Habakkuk - హబక్కూకు 1 | View All

1. ప్రవక్తయగు హబక్కూకునొద్దకు దర్శనరీతిగా వచ్చిన దేవోక్తి.

1. The burden which Habakkuk the prophet saw.

2. యెహోవా, నేను మొఱ్ఱపెట్టినను నీవెన్నాళ్లు ఆలకింప కుందువు? బలాత్కారము జరుగుచున్నదని నేను నీకు మొఱ్ఱపెట్టినను నీవు రక్షింపక యున్నావు.

2. O LORD, how long shall I cry, and Thou wilt not hear? Even cry out unto Thee of violence, and Thou wilt not save?

3. నన్నెందుకు దోషము చూడనిచ్చుచున్నావు? బాధ నీవేల ఊరకయే చూచుచున్నావు? ఎక్కడ చూచినను నాశనమును బలా త్కారమును అగుపడుచున్నవి, జగడమును కలహమును రేగుచున్నవి.

3. Why dost Thou show me iniquity, and cause me to behold grievance? For despoiling and violence are before me, and there are those that raise up strife and contention.

4. అందువలన ధర్మశాస్త్రము నిరర్థకమాయెను, న్యాయము ఎన్నడును జరుగకుండ మానిపోయెను, భక్తిహీనులు వచ్చి నీతిపరులను చుట్టుకొందురు, న్యాయము చెడిపోవుచున్నది.

4. Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth. For the wicked doth compass about the righteous; therefore wrong judgment proceedeth.

5. అన్యజనులలో జరుగునది చూడుడి, ఆలోచించుడి, కేవలము విస్మయమునొందుడి. మీ దినములలో నేనొక కార్యము జరిగింతును, ఆలాగు జరుగునని యొకడు మీకు తెలిపినను మీరతని నమ్మకయుందురు.
అపో. కార్యములు 13:41

5. Behold ye among the heathen and regard, and wonder marvelously; for I will work a work in your days which ye will not believe, though it be told you.

6. ఆలకించుడి, తమవి కాని ఉనికిపట్టులను ఆక్రమించవలెనని భూదిగంతములవరకు సంచరించు ఉద్రేకముగల క్రూరులగు కల్దీయులను నేను రేపుచున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 20:9

6. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs.

7. వారు ఘోరమైన భీకరజనముగా ఉన్నారు, వారు ప్రభుత్వమును విధులను తమ యిచ్ఛవచ్చినట్లు ఏర్పరచుకొందురు.

7. They are terrible and dreadful; their judgment and their dignity shall proceed from themselves.

8. వారి గుఱ్ఱములు చిరుతపులులకంటె వేగముగా పరుగులెత్తును, రాత్రి యందు తిరుగులాడు తోడేళ్లకంటెను అవి చురుకైనవి;వారి రౌతులు దూరమునుండి వచ్చి తటాలున జొరబడుదురు, ఎరను పట్టుకొనుటకై పక్షిరాజు వడిగా వచ్చునట్లు వారు పరుగులెత్తి వత్తురు.

8. Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves. And their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from afar; they shall fly as the vulture that hasteneth to eat.

9. వెనుక చూడకుండ బలాత్కారము చేయుటకై వారు వత్తురు, ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా వారు జనులను చెరపట్టు కొందురు.

9. They shall come all for violence; their faces shall consume as the east wind, and they shall gather the captives as the sand.

10. రాజులను అపహాస్యము చేతురు, అధిపతులను హేళన చేతురు, ప్రాకారముగల దుర్గములన్నిటిని తృణీకరింతురు, మంటి దిబ్బవేసి వాటిని పట్టుకొందురు.

10. And they shall scoff at the kings, and the princes shall be a scorn unto them. They shall deride every stronghold, for they shall heap up dirt and take it.

11. తమ బలమునే తమకు దేవతగా భావింతురు, గాలికొట్టుకొని పోవునట్లు వారు కొట్టుకొని పోవుచు అపరాధులగుదురు.

11. Then shall his mind change; and he shall pass over, and offend, imputing this his power unto his god.'

12. యెహోవా నా దేవా, నా పరిశుద్ధ దేవా, ఆదినుండి నీవున్నవాడవు కావా? మేము మరణమునొందము; యెహోవా, తీర్పు తీర్చుటకు నీవు వారిని నియమించియున్నావు; ఆశ్రయ దుర్గమా, మమ్మును దండించుటకు వారిని పుట్టించితివి.

12. Art Thou not from everlasting, O LORD my God, mine Holy One? We shall not die. O LORD, Thou hast ordained them for judgment; and, O mighty God, Thou hast established them for correction.

13. నీ కనుదృష్టి దుష్టత్వము చూడలేనంత నిష్కళంకమైనది గదా; బాధించువారు చేయు బాధను నీవు దృష్టింపజాలవు గదా; కపటులను నీవు చూచియు, దుర్మార్గులు తమకంటె ఎక్కువ నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకున్నావు?

13. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Why lookest Thou upon them that deal treacherously, and holdest Thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he?

14. ఏలికలేని చేపలతోను ప్రాకు పురుగులతోను నీవు నరులను సమానులనుగా చేసితివి.

14. And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things that have no ruler over them?

15. వాడు గాలమువేసి మానవుల నందరిని గుచ్చి లాగి యున్నాడు, ఉరులు ఒగ్గి చిక్కించుకొనుచున్నాడు, వాడు తన వలతో వారిని కూర్చుకొని సంతోషపడి గంతులువేయుచున్నాడు.

15. They take up all of them with the hook; they catch them in their net, and gather them in their drag; therefore they rejoice and are glad.

16. కావున వలవలన మంచి భాగమును పుష్టినిచ్చు భోజనమును తనకు కలుగుచున్న వని వాడు తన వలకు బలుల నర్పించుచున్నాడు, తన ఉరులకు ధూపము వేయుచున్నాడు.

16. Therefore they sacrifice unto their net, and burn incense unto their drag, because by them their portion is fat and their meat plenteous.

17. వాడు ఎల్లప్పుడును తన వలలోనుండి దిమ్మరించుచుండవలెనా? ఎప్పటికిని మానకుండ వాడు జనములను హతము చేయు చుండవలెనా?

17. Shall they therefore empty their net, and not spare continually to slay the nations?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Habakkuk - హబక్కూకు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

భూమి యొక్క దుర్మార్గం. అమలు చేయాల్సిన భయంకరమైన ప్రతీకారం. (1-11) 
భక్తిహీనత మరియు హింస యొక్క ప్రాబల్యాన్ని, ముఖ్యంగా సత్యానికి కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పుకునేవారిలో, దేవుని అంకితభావం కలిగిన అనుచరులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతారు. ప్రజలు తమ ఇరుగుపొరుగు వారి పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించినందుకు ఎటువంటి సంకోచం లేనట్లు కనిపిస్తోంది. పవిత్రత మరియు ప్రేమ శాశ్వతంగా పాలించే మరియు హింస లేని ప్రపంచం కోసం మన హృదయాలు ఆరాటపడతాయి. దేవుడు చెడ్డ వ్యక్తులతో సహనానికి మరియు నీతిమంతులను సరిదిద్దడానికి సరైన కారణాలున్నాయి. తప్పు చేసే వారిపై పాపపు రోదనలు, అన్యాయాన్ని సహించే వారి కోసం ప్రార్థనలు చేసే రోజైన రోజు వస్తుంది. అన్యజనుల మధ్య కల్దీయుల చర్యలపై మనం శ్రద్ధ వహించాలి మరియు ఒక దేశంగా మనం వారి శిక్షను ఎదుర్కోవచ్చని గుర్తించాలి. అయినప్పటికీ, చాలా మంది వ్యక్తులు శ్రేయస్సు కొనసాగుతుందని లేదా విపత్తులు తమ తరాన్ని ప్రభావితం చేయవని ఊహిస్తారు. కల్దీయులు కఠోరమైన మరియు ఉద్రేకపూరితమైన దేశంగా వర్ణించబడ్డారు, ఉగ్రత, క్రూరత్వం మరియు తమను వ్యతిరేకించే వారందరినీ జయించాలనే అచంచలమైన సంకల్పాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. అయినప్పటికీ, గర్విష్ఠులు తమను తాము కీర్తించుకోవాలని కోరుకోవడం చాలా ఘోరమైన అపరాధం. ముగింపు మాటలు ఓదార్పునిస్తాయి.

ఈ తీర్పులు తమ కంటే చెడ్డ దేశంచే విధించబడతాయి. (12-17)
పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, దేవుడు మన దేవుడైన ప్రభువుగా, మన పరిశుద్ధుడుగా ఉంటాడు. మేము, లోపభూయిష్ట వ్యక్తులుగా, ఆయనను బాధపెట్టాము, కానీ మేము అతనికి లేదా అతని సేవకు వ్యతిరేకంగా కఠినమైన తీర్పులను కలిగి ఉండకూడదని ఎంచుకున్నాము. మానవాళి ఎలాంటి చెడు ప్రణాళికలు రూపొందించినా, ప్రభువు మంచినే ఉద్దేశిస్తాడు మరియు అతని సలహా అంతిమంగా విజయం సాధిస్తుందని ఇది ఓదార్పు యొక్క గొప్ప మూలం. దుష్టత్వం తాత్కాలికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, దేవుడు స్వాభావికంగా పవిత్రుడు మరియు దుష్టత్వాన్ని క్షమించడు. అతను తప్పులో పాల్గొనలేడు మరియు అతని స్వచ్ఛత అతన్ని ఏ విధంగానూ ఆమోదించకుండా నిరోధిస్తుంది. దేవుని ప్రావిడెన్షియల్ చర్యలు క్షణికావేశంలో దానికి విరుద్ధంగా కనిపించినప్పటికీ, మనం ఈ సూత్రాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి.
దేవుని సహనాన్ని దుర్వినియోగం చేసినందుకు ప్రవక్త విలపించాడు. చెడు పనులకు మరియు దుర్మార్గులకు శిక్ష త్వరగా అమలు చేయబడనందున, ప్రజలు తమ దుర్మార్గంలో మరింత దృఢంగా ఉంటారు. వారు కొంతమంది వ్యక్తులను ఒక్కొక్కరిగా వలలో వేస్తారు, మరికొందరు వలలోని చేపల వలె గుంపులుగా చిక్కుకుంటారు, ఆపై వారి డ్రాగ్, ఒక చుట్టుముట్టే వలలోకి సేకరించారు. వారు తమ సొంత కుయుక్తి మరియు పథకాలపై గర్వపడతారు, తరచుగా వారి బాహ్య విజయం యొక్క కీర్తిని తమకే ఆపాదించుకుంటారు. ఇది తప్పనిసరిగా తనను తాను ఆరాధించుకోవడం, డ్రాగ్-నెట్ వారికి చెందినది కనుక దానికి బలులు అర్పించుకోవడం. అయితే, ఈ విజయవంతమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన దోపిడీ చర్యలను దేవుడు త్వరలోనే అంతం చేస్తాడు. మరణం మరియు తీర్పు ప్రజలను ఇతరులపై వేటాడకుండా నిరోధిస్తుంది మరియు వారే వేటగా మారతారు. మనం ఆనందించే ప్రయోజనాలతో సంబంధం లేకుండా, మనం అన్ని మహిమలను దేవునికే ఇవ్వాలని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి.Shortcut Links
హబక్కూకు - Habakkuk : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |