాటలాడుటయు నీవు మాని

10. ఆశించినదానిని ఆకలిగొనినవానికిచ్చి శ్రమపడినవానిని తృప్తిపరచినయెడల చీకటిలో నీ వెలుగు ప్రకాశించును అంధకారము నీకు మధ్యాహ్నమువలె నుండును.

11. యెహోవా నిన్ను నిత్యము నడిపించును క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరచి నీ యెముక లను బలపరచును నీవు నీరు కట్టిన తోటవలెను ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఊటవలెను ఉండెదవు.
యోహాను 7:38

12. పూర్వకాలమునుండి పాడైపోయిన స్థలములను నీ జనులు కట్టెదరు అనేకతరముల క్రిందట పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరల కట్టెదవు విరుగబడినదానిని బాగుచేయువాడవనియు దేశములో నివసించునట్లుగా త్రోవలు సిద్ధపరచువాడ వనియు నీకు పేరు పెట్టబడును. ఆయన నీతియే ఆయనకు ఆధారమాయెను.

13. నా విశ్రాంతిదినమున వ్యాపారము చేయకుండ నాకు ప్రతిష్ఠితమైన దినమని నీవు ఊరకుండినయెడల విశ్రాంతిదినము మనోహరమైనదనియు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితదినమనియు ఘనమైనదనియు అనుకొని దాని ఘనముగా ఆచరించినయెడల నీకిష్టమైన పనులు చేయకయు వ్యాపారము చేయ కయు లోకవార్తలు చెప్పుకొనకయు ఉండినయెడల

14. నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొక్క ఉన్నతస్థలములమీద నేను నిన్నెక్కిం చెదను నీ తండ్రియైన యాకోబు స్వాస్థ్యమును నీ యనుభవ ములో ఉంచెదను యెహోవా సెలవిచ్చిన వాక్కు ఇదే.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 58 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వంచనను ఖండించారు. (1,2) 
పరిశుద్ధాత్మ అన్ని యుగాల నుండి కపటాలను పరిగణించింది. స్వీయ-ప్రేమ మరియు భయంతో కూడిన క్రైస్తవులచే నడపబడే వారు స్వీయ-సంరక్షణ కోసం అభ్యర్థించవచ్చు లేదా అనేక ఇతర ప్రేరణలు సంపన్నులు మరియు ప్రభావవంతమైన వారి సంరక్షణ కోసం వాదించవచ్చు. అయితే, దేవుని ఆజ్ఞ స్పష్టంగా ఉంది: "విడువకు." మనం దేవుని చిత్తానికి కట్టుబడి ఉండాలి, ప్రజల అభిప్రాయాలను కాదు. మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ దేవుని మార్గదర్శకత్వం కోసం మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించడం అత్యవసరం. ప్రజలు స్వర్గం వైపు గణనీయమైన పురోగతిని సాధించగలరు మరియు ఇంకా తగ్గుతారు, అయితే ఇతరులు అనుకూలమైన ఖ్యాతిని కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ అంతిమంగా తిరస్కారానికి గురవుతారు.

ఒక నకిలీ మరియు నిజమైన ఉపవాసం, నిజమైన దైవభక్తికి వాగ్దానాలు, మరియు (3-12) 
ఉపవాసం అనేది ఆత్మను తగ్గించుకోవడానికి ఉద్దేశించిన రోజు; ఇది ఒకరి పాపాల పట్ల నిజమైన దుఃఖాన్ని ప్రతిబింబించకపోతే మరియు పాపాన్ని విడిచిపెట్టడానికి దోహదం చేయకపోతే, అది నిజమైన ఉపవాసంగా పరిగణించబడదు. ఈ వ్యక్తులు సూచించిన లేదా ప్రత్యేక ఉపవాస రోజులలో దుఃఖాన్ని ప్రదర్శించి ఉండవచ్చు, కానీ వారు అహంకారం, దురాశ మరియు హానికరమైన భావోద్వేగాలను కొనసాగించడానికి అనుమతించారు. కేవలం ఉపవాసం కంటే ఉదారంగా మరియు కనికరంతో ఉండటం దేవునికి మరింత సంతోషాన్నిస్తుంది, ఈ లక్షణాలు లేకుండా, శూన్యమైనది మరియు నిజాయితీ లేనిది. దేవుని ఇంటిలో వినయపూర్వకంగా కనిపించే చాలామంది ఇంట్లో కఠినంగా ఉంటారు, వారి కుటుంబాలకు బాధ కలిగిస్తారు. అయితే, ప్రేమ చర్యలలో కనిపించని విశ్వాసం ఎవరినీ సమర్థించదు.
అయినప్పటికీ, వ్యక్తులు, కుటుంబాలు, సంఘాలు, చర్చిలు లేదా దేశాలు తమ పాపాలకు పశ్చాత్తాపాన్ని మరియు పశ్చాత్తాపాన్ని నిజాయితీగా మరియు సరైన ఉద్దేశాలతో పాటించడం ద్వారా పశ్చాత్తాపం మరియు మంచి పనులతో ప్రదర్శించవచ్చు. పాపం మరియు అణచివేత యొక్క భారమైన బరువును ఎత్తివేయాలి. పాపం మరియు దుఃఖం ఒకరి బలాన్ని హరించడం మరియు అత్యంత దృఢమైన మానవ రాజ్యాంగాన్ని కూడా బలహీనపరుస్తున్నట్లే, దయ మరియు దాతృత్వ చర్యలు శరీరం మరియు మనస్సు రెండింటినీ పునరుద్ధరించగలవు. న్యాయంగా ప్రవర్తించి, దయ చూపించే వారికి ఈ లోకంలో కూడా ఓదార్పు లభిస్తుంది. దేవుడు మరియు మానవత్వం రెండింటిపై ప్రేమతో మరియు ఆత్మలో పనిచేసే పవిత్రాత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడితే మంచి పనులు దేవుని ఆశీర్వాదాలను తెస్తాయి.

సబ్బాత్ పాటించడం. (13,14)
సబ్బాత్ దేవునికి మరియు అతని అంకితభావంతో ఉన్న అనుచరులకు మధ్య ఒడంబడిక చిహ్నంగా పనిచేస్తుంది. ఆయన సబ్బాత్‌ను స్థాపించడం వారి పట్ల ఆయనకున్న అనుగ్రహాన్ని సూచిస్తుంది, అయితే వారు దానిని పాటించడం వారు ఆయనకు విధేయత చూపడానికి నిదర్శనంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున, మనం ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలి, మనస్సాక్షి మార్గదర్శకత్వం లేకుండా మన వ్యక్తిగత కోరికలను కొనసాగించడం మరియు ఇంద్రియ ఆనందాలలో మునిగిపోవడం వంటివి చేయాలి. సబ్బాత్ సమయంలో, మనం మన సాధారణ పనిలో పాల్గొనకూడదు లేదా వ్యక్తిగత ఆనందాన్ని వెతకకూడదు. మనం చెప్పే మరియు చేసే ప్రతిదానిలో, ఈ రోజును ఇతరుల నుండి వేరు చేయాలి. పాత నిబంధన యుగంలో కూడా, సబ్బాత్ ప్రభువు దినంగా సూచించబడింది మరియు ఈ శీర్షిక సముచితంగానే ఉంది. ఇంకా, ప్రకటన 1:10లో పేర్కొన్నట్లుగా ఇది ప్రభువైన క్రీస్తు దినం. సబ్బాతును నమ్మకంగా జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మరియు దానిని పవిత్రంగా ఉంచడం ద్వారా, మనం దాని సౌలభ్యాన్ని మరియు ప్రయోజనాన్ని అనుభవిస్తాము, "దేవునికి సమీపించడం నిజంగా ఒక ఆశీర్వాదం" అని ప్రకటించడానికి మనకు కారణాన్ని ఇస్తుంది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |