Job - యోబు 20 | View All

1. అప్పుడు నయమాతీయుడైన జోఫరు ఈలాగున ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను

2. ఆలాగున నీవు చెప్పినందుకు నాయందలి ఆతురతతగిన ప్రత్యుత్తరము సిద్ధపరచియున్నది.

3. నాకు అవమానము కలుగజేయు నిందను నేను విన్నందుకు నా మనోవివేకము తగిన ప్రత్యుత్తరము సిద్ధపరచియున్నది.

4. దుష్టులకు విజయము కొద్దికాలముండును భక్తిహీనులకు సంతోషము ఒక నిమిష మాత్రముండును.

5. ఆది నుండి నరులు భూమిమీద నుంచబడిన కాలము మొదలుకొని ఈలాగు జరుగుచున్నదని నీకు తెలియదా?

6. వారి ఘనత ఆకాశమంత యెత్తుగా పెరిగినను మేఘములంత యెత్తుగా వారు తలలెత్తినను

7. తమ మలము నశించురీతిగా వారెన్నటికిని నుండకుండ నశించుదురు. వారిని చూచినవారు వారేమైరని యడుగుదురు.

8. కల యెగసిపోవునట్లు వారు గతించి కనబడక పోవుదురు రాత్రి స్వప్నము దాటిపోవునట్లు వారు తరిమి వేయబడుదురు.

9. వారిని చూచిన కన్ను ఇకను వారిని చూడదు వారి స్థలమున వారు మరి ఎప్పుడును కనబడరు

10. వారి సంతతివారు దరిద్రుల దయను వెదకెదరు వారి చేతులు వారి ఆస్తిని తిరిగి అప్పగించును.

11. వారి యెముకలలో ¸యౌవనబలము నిండియుండును గాని అదియు వారితో కూడ మంటిలో పండుకొనును.

12. చెడుతనము వారి నోటికి తియ్యగా నుండెనువారు నాలుకక్రింద దాని దాచిపెట్టిరి.

13. దాని పోనియ్యక భద్రము చేసికొనిరి, నోట దానినుంచుకొనిరి.

14. అయినను వారి కడుపులో వారి ఆహారము పులిసిపోవును అది వారిలోపట నాగుపాముల విషమగును.

15. వారు ధనమును మింగివేసిరి గాని యిప్పుడు దానిని మరల కక్కివేయుదురు.

16. వారి కడుపులోనుండి దేవుడు దాని కక్కించును. వారు కట్లపాముల విషమును పీల్చుదురు నాగుపాము నాలుక వారిని చంపును.

17. ఏరులై పారుచున్న తేనెను వెన్నపూసను చూచివారు సంతోషింపరు.

18. దేని కొరకు వారు ప్రయాసపడి సంపాదించియుండిరో దానిని వారు అనుభవింపక మరల అప్పగించెదరు వారు సంపాదించిన ఆస్తికొలది వారికి సంతోషముండదు

19. వారు బీదలను ముంచి విడిచిపెట్టినవారు వారు బలాత్కారముచేత ఒక యింటిని ఆక్రమించుకొనినను దానిని కట్టి పూర్తిచేయరు.

20. వారు ఎడతెగక ఆశించిన వారు తమ యిష్టవస్తువులలో ఒకదాని చేతనైనను తమ్మును తాము రక్షించుకొనజాలరు.

21. వారు మింగివేయనిది ఒకటియు లేదు గనుక వారిక్షేమస్థితి నిలువదు.

22. వారికి సంపాద్యము పూర్ణముగా కలిగిన సమయమున వారు ఇబ్బందిపడుదురు దురవస్థలోనుండు వారందరి చెయ్యి వారిమీదికివచ్చును.

23. వారు కడుపు నింపుకొననైయుండగా దేవుడు వారిమీద తన కోపాగ్ని కురిపించును వారు తినుచుండగా దాని కురిపించును.

24. ఇనుప ఆయుధము తప్పించుకొనుటకై వారు పారిపోగా ఇత్తడివిల్లు వారి దేహములగుండ బాణములను పోవిడు చును.

25. అది దేహమును చీల్చి వారి శరీరములోనుండి వచ్చును అది బయట తీయగా వారి శరీరములోనుండి పైత్యపు తిత్తి వచ్చును, మరణభయము వారి మీదికి వచ్చును.

26. వారి ధననిధులు అంధకారపూర్ణములగును ఊదనక్కరలేని అగ్ని వారిని మింగివేయును వారి గుడారములో మిగిలిన దానిని అది కాల్చివేయును.

27. ఆకాశము వారి దోషమును బయలుపరచును భూమి వారిమీదికి లేచును.

28. వారి యింటికి వచ్చిన ఆర్జన కనబడకపోవును దేవుని కోపదినమున వారి ఆస్తి నాశనమగును.

29. ఇది దేవుని వలన దుష్టులైన నరులకు ప్రాప్తించుభాగము దేవునివలన వారికి నియమింపబడిన స్వాస్థ్యము ఇదే.



Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Job - యోబు 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జోఫర్ చెడ్డవారి చిన్న ఆనందం గురించి మాట్లాడుతుంది. (1-9) 
జోఫర్ ప్రసంగం దుష్టుల అనివార్యమైన బాధల చుట్టూ తిరుగుతుంది. దుర్మార్గుల స్పష్టమైన విజయం మరియు కపటుల ఆనందం తాత్కాలికం. పాపభరిత సుఖాలు మరియు ప్రతిఫలాలలో మునిగిపోవడం బాధ మరియు బాధలకు దారి తీస్తుంది, విచారం, బాధ మరియు విధ్వంసం యొక్క భావాలతో ముగుస్తుంది. నిగూఢమైన ఉద్దేశాలను ఆశ్రయిస్తూ భక్తితో నటించడం ఒక రకమైన ద్వంద్వ తప్పు, మరియు పర్యవసానంగా పతనం దానితో సమానంగా ఉంటుంది.

దుష్టుల నాశనము. (10-22) 
ఈ ప్రపంచంలో అన్యాయమైన వ్యక్తి యొక్క దౌర్భాగ్య స్థితి పూర్తిగా చిత్రీకరించబడింది. మాంసం యొక్క కోరికలు ఇక్కడ అతని పూర్వపు రోజుల అతిక్రమాలుగా సూచించబడ్డాయి. అతని నాలుక క్రింద వాటిని దాచి ఉంచడం మరియు ఆశ్రయించడం అతని ప్రతిష్టాత్మకమైన కోరికలను దాచడం మరియు వాటిలో ఆనందాన్ని పొందడాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే, హృదయంలోని లోతులను గ్రహించే వ్యక్తికి నాలుక క్రింద ఉన్నది ఏమిటో కూడా తెలుసు మరియు దానిని వెలుగులోకి తెస్తాడు. ప్రాపంచిక సాధనలు మరియు భౌతిక సంపదల పట్ల వాత్సల్యం కూడా ఒక రకమైన తప్పు, ఎందుకంటే మానవులు వీటిపై స్థిరపడతారు. అలాగే, దురాక్రమణ మరియు అన్యాయపు చర్యలు దేశాలు మరియు కుటుంబాలపై దైవిక తీర్పులకు దారితీస్తాయి. ఈ పనుల వల్ల దుష్ట వ్యక్తికి కలిగే పరిణామాలపై శ్రద్ధ వహించండి. అత్యంత అసహ్యకరమైన రుచిని సూచిస్తూ, పిత్తాశయంతో సమానమైన చేదుగా సిన్ రూపాంతరం చెందుతుంది; అది అతనికి నిజంగా విషం అవుతుంది. అక్రమ సంపాదన కూడా విషమేనని రుజువవుతుంది. అతని సమృద్ధిలో, అతను తన స్వంత మనస్సులోని ఆందోళనలచే తినేటటువంటి గట్టి మూలల్లో తనను తాను కనుగొంటాడు. జక్కయ్యస్ ఉదహరించినట్లుగా, పునఃస్థాపన వైపు దేవుని శుద్ధి చేసే దయతో మార్గనిర్దేశం చేయడం ఒక అద్భుతమైన దయ. ఏది ఏమైనప్పటికీ, జుడాస్ విషయంలో చూసినట్లుగా, నిర్జనమైన మనస్సాక్షి యొక్క వేదనల ద్వారా సరిదిద్దుకోవలసి వస్తుంది, దానితో పాటుగా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదా ఓదార్పును తీసుకురాదు.

దుష్టుల భాగం. (23-29)
చెడ్డ పనులకు సంబంధించిన కష్టాలను వివరించిన తర్వాత, జోఫర్ దైవిక కోపం కారణంగా వారి పతనాన్ని వివరించాడు. యెషయా 32:2లో పేర్కొన్నట్లుగా, తుఫాను మరియు అల్లకల్లోలం నుండి ఏకైక ఆశ్రయం వలె పనిచేసే క్రీస్తును తప్ప మరే అడ్డంటికీ దీని నుండి రక్షించదు. జోఫర్ ఇలా పేర్కొంటూ ముగించాడు, "ఇది దేవుని నుండి దుష్టుని భాగము;" అది అతనికి కేటాయించిన విధి. ఈ సిద్ధాంతం జాబ్ యొక్క కపటత్వాన్ని నిరూపించడానికి ఉద్దేశించిన జోఫర్ కంటే చాలా అరుదుగా వివరించబడింది మరియు మరింత పేలవంగా అన్వయించబడింది. మనం ఖచ్చితమైన వివరణను స్వీకరించి, దానిని మరింత ప్రభావవంతంగా ఉపయోగిస్తాము, దానిని మనం గౌరవించటానికి మరియు పాపం నుండి దూరంగా ఉండటానికి ఒక హెచ్చరికగా ఉపయోగిస్తాము. పరిశుద్ధాత్మ మార్గదర్శకత్వంలో యేసును చూడటం మరియు మన ఆత్మలపై ఆయన ముద్రను అనుమతించడం, విశ్వాసులు అనుభవించే బాధలకు సంబంధించిన అనేక ప్రాపంచిక తర్కాలను తొలగించవచ్చు.



Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |