Matthew - మత్తయి సువార్త 4 | View All

1. అప్పుడు యేసు అపవాదిచేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనిపోబడెను.

2. నలువది దినములు నలువదిరాత్రులు ఉపవాసముండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలిగొనగా
నిర్గమకాండము 34:28

3. ఆ శోధకుడు ఆయనయొద్దకు వచ్చినీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్లు రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించు మనెను

4. అందుకాయన మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రము కాదుగాని దేవుని నోటనుండి వచ్చు ప్రతిమాటవలనను జీవించును అని వ్రాయబడియున్నదనెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 8:3

5. అంతట అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమునకు ఆయనను తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున ఆయనను నిలువబెట్టి
Neh-h 11 1:1, యెషయా 52:1

6. నీవు దేవుని కుమారుడవైతే క్రిందికి దుముకుము ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతల కాజ్ఞాపించును, నీ పాదమెప్పుడైనను రాతికి తగులకుండ వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తికొందురు
కీర్తనల గ్రంథము 91:11-12

7. అని వ్రాయబడియున్నదని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యేసుప్రభువైన నీ దేవుని నీవు శోధింపవలదని మరియొక చోట వ్రాయబడియున్నదని వానితో చెప్పెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:16

8. మరల అపవాది మిగుల ఎత్తయిన యొక కొండమీదికి ఆయనను తోడుకొనిపోయి, యీ లోక రాజ్యములన్నిటిని, వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి

9. నీవు సాగిలపడి నాకు నమస్కారము చేసినయెడల వీటినన్నిటిని నీకిచ్చెద నని ఆయనతో చెప్పగా
దానియేలు 3:5, దానియేలు 3:10, దానియేలు 3:15

10. యేసు వానితో - సాతానా, పొమ్ము - ప్రభువైన నీ దేవునికి మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను అని వ్రాయబడియున్నదనెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:13

11. అంతట అపవాది ఆయనను విడిచిపోగా, ఇదిగో దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసిరి.

12. యోహాను చెరపట్టబడెనని యేసు విని గలిలయకు తిరిగి వెళ్లి

13. నజరేతు విడిచి జెబూలూను నఫ్తాలియను దేశముల ప్రాంతములలో సముద్రతీరమందలి కపెర్నహూమునకు వచ్చి కాపురముండెను.

14. జెబూలూను దేశమును, నఫ్తాలిదేశమును, యొర్దానుకు ఆవలనున్న సముద్రతీరమున అన్యజనులు నివసించు గలిలయయు

15. చీకటిలో కూర్చుండియున్న ప్రజలును గొప్ప వెలుగు చూచిరి. మరణ ప్రదేశములోను మరణచ్ఛాయలోను కూర్చుండియున్న వారికి వెలుగు ఉదయించెను
యెషయా 9:1-2

16. అని ప్రవక్తయైన యెషయాద్వారా పలుకబడినది నెరవేరు నట్లు (ఈలాగు జరిగెను. )
యెషయా 9:1-2

17. అప్పటి నుండి యేసు పరలోక రాజ్యము సమీపించియున్నది గనుక మారుమనస్సు పొందుడని చెప్పుచు ప్రకటింప మొదలు పెట్టెను.

18. యేసు గలిలయ సముద్రతీరమున నడుచుచుండగా, పేతురనబడిన సీమోను అతని సహోదరుడైన అంద్రెయ అను ఇద్దరు సహోదరులు సముద్రములో వలవేయుట చూచెను; వారు జాలరులు.

19. ఆయననా వెంబడి రండి, నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులనుగా చేతునని వారితో చెప్పెను;

20. వెంటనే వారు తమ వలలు విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి.

21. ఆయన అక్కడనుండి వెళ్లి జెబెదయి కుమారుడైన యాకోబు, అతని సహోదరుడైన యోహాను అను మరి యిద్దరు సహోదరులు తమ తండ్రి యైన జెబెదయి యొద్ద దోనెలో తమ వలలు బాగుచేసి కొనుచుండగా చూచి వారిని పిలిచెను.

22. వెంటనే వారు తమ దోనెను తమ తండ్రిని విడిచిపెట్టి ఆయనను వెంబడించిరి.

23. యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజ్యమును గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించుచు, ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని, రోగమును స్వస్థపరచుచు గలిలయయందంతట సంచరించెను.

24. ఆయన కీర్తి సిరియ దేశమంతట వ్యాపించెను. నానావిధములైన రోగముల చేతను వేదనలచేతను పీడింపబడిన వ్యాధి గ్రస్తులనందరిని, దయ్యముపట్టినవారిని, చాంద్రరోగులను, పక్షవాయువు గలవారిని వారు ఆయనయొద్దకు తీసికొని రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.

25. గలిలయ, దెకపొలి, యెరూషలేము, యూదయయను ప్రదేశములనుండియు యొర్దాను నకు అవతలనుండియు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు యొక్క టెంప్టేషన్. (1-11) 
క్రీస్తు యొక్క టెంప్టేషన్ గురించి, దేవుని కుమారుడిగా మరియు ప్రపంచ రక్షకుడిగా ప్రకటించబడిన వెంటనే, అతను శోధనను ఎదుర్కొన్నాడు. గొప్ప అధికారాలు మరియు దైవిక అనుగ్రహం యొక్క ప్రత్యేక సంకేతాలు కూడా ఎవరినీ శోదించబడకుండా రక్షించవని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. అయితే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పిల్లలుగా మన స్వీకరణకు సాక్ష్యమిచ్చినప్పుడు, అది దుష్టాత్మ యొక్క అన్ని మోసాలను ఎదుర్కోగలదు. క్రీస్తు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలోకి నడిపించబడ్డాడు. మనము మన స్వంత శక్తిపై ఆధారపడినప్పుడు మరియు దెయ్యాన్ని ప్రలోభపెట్టడం ద్వారా అతనిని రెచ్చగొట్టినప్పుడు, దేవుడు మనలను మన స్వంత మార్గాలకు విడిచిపెట్టే ప్రమాదం ఉంది. deu 8:3లో పేర్కొనబడినట్లుగా, వారి స్వంత కోరికలు వారిని ఆకర్షించినప్పుడు ఇతరులు ప్రలోభాలకు లోనవుతారు, దీనిని శోధకుడు సౌకర్యవంతంగా వదిలివేసాడు. దేవుని వాగ్దానం అచంచలమైనది మరియు నమ్మదగినది. అయినప్పటికీ, పాపంలో కొనసాగడానికి మనం కృప యొక్క సమృద్ధిని సాకుగా ఉపయోగించకూడదు.
సాతాను క్రీస్తుకు ప్రపంచ రాజ్యాలను మరియు వాటి మహిమను అందించడం ద్వారా విగ్రహారాధనలోకి నడిపించడానికి ప్రయత్నించాడు. ప్రాపంచిక వైభవం యొక్క ఆకర్షణ ఒక శక్తివంతమైన టెంప్టేషన్, ప్రత్యేకించి వివేచన లేని వారికి. క్రీస్తు సాతానును ఆరాధించమని ప్రలోభపెట్టాడు, కానీ అతను ఈ ప్రతిపాదనను తీవ్రంగా తిరస్కరించాడు, "సాతాను, నా వెనుకకు రా!" కొన్ని ప్రలోభాలు బహిరంగంగా చెడ్డవి మరియు వాటిని వ్యతిరేకించడమే కాకుండా వెంటనే పక్కన పెట్టాలి. టెంప్టేషన్‌ను ఎదిరించడంలో వెంటనే మరియు దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడం తెలివైన పని. మనం దయ్యానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడితే, అతను మన నుండి పారిపోతాడు. అనిశ్చితి మరియు చర్చ తరచుగా టెంప్టేషన్‌కు లొంగిపోవడానికి దారి తీస్తుంది. సాతాను అందించే మనోహరమైన ఆఫర్లను కొద్దిమంది మాత్రమే నిర్ణయాత్మకంగా తిరస్కరించగలరు, కానీ మన స్వంత ఆత్మను మనం కోల్పోయినట్లయితే మొత్తం ప్రపంచాన్ని పొందడంలో లాభం ఏమిటి?
ప్రలోభాలను ఎదుర్కొన్న తర్వాత, క్రీస్తు దైవిక సహాయాన్ని పొందాడు, అతని మిషన్‌ను కొనసాగించడానికి అతనికి ప్రోత్సాహకరంగా మరియు ఆయనపై నమ్మకం ఉంచడానికి ఒక ఉదాహరణగా పనిచేశాడు. టెంప్టేషన్‌ను అనుభవించడం ఎలా ఉంటుందో అతనికి తెలుసు, మరియు సహాయం పొందడం యొక్క ఉపశమనాన్ని కూడా అతను అర్థం చేసుకున్నాడు. కాబట్టి, అతను శోదించబడిన వారితో సానుభూతి పొందడమే కాకుండా వారికి సకాలంలో ఉపశమనం కూడా అందిస్తాడని మనం ఊహించవచ్చు.

గలిలయలో క్రీస్తు పరిచర్య ప్రారంభం. (12-17) 
వాటిని విస్మరించే మరియు తిరస్కరించే వారి నుండి సువార్త మరియు దయ యొక్క మార్గాలను ఉపసంహరించుకోవడం దేవునికి న్యాయమైనది. క్రీస్తు తన ఉనికిని స్వాగతించని చోట ఉండడు. క్రీస్తు లేకుండా జీవించేవారు ఆధ్యాత్మిక చీకటిలో నివసిస్తారు. వారు ఈ స్థితిలో ఉండటానికి ఎంచుకున్నారు, కాంతి కంటే అజ్ఞానాన్ని ఇష్టపడతారు. సువార్త వచ్చినప్పుడు, అది వెలుగును తెస్తుంది. ఇది సువార్త వలెనే వెల్లడిస్తుంది మరియు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. పశ్చాత్తాపం బోధించడం సువార్తలో ముఖ్యమైన భాగం. పశ్చాత్తాపం యొక్క కఠినమైన సందేశాన్ని బోధించిన బాప్టిస్ట్ యోహాను మాత్రమే కాదు, దయగల యేసు కూడా. ఈ సందేశం అవసరం అలాగే ఉంది. క్రీస్తు ఆరోహణ తరువాత పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడే వరకు పరలోక రాజ్యము యొక్క పూర్తి సాక్షాత్కారము సంపూర్ణంగా పరిగణించబడలేదు.

సైమన్ మరియు ఇతరుల పిలుపు. (18-22) 
క్రీస్తు తన బోధనను ప్రారంభించినప్పుడు, అతను మొదట తన శ్రోతలుగా ఉండే శిష్యులను సమీకరించడం ప్రారంభించాడు మరియు తరువాత తన బోధనలను ప్రకటించాడు. ఈ శిష్యులు అతని అద్భుతాలకు సాక్ష్యమివ్వడానికి మరియు వాటి గురించి సాక్ష్యమివ్వడానికి ఎంపిక చేయబడ్డారు. అతను హేరోదు కోర్టుకు లేదా యెరూషలేములోని ఉన్నత స్థాయి అధికారుల వద్దకు వెళ్లలేదు కానీ గలిలయ సముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్లాడు, అక్కడ అతను మత్స్యకారులను పిలిచాడు. పేతురు మరియు ఆండ్రూలను పిలిచిన అదే దైవిక శక్తి అన్నాస్ మరియు కైఫా వంటి వ్యక్తులను ప్రభావితం చేయగలదు, ఎందుకంటే ఏదీ దేవుని సామర్థ్యానికి మించినది కాదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, జ్ఞానులను కలవరపెట్టడానికి క్రీస్తు ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రపంచ దృష్టిలో సరళంగా పరిగణించబడే వారిని ఎంపిక చేస్తాడు. నిజాయితీగల వృత్తిలో శ్రద్ధ వహించడం క్రీస్తుకు సంతోషాన్నిస్తుంది మరియు పవిత్ర జీవితానికి ఆటంకం కలిగించదు. పనిలేకుండా ఉండడం వల్ల ప్రజలు దేవుని పిలుపు కంటే సాతాను ప్రలోభాలకు ఎక్కువగా గురవుతారు. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల పట్ల శ్రద్ధ మరియు విధేయత చూపడాన్ని చూడటం ఆనందం మరియు ఆశ యొక్క మూలం. క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు, అర్థవంతమైన పనిలో నిమగ్నమై ఉండటం అభినందనీయం. మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవలసిన ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏమిటంటే, "నేను క్రీస్తులో ఉన్నానా?" మరియు దానిని అనుసరించి, "నేను నా పిలుపును నెరవేరుస్తున్నానా?" వారు మొదట్లో సాధారణ శిష్యులుగా క్రీస్తును అనుసరించారు యోహాను 1:37, వారు ఇప్పుడు తమ వృత్తులను విడిచిపెట్టవలసి వచ్చింది. క్రీస్తును సరిగ్గా అనుసరించాలనుకునే వారు, ప్రాపంచిక అనుబంధాలతో విడిపోవడానికి వారి సుముఖతను ప్రదర్శిస్తూ, ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారం ప్రతిదీ విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ప్రభువైన యేసు శక్తికి సంబంధించిన ఈ ఉదాహరణ, ఆయన కృపపై ఆధారపడటానికి మనకు ప్రోత్సాహకరంగా పనిచేస్తుంది, ఆయన మాట్లాడినప్పుడు, ఆయన సంకల్పం వెంటనే నెరవేరుతుంది.

యేసు బోధిస్తాడు మరియు అద్భుతాలు చేస్తాడు. (23-25)
క్రీస్తు ఎక్కడికి వెళ్లినా, అతను తన బోధల యొక్క వైద్యం శక్తికి మరియు ఆత్మ యొక్క ప్రభావానికి ప్రతీకగా అద్భుతాల ద్వారా తన దైవిక మిషన్‌ను పునరుద్ఘాటించాడు. ఈరోజు మన శరీరాలలో రక్షకుని అద్భుత స్వస్థతను మనం ప్రత్యక్షంగా అనుభవించలేకపోయినా, మనం ఔషధం ద్వారా ఆరోగ్యానికి పునరుద్ధరించబడినప్పుడు, మనం ఇప్పటికీ ఆయనకు స్తుతిస్తాము. ప్రకరణము మూడు విస్తృతమైన పదాలను ఉపయోగిస్తుంది. అతను ప్రతి రకమైన అనారోగ్యం లేదా వ్యాధిని దాని తీవ్రత లేదా సంక్లిష్టతతో సంబంధం లేకుండా సరిదిద్దాడు; కేవలం మాటతో నయం చేయడానికి క్రీస్తుకు ఏదీ చాలా సవాలుగా లేదు. మూడు నిర్దిష్ట అనారోగ్యాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి: పక్షవాతం, అత్యంత లోతైన శారీరక బలహీనతను సూచిస్తుంది; వెర్రితనం, తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మతను సూచిస్తుంది; మరియు దుష్ట ఆత్మలచే స్వాధీనం చేసుకోవడం, శరీరం మరియు మనస్సు రెండింటికీ గొప్ప బాధ మరియు విపత్తును సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు ఈ బాధలన్నింటినీ స్వస్థపరిచాడు. శారీరక రుగ్మతలను పరిష్కరించడం ద్వారా, అతను ప్రపంచంలో తన ప్రాథమిక లక్ష్యం: ఆధ్యాత్మిక వ్యాధులను నయం చేయడం. పాపం అనేది ఆత్మ యొక్క బాధ, అనారోగ్యం మరియు వేదన, మరియు క్రీస్తు పాపాన్ని నిర్మూలించడానికి వచ్చాడు, తద్వారా ఆత్మను ఆరోగ్యానికి పునరుద్ధరించాడు.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |