Jeremiah - యిర్మియా 21 | View All

1. రాజైన సిద్కియా మల్కీయా కుమారుడైన పషూరును యాజకుడగు మయశేయా కుమారుడైన జెఫన్యాను పిలిపించి

1. King Zedekiah of Judah sent for Pashhur son of Malchiah and for a priest named Zephaniah son of Maaseiah. Then he told them,'Talk with Jeremiah for me.' So they came to me and said,

2. బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు మనమీద యుద్ధముచేయుచున్నాడు; అతడు మనయొద్దనుండి వెళ్లి పోవునట్లు యెహోవా తన అద్భుతకార్యములన్నిటిని చూపి మనకు తోడైయుండునో లేదో దయచేసి మా నిమిత్తము యెహోవా చేత నీవు విచారించుమని చెప్పుటకు యిర్మీయాయొద్దకు వారిని పంపగా యెహోవాయొద్దనుండి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

2. 'King Nebuchadnezzar of Babylonia has attacked Judah. Please ask the LORD to work miracles for our people, as he has done in the past, so that Nebuchadnezzar will leave us alone.'

3. యిర్మీయా వారితో ఇట్లనెను మీరు సిద్కియాతో ఈ మాట చెప్పుడి

3. I told them that the LORD God of Israel had told me to say to King Zedekiah: The Babylonians have surrounded Jerusalem and want to kill you and your people. You are asking me to save you, but you have made me furious. So I will stretch out my mighty arm and fight against you myself. Your army is using spears and swords to fight the Babylonians, but I will make your own weapons turn and attack you. I will send a horrible disease to kill many of the people and animals in Jerusalem, and there will be nothing left to eat. Finally, I will let King Nebuchadnezzar and his army fight their way to the center of Jerusalem and capture everyone who is left alive, including you and your officials. But Nebuchadnezzar won't be kind or show any mercy--he will have you killed! I, the LORD, have spoken.

4. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు బబులోను రాజుమీదను, మిమ్మును ముట్టడివేయు కల్దీయులమీదను, మీరుపయోగించుచున్న యుద్దాయుధములను ప్రాకారముల బయట నుండి తీసికొని యీ పట్టణము లోపలికి వాటిని పోగు చేయించెదను.

4. (SEE 21:3)

5. కోపమును రౌద్రమును అత్యుగ్రతయు కలిగినవాడనై, బాహుబలముతోను, చాచిన చేతితోను నేనే మీతో యుద్ధము చేసెదను.

5. (SEE 21:3)

6. మనుష్యులనేమి పశువులనేమి యీ పట్టణపు నివాసులనందరిని హతము చేసెదను; గొప్ప తెగులుచేత వారు చచ్చెదరు.

6. (SEE 21:3)

7. అటు తరువాత నేను యూదాదేశపు రాజైన సిద్కియాను, అతని ఉద్యోగస్థులను, తెగులును ఖడ్గమును క్షామమును తప్పించుకొని శేషించిన ప్రజలను, బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరుచేతికి, వారి ప్రాణములను తీయజూచువారి శత్రువులచేతికి అప్పగించెదను. అతడు వారియందు అనుగ్రహముంచకయు, వారిని కరుణింపకయు, వారి యెడల జాలిపడకయు వారిని కత్తివాత హతముచేయును.
లూకా 21:24

7. (SEE 21:3)

8. ఈ ప్రజలతో నీవిట్లనుము యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా జీవమార్గమును మరణమార్గమును నేను మీ యెదుట పెట్టుచున్నాను.

8. Then I told them that the LORD had said: People of Jerusalem, I, the LORD, give you the choice of life or death.

9. ఈ పట్టణములో నిలుచువారు కత్తివలన గాని క్షామమువలనగాని తెగులువలనగాని చచ్చెదరు, మేలుచేయుటకుకాదు కీడుచేయుటకే నేను ఈ పట్టణమునకు అభిముఖుడనైతిని గనుక బయటకు వెళ్లి మిమ్మును ముట్టడి వేయుచున్న కల్దీయులకు లోబడువారు బ్రదుకుదురు; దోపుడుసొమ్ము దక్కినట్లుగా వారి ప్రాణము వారికి దక్కును.

9. The Babylonian army has surrounded Jerusalem, so if you want to live, you must go out and surrender to them. But if you want to die because of hunger, disease, or war, then stay here in the city.

10. ఈ పట్టణము బబులోను రాజుచేతికి అప్పగింపబడును, అతడు అగ్నిచేత దాని కాల్చివేయును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. I have decided not to rescue Jerusalem. Instead, I am going to let the king of Babylonia burn it to the ground. I, the LORD, have spoken. *

11. యూదారాజు ఇంటివారలకు ఆజ్ఞ యిదే యెహోవా మాట వినుడి.

11. Pay attention, you that belong to the royal family.

12. దావీదు వంశస్థులారా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు అనుదినము న్యాయముగా తీర్పు తీర్చుడి, దోచుకొనబడినవానిని బాధపెట్టువాని చేతిలోనుండి విడిపించుడి, ఆలాగు చేయనియెడల మీ దుష్టక్రియలనుబట్టి నా క్రోధము అగ్నివలె బయలువెడలి, యెవడును ఆర్పలేకుండ మిమ్మును దహించును.

12. Each new day, make sure that justice is done, and rescue those who are being robbed. Or else my anger will flame up like a fire that never goes out.

13. యెహోవా వాక్కు ఇదేలోయలో నివసించుదానా, మైదానమందలి బండవంటిదానా, మా మీదికి రాగలవాడెవడు, మా నివాసస్థలములలో ప్రవేశించువాడెవడు? అనుకొనువార లారా,

13. Jerusalem, from your mountaintop you look out over the valleys and think you are safe. But I, the LORD, am angry,

14. మీ క్రియల ఫలములనుబట్టి మిమ్మును దండించెదను, నేను దాని అరణ్యములో అగ్ని రగుల బెట్టెదను, అది దాని చుట్టునున్న ప్రాంతములన్నిటిని కాల్చివేయును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

14. and I will punish you as you deserve. I'll set your palace on fire, and everything around you will go up in smoke.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

విముక్తికి ఏకైక మార్గం బాబిలోనియన్లకు లొంగిపోవడమే. (1-10) 
ముట్టడి ప్రారంభమైనప్పుడు, సిద్కియా ముగుస్తున్న పరిస్థితికి సంబంధించి మార్గదర్శకత్వం కోసం యిర్మీయాను చేరుకున్నాడు. బాధ మరియు ఆపద యొక్క క్షణాలలో, వ్యక్తులు తరచుగా వారు మునుపు విస్మరించిన లేదా వ్యతిరేకించిన వారి వైపు మొగ్గు చూపుతారు, ఇది రాబోయే పరిణామాల నుండి తప్పించుకోవాలనే కోరికతో నడపబడుతుంది. తమ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించే వ్యక్తులు అవిధేయతతో అంటిపెట్టుకుని ఉండి, వారి అధికారాలను పెద్దగా తీసుకున్నప్పుడు, వారి ప్రత్యర్థులు వారికి వ్యతిరేకంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రభువు అనుమతించవచ్చని వారికి గుర్తు చేయాలి. రాజు మరియు అతని ప్రభువులు లొంగిపోవడానికి నిరాకరించినందున, సాధారణ ప్రజలు అలా చేయడాన్ని పరిగణించాలని కోరారు. ఈ భూమ్మీద ఏ పాపి అయినా వారు నిజంగా ఒకరిని కోరుకుంటే వారికి ఆశ్రయం ఉండదు, కానీ మోక్షానికి మార్గం వినయపూర్వకమైనది, స్వీయ-తిరస్కరణ అవసరం మరియు వివిధ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది.

రాజు మరియు అతని ఇంటి దుష్టత్వం. (11-14)
డేవిడ్‌తో వారి కుటుంబ సంబంధాల కారణంగా రాజు మరియు అతని బంధువు యొక్క అధర్మం ముఖ్యంగా బాధాకరమైనది. వారు ప్రభువు యొక్క కనికరంలేని కోపానికి గురికాకుండా, తక్షణమే న్యాయంగా వ్యవహరించాలని వారు వేడుకున్నారు. దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నప్పుడు, మనల్ని ఎవరు వ్యతిరేకించగలరు? అయితే, అతను మనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడితే, మనకు సహాయం చేయడానికి ఎవరైనా ఏమి చేయగలరు?Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |