Micah - మీకా 1 | View All

1. యోతాము ఆహాజు హిజ్కియా అను యూదా రాజుల దినములలో షోమ్రోనును గూర్చియు యెరూషలేమును గూర్చియు దర్శనరీతిగా మోరష్తీయుడైన మీకాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు.

2. సకల జనులారా, ఆలకించుడి, భూమీ, నీవును నీలో నున్న సమస్తమును చెవి యొగ్గి వినుడి; ప్రభువగు యెహోవా మీమీద సాక్ష్యము పలుకబోవుచున్నాడు, పరిశుద్దాలయములోనుండి ప్రభువు మీమీద సాక్ష్యము పలుకబోవుచున్నాడు.

3. ఇదిగో యెహోవా తన స్థలము విడిచి బయలుదేరుచున్నాడు, ఆయన దిగి భూమియొక్క ఉన్నతస్థలములమీద నడువబోవుచున్నాడు.

4. ఆయన నడువగా అగ్నికి మైనము కరుగునట్లు పర్వతములు కరిగి పోవును, లోయలు విడిపోవును, వాటముమీద పోసిన నీరు పారునట్లు అవి కరిగి పారును,

5. యాకోబు సంతతి చేసిన తిరుగుబాటునుబట్టియు, ఇశ్రాయేలు సంతతివారి పాపములనుబట్టియు ఇదంతయు సంభవించును. యాకోబు సంతతివారు తిరుగుబాటు చేయుటకు మూలమేది? అది షోమ్రోనేగదా; యూదావారి ఉన్నతస్థలములు ఎక్కడివి? యెరూషలేములోనివే కావా?

6. కాబట్టి నేను షోమ్రోనును చేనిలోనున్న రాళ్లకుప్పవలె చేసెదను, ద్రాక్షచెట్లు నాటదగిన స్థలముగా దాని ఉంచెదను, దాని పునాదులు బయలుపడునట్లు దాని కట్టుడు రాళ్లను లోయలో పారబోసెదను;

7. దాని చెక్కుడు ప్రతిమలు పగులగొట్టబడును, దాని కానుకలు అగ్నిచేత కాల్చబడును, అది పెట్టుకొనిన విగ్రహములను నేను పాడు చేతును, అది వేశ్యయై సంపాదించుకొనిన జీతము పెట్టి వాటిని కొనుక్కొనెను గనుక అవి వేశ్యయగుదాని జీతముగా మరల ఇయ్యబడును.

8. దీని చూచి నేను కేకలు వేయుచు ప్రలాపించుచున్నాను, ఏమియు లేకుండ దిగంబరినై నక్కలు అరచునట్లు అరచుచున్నాను. నిప్పుకోడి మూల్గునట్లు మూల్గుచున్నాను.

9. దానికి తగిలిన గాయములు మరణకరములు, అవి యూదాకు తగిలియున్నవి, నా జనుల గుమ్మములవరకు యెరూషలేము వరకు అవి వచ్చియున్నవి.

10. గాతు పట్టణములో దీనిని తెలియజెప్పవద్దు; అచ్చట ఎంత మాత్రమును ఏడ్వవద్దు; బేత్లెయప్రలో నేను ధూళిలో పడి పొర్లితిని.

11. షాఫీరు నివాసీ, దిగంబరివై అవమానమునొంది వెళ్లిపొమ్ము; జయనాను వారు బయలుదేరక నిలిచిరి, ప్రలాపము బేతేజెలులో మొదలుపెట్టి జరుగుచున్నది.

12. మారోతువారు తాము పోగొట్టుకొనిన మేలునుబట్టి బాధ నొందుచున్నారు ఏలయనగా యెహోవా యొద్దనుండి కీడు దిగి యెరూషలేము పట్టణద్వారము మట్టుకువచ్చెను.

13. లాకీషు నివాసులారా, రథములకు యుద్ధపు గుఱ్ఱములను కట్టుడి; ఇశ్రాయేలు వారు చేసిన తిరుగుబాటు క్రియలు నీయందు కనబడినవి అది సీయోను కుమార్తె పాపమునకు ప్రథమకారణముగా ఉండును.

14. మోరెషెత్గతు విషయములో మీరు విడుదలకైకోలు ఇయ్యవలసివచ్చును, అక్జీబు ఇండ్లు ఇశ్రాయేలు రాజును మోసపుచ్చునవై యుండును.

15. మారేషా నివాసీ, నీకు హక్కు దారుడగు ఒకని నీయొద్దకు తోడుకొని వత్తురు, ఇశ్రాయేలీయులలోని ఘనులు అదుల్లామునకు పోవుదురు.

16. సీయోనూ, నీకు ప్రియులగువారు నీయొద్ద నుండకుండ పట్టబడియున్నారు; నీ తల బోడిచేసికొనుము, బోరుచగద్దవలె నీ బోడితనము కనుపరచుకొనుము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Micah - మీకా 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇశ్రాయేలుపై దేవుని ఉగ్రత. (1-7) 
ప్రవక్త యొక్క మాటలను వినమని భూలోక నివాసులందరికీ పిలుపు వస్తుంది. నీతిమంతులుగా నటించేవారికి దేవుని పవిత్రమైన ఆశ్రయం కవచం కాదు. వారు ఎత్తైన పర్వతాల వంటి ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులు అయినా, లేదా లోయల వంటి అణగారిన వ్యక్తులు అయినా, దేవుని తీర్పుల నుండి తమను లేదా భూమిని రక్షించుకోలేరు. దేవుని ప్రజలలో పాపం ఉన్నట్లయితే, అతను వారిని విడిచిపెట్టడు మరియు వారి పాపాలు ముఖ్యంగా అవమానాన్ని కలిగిస్తాయి. మనం పాపపు బాధను అనుభవించినప్పుడు, మన బాధలను కలిగించే నిర్దిష్ట పాపాన్ని గుర్తించడం చాలా అవసరం.
వ్యక్తులు మరియు గొప్ప ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రదేశాలు ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలకు ఎక్కువగా గురవుతాయి. నాయకులు మరియు పాలకుల తప్పులు నిస్సందేహంగా వారి అతిక్రమణలకు నేరుగా అనుగుణంగా కఠినమైన శిక్షలను ఎదుర్కొంటారు. వారు విగ్రహాలకు అంకితం చేసినది ఎప్పటికీ వృద్ధి చెందదు లేదా వారికి ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని కలిగించదు. ఒక పాపాత్మకమైన కోరిక ద్వారా సంపాదించిన ఏదైనా లాభం చివరికి మరొకదానిపై వృధా అవుతుంది.

జెరూసలేం మరియు ఇతర నగరాలకు వ్యతిరేకంగా, వారి జాగ్రత్తలు వ్యర్థం. (8-16)
ప్రవక్త ఇజ్రాయెల్ యొక్క భయంకరమైన స్థితిపై దుఃఖిస్తున్నాడు కానీ గాత్‌లో దానిని ప్రసారం చేయకుండా సలహా ఇస్తాడు. దేవుని ప్రజల పాపములలో లేదా దుఃఖములలో సంతోషించువారిని మనము మునిగిపోకూడదు. బదులుగా, దుఃఖిస్తున్నవారు సాంప్రదాయకంగా చేసే విధంగా మనం మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి మరియు యెరూషలేములోని ప్రతి ఇంటిని దుఃఖించే స్థలంగా, "ధూళి ఇల్లు"గా మార్చాలి. దేవుడు ఇంటిని ధూళిగా మార్చినప్పుడు, అతని అధికారానికి లోబడి, అతని శక్తివంతమైన హస్తం ముందు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడం మన కర్తవ్యం. అనేక ప్రదేశాలు ఈ శోకంలో చేరాలి, ఎందుకంటే వారి పేర్లు వారికి సంభవించే బాధలను ముందే తెలియజేసే అర్థాలను కలిగి ఉంటాయి, దేవుని ఉగ్రతకు సంబంధించిన పవిత్ర భయాన్ని ప్రజలను మేల్కొల్పడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.
క్రీస్తు తప్ప మిగిలిన అన్ని ఆశ్రయాలు తమపై నమ్మకం ఉంచిన వారికి మోసపూరితమైనవిగా నిరూపించబడతాయి. ఇతర వారసులు చివరికి స్వర్గ వారసత్వాన్ని మినహాయించి ప్రతి ఆస్తిని వారసత్వంగా పొందుతారు మరియు దేవుని నుండి మాత్రమే వచ్చే గౌరవం మినహా అన్ని ప్రాపంచిక కీర్తి అంతిమంగా అవమానంగా మారుతుంది. పాపులు ప్రస్తుతం తమ పొరుగువారి బాధలను విస్మరించవచ్చు, కానీ శిక్ష కోసం వారి వంతు అనివార్యంగా వస్తుంది.Shortcut Links
మీకా - Micah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |