Nahum - నహూము 1 | View All

1. నీనెవెనుగూర్చిన దేవోక్తి, ఎల్కోషువాడగు నహూమునకు కలిగిన దర్శనమును వివరించు గ్రంథము.

1. The burden of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

2. యెహోవా రోషముగలవాడై ప్రతికారము చేయువాడు, యెహోవా ప్రతికారముచేయును; ఆయన మహోగ్రతగలవాడు, యెహోవా తన శత్రువులకు ప్రతికారము చేయును, తనకు విరోధులైన వారిమీద కోపముంచుకొనును.

2. God is jealous, and the LORD avengeth; the LORD avengeth and is furious. The LORD will take vengeance on His adversaries, and He reserveth wrath for His enemies.

3. యెహోవా దీర్ఘశాంతుడు, మహాబలముగలవాడు, ఆయన దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచడు, యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచ్చువాడు; మేఘములు ఆయనకు పాదధూళిగా నున్నవి.

3. The LORD is slow to anger and great in power, and will not at all acquit the wicked. The LORD hath His way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of His feet.

4. ఆయన సముద్రమును గద్దించి ఆరిపోజేయును, నదులన్నిటిని ఆయన యెండిపోజేయును, బాషానును కర్మెలును వాడి పోవును లెబానోను పుష్పము వాడిపోవును.

4. He rebuketh the sea and maketh it dry, and drieth up all the rivers; Bashan languisheth and Carmel, and the flower of Lebanon languisheth.

5. ఆయనకు భయపడి పర్వతములు కంపించును, కొండలు కరిగిపోవును, ఆయన యెదుట భూమి కంపించును, లోకమును అందలి నివాసులందరును వణకుదురు.

5. The mountains quake at Him, and the hills melt, and the earth is burned at His presence, yea, the world and all that dwell therein.

6. ఆయన ఉగ్రతను సహింప గలవాడెవడు? ఆయన కోపాగ్నియెదుట నిలువగలవా డెవడు? ఆయన కోపము అగ్నివలె పారును, ఆయన కొండలను కొట్టగా అవి బద్దలగును.
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

6. Who can stand before His indignation? And who can abide in the fierceness of His anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by Him.

7. యెహోవా ఉత్తముడు, శ్రమ దినమందు ఆయన ఆశ్రయదుర్గము, తన యందు నమ్మికయుంచువారిని ఆయన ఎరుగును.

7. The LORD is good, a stronghold in the day of trouble; and He knoweth them that trust in Him.

8. ప్రళయ జలమువలె ఆయన ఆ పురస్థానమును నిర్మూలముచేయును, తన శత్రువులు అంధకారములో దిగువరకు ఆయన వారిని తరుమును,

8. But with an overrunning flood He will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue His enemies.

9. యెహోవాను గూర్చి మీ దురాలోచన యేమి? బాధ రెండవమారు రాకుండ ఆయన బొత్తిగా దానిని నివారణచేయును.

9. What do ye contrive against the LORD? He will make an utter end; affliction shall not rise up the second time.

10. ముండ్లకంపవలె శత్రువులు కూడినను వారు ద్రాక్షారసము త్రాగి మత్తులైనను ఎండి పోయిన చెత్తవలె కాలిపోవుదురు.

10. For while they are folded together as thorns and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry.

11. నీనెవే, యెహోవా మీద దురాలోచన చేసి వ్యర్థమైనవాటిని బోధించినవాడొకడు నీలోనుండి బయలుదేరియున్నాడు.

11. There is one that comes out of thee, that imagineth evil against the LORD, a wicked counselor.

12. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా వారు విస్తారజనమై పూర్ణ బలము కలిగియున్నను కోతయందైనట్లు వారు కోయబడి నిర్మూల మగుదురు; నేను నిన్ను బాధ పరచితినే, నేను నిన్నిక బాధపెట్టను.

12. Thus saith the LORD: 'Though they be quiet and likewise many, yet thus shall they be cut down when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more;

13. వారి కాడిమ్రాను నీమీద ఇక మోపకుండ నేను దాని విరుగగొట్టుదును, వారి కట్లను నేను తెంపుదును.

13. for now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds asunder.'

14. నీనెవే, యెహోవా నిన్నుబట్టి ఆజ్ఞ ఇచ్చునదేమనగా నీ పేరు పెట్టుకొనువారు ఇకను పుట్టక యుందురు, నీ దేవతాలయములో చెక్కబడిన విగ్రహమే గాని పోతపోసిన ప్రతిమయేగాని యొకటియు లేకుండ అన్నిటిని నాశనముచేతును. నీవు పనికిమాలినవాడవు గనుక నేను నీకు సమాధి సిద్ధపరచుచున్నాను.

14. And the LORD hath given a commandment concerning thee, that no more of thy name be sown: 'Out of the house of thy gods will I cut off the graven image and the molten image. I will make thy grave, for thou art vile.'

15. సువార్త ప్రకటించుచు సమాధాన వర్తమానము తెలియజేయువాని పాదములు పర్వతములమీద కనబడుచున్నవి. యూదా, నీ పండుగల నాచరింపుము, నీ మ్రొక్కుబళ్లను చెల్లింపుము. వ్యర్థుడు నీ మధ్యనిక సంచరించడు, వాడు బొత్తిగా నాశనమాయెను.
అపో. కార్యములు 10:36, రోమీయులకు 10:15, ఎఫెసీయులకు 6:15

15. Behold upon the mountains the feet of Him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows; for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nahum - నహూము 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

లార్డ్ యొక్క న్యాయం మరియు శక్తి. (1-8) 
దాదాపు ఒక శతాబ్దం క్రితం, జోనా బోధిస్తున్న సమయంలో, నీనెవె వాసులు పశ్చాత్తాపం చెందారు మరియు రక్షించబడ్డారు. అయితే, కొంతకాలం తర్వాత, వారు తమ ప్రవర్తనలో మరింత దిగజారారు. ఆ సమయంలో, నీనెవె వారితో పోరాడే బలీయమైన దేవుని గురించి తెలియదు, కానీ వారు అతని దైవిక స్వభావం గురించి జ్ఞానోదయం పొందారు. ఆయన గురించి ఇక్కడ తెలియజేయబడిన సందేశంతో విశ్వాసాన్ని పెనవేసుకోవడం వ్యక్తులందరికీ ప్రయోజనకరం. ఈ సందేశం దుర్మార్గుల హృదయాలలో గొప్ప భయాన్ని కలిగిస్తుంది మరియు విశ్వాసులకు ఓదార్పునిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి దాని నుండి వారి స్వంత పాఠాన్ని నేర్చుకోగలడు: పాపులు దానిని వణుకుపు భావంతో చదవాలి, అయితే సాధువులు దానిని విజయవంతమైన భావంతో చదవాలి.
ప్రభువు కోపము తన ప్రజలపట్ల అతని దయతో కూడి ఉంటుంది. వారు అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ మరియు ప్రపంచంలో తక్కువ గుర్తింపు పొందినప్పటికీ, ప్రభువు వారితో బాగా పరిచయం కలిగి ఉన్నాడు. యెహోవా యొక్క బైబిల్ చిత్రణ అహంకార ఆలోచనాపరుల దృక్కోణాలకు అనుగుణంగా లేదు. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడు మరియు తండ్రి తన కోపంలో సహనంతో మరియు త్వరగా క్షమించగలడు, కానీ అతను దుష్టులను విడిచిపెట్టడు. తప్పులో నిమగ్నమైన ప్రతి ఆత్మకు, బాధ మరియు బాధ ఉంటుంది, కానీ అతని కోపం యొక్క పరిమాణాన్ని ఎవరు నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారు?

అస్సిరియన్ల పతనం. (9-15)
నరకం ద్వారాల వద్ద ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా మరియు ప్రపంచంలో అతని రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఒక గొప్ప కుట్ర ఉంది. అయితే, ఈ దుర్మార్గపు ప్రణాళికలు చివరికి వ్యర్థమని రుజువు చేస్తాయి. కొంతమంది పాపులు త్వరగా దేవుని తీర్పును ఎదుర్కొంటారు మరియు వివిధ మార్గాల్లో, అతను తన శత్రువులందరినీ పూర్తిగా ఓడించాడు. వారు ప్రస్తుతం ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నప్పటికీ, సురక్షితంగా మరియు భయపడకుండా, నాశనం చేసే దేవదూత గుండా వెళ్ళినప్పుడు వారు గడ్డి మరియు ధాన్యం వలె నరికివేయబడతారు. దీని ద్వారా తన స్వంత ప్రజలకు గొప్ప విమోచనను సాధించాలని దేవుడు సంకల్పిస్తున్నాడు.
అయినప్పటికీ, అపకీర్తి పాపాల ద్వారా తమను తాము అవమానించుకునే వారు దేవుని నుండి అవమానకరమైన శిక్షలను ఎదుర్కొంటారు. ఈ విశేషమైన విమోచన వార్త విస్తారమైన ఆనందంతో స్వాగతించబడుతుంది. రోమీయులకు 10:15లో చూసినట్లుగా, మన ప్రభువైన యేసు మరియు శాశ్వతమైన సువార్త ద్వారా తీసుకురాబడిన లోతైన విమోచనలో ఈ పదాలు ఔచిత్యాన్ని పొందుతాయి. క్రీస్తు పరిచారకులు యేసుక్రీస్తు ద్వారా శాంతిని ప్రకటిస్తూ, సంతోషకరమైన వార్తలను మోసేవారిగా వ్యవహరిస్తారు. పాపం వల్ల తమ కష్టాలు మరియు ఆపదలను గుర్తించే వారికి ఇటువంటి వార్తలు ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలుకుతాయి. కష్టకాలంలో దేవునికి చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేరుతాయి.
దేవుని శాసనాలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుదాం మరియు వాటిలో ఇష్టపూర్వకంగా పాల్గొంటాం. దుష్టులు ఎన్నడూ ప్రవేశించలేని లోకం కోసం మనం ఆసక్తిగా ఎదురుచూద్దాం, పాపం మరియు శోధన గతానికి సంబంధించినవి, ఆశాజనకమైన ఆనందంతో మన హృదయాలను నింపుతాయి.Shortcut Links
నహూము - Nahum : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |