Ecclesiastes - ప్రసంగి 12 | View All

1. దుర్దినములు రాకముందేఇప్పుడు వీటియందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరములు రాకముందే,

1. Remember thy Creator in the days of thy youth, before the time of affliction come, and the years draw nigh of which thou shalt say: They please me not:

2. తేజస్సునకును సూర్య చంద్ర నక్షత్రములకును చీకటి కమ్మకముందే, వాన వెలిసిన తరువాత మేఘములు మరల రాకముందే, నీ బాల్యదినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము.

2. Before the sun, and the light, and the moon, and the stars be darkened, and the clouds return after the rain:

3. ఆ దినమున ఇంటి కావలివారు వణకు దురు బలిష్ఠులు వంగుదురు, విసరువారు కొద్దిమంది యగుటచేత పని చాలించుకొందురు, కిటికీలలోగుండ చూచువారు కానలేకయుందురు.

3. When the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall stagger, and the grinders shall be idle in a small number, and they that look through the holes shall be darkened:

4. తిరుగటిరాళ్ల ధ్వని తగ్గిపోవును, వీధి తలుపులు మూయబడును, పిట్టయొక్క కూతకు ఒకడు లేచును; సంగీతమును చేయు స్త్రీలు, నాదము చేయువారందరును నిశ్చబ్దముగా ఉంచబడుదురు.

4. And they shall shut the doors in the street, when the grinder's voice shall be low, and they shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall grow deaf.

5. ఎత్తు చోటులకు భయపడుదురు. మార్గములయందు భయంకరమైనవి కనబడును, బాదము వృక్షము పువ్వులు పూయును, మిడుత బరువుగా ఉండును, బుడ్డబుడుసర కాయ పగులును, ఏలయనగా ఒకడు తన నిత్యమైన ఉనికిపట్టునకు పోవుచున్నాడు. వాని నిమిత్తము ప్రలా పించువారు వీధులలో తిరుగుదురు.

5. And they shall fear high things, and they shall be afraid in the way, the almond tree shall flourish, the locust shall be made fat, and the caper tree shall be destroyed: because man shall go into the house of his eternity, and the mourners shall go round about in the street.

6. వెండి త్రాడు విడి పోవును, బంగారు గిన్నె పగిలిపోవును, ధారయొద్ద కుండ పగిలిపోవును, బావియొద్ద చక్రము పడిపోవును.

6. Before the silver cord be broken, and the golden fillet shrink back, and the pitcher be crushed at the fountain, and the wheel be broken upon the cistern,

7. మన్నయి నది వెనుకటివలెనే మరల భూమికి చేరును, ఆత్మ దాని దయచేసిన దేవుని యొద్దకు మరల పోవును.

7. And the dust return into its earth, from whence it was, and the spirit return to God, who gave it.

8. సమస్తము వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు సమస్తము వ్వర్థము.

8. Vanity of vanities, said Ecclesiastes, and all things are vanity.

9. ప్రసంగి జ్ఞానియై యుండెను అతడు జనులకు జ్ఞానము బోధించెను; అతడు ఆలోచించి సంగతులు పరిశీలించి అనేక సామెతలను అనుక్రమపరచెను.

9. And whereas Ecclesiastes was very wise, he taught the people, and declared the things that he had done: and seeking out, he set forth many parables.

10. ప్రసంగి యింపైన మాటలు చెప్పుటకు పూనుకొనెను, సత్యమునుగూర్చిన మాటలు యథార్థభావముతో వ్రాయుటకు పూనుకొనెను.

10. He sought profitable words, and wrote words most right, and full of truth.

11. జ్ఞానులు చెప్పు మాటలు ములుకోలలవలెను చక్కగా కూర్చబడి బిగగొట్టబడిన మేకులవలెను ఉన్నవి; అవి ఒక్క కాపరివలన అంగీకరింపబడినట్టున్నవి.

11. The words of the wise are as goads, and as nails deeply fastened in, which by the counsel of masters are given from one shepherd.

12. ఇదియు గాక నా కుమారుడా, హితోపదేశములు వినుము; పుస్తక ములు అధికముగా రచింపబడును, దానికి అంతము లేదు; విస్తారముగా విద్యాభ్యాసము చేయుట దేహమునకు ఆయాసకరము.

12. More than these, my son, require not. Of making many books there is no end: and much study is an affliction of the flesh.

13. ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్థమిదే; దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండి ఆయన కట్టడల ననుసరించి నడుచుచుండవలెను, మానవకోటికి ఇదియే విధి.

13. Let us all hear together the conclusion of the discourse. Fear God, and keep his commandments: for this is all man:

14. గూఢమైన ప్రతి యంశమునుగూర్చి దేవుడు విమర్శచేయునప్పుడు ఆయన ప్రతిక్రియను అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని, తీర్పులోనికి తెచ్చును.
2 కోరింథీయులకు 5:10

14. And all things that are done, God will bring into judgment for every error, whether it be good or evil.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ecclesiastes - ప్రసంగి 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వయస్సు యొక్క బలహీనతల వివరణ. (1-7) 
మన సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకంగా మనం చేసిన అతిక్రమణలను మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి, హృదయపూర్వకంగా పశ్చాత్తాపపడి, క్షమాపణ కోరాలి. అదనంగా, మద్దతు కోసం ఆయన దయ మరియు బలంపై ఆధారపడి, మన బాధ్యతలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మరియు వాటిని శ్రద్ధగా నెరవేర్చడం చాలా కీలకం. ఈ ఆత్మపరిశీలన మరియు నిబద్ధత జీవితంలో ప్రారంభంలోనే ప్రారంభం కావాలి, మన శరీరాలు దృఢంగా ఉంటాయి మరియు మన ఆత్మలు చురుకుగా ఉంటాయి. "నాకు పాపం మరియు ప్రాపంచిక విషయాలలో ఆనందం లేదు" అని ఒప్పుకునే వరకు ఈ ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయడం ఒకరి చిత్తశుద్ధిపై సందేహాలను రేకెత్తిస్తుంది.
ఇంకా, వచనం వృద్ధాప్యం యొక్క సవాళ్లను మరియు దానితో కూడిన బలహీనతలను రూపకంగా వివరిస్తుంది, ఇది కొంతవరకు గందరగోళంగా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఉద్దేశ్యం స్పష్టంగా ఉంది-తరచుగా జీవితంలోని తరువాతి సంవత్సరాల్లో కనిపించే సాధారణ అసౌకర్యాన్ని హైలైట్ చేయడం. అదే పంథాలో, 6వ వచనంలోని క్రింది శ్లోకాలు మరణ సమయంలో తలెత్తే పరిస్థితులను చర్చిస్తాయి. పాపం ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించకపోతే, ఈ భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక బలహీనతలు మానవ అనుభవంలో భాగం కావు. అందువల్ల, వృద్ధులు పాపం యొక్క హానికరమైన స్వభావాన్ని ప్రతిబింబించడం అత్యవసరం.


అంతా వ్యర్థం: రాబోయే తీర్పు గురించి కూడా హెచ్చరిక. (8-14)
సొలొమోను తన పల్లవిని ప్రతిధ్వనించాడు, "వానిటీ ఆఫ్ వానిటీ, అన్నీ వ్యర్థమే." కష్టపడి సంపాదించిన అనుభవం ద్వారా, పాప భారాన్ని ఎప్పటికీ తగ్గించలేని ప్రాపంచిక ప్రయత్నాల వ్యర్థాన్ని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి చెప్పిన మాటలు ఇవి. అతను మానవ ఆత్మల విలువ గురించి ఆలోచించినప్పుడు, అతను తన మాటలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు, మాట్లాడటం మరియు వ్రాసే సత్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ బాగా స్వీకరించాడు. దేవుని సత్యాలు తమ విశ్వాసంలో నిదానమైన మరియు సంకోచించే వారికి ప్రోద్బలంగా పనిచేస్తాయి మరియు మార్గం నుండి తప్పించుకునే మరియు సంచరించే వారికి వ్యాఖ్యాతలుగా పనిచేస్తాయి. అవి హృదయాన్ని స్థిరంగా ఉంచే సాధనాలు, మనం మన విధులకు కట్టుబడి ఉంటాము మరియు వాటి నుండి ఎన్నటికీ దూరంగా ఉండకూడదు.
ఇజ్రాయెల్ యొక్క కాపరి మనందరికీ ప్రేరేపిత జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఉపాధ్యాయులు మరియు మార్గదర్శకులు అతని నుండి వారి ద్యోతకాలను స్వీకరిస్తారు. ఈ శీర్షిక దేవుని కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు కూడా లేఖనాల్లో వర్తించబడుతుంది. ప్రవక్తలు తమలో ఉన్న క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ యొక్క సమయం మరియు ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవడానికి శ్రద్ధగా ప్రయత్నించారు, ఇది క్రీస్తు బాధలను మరియు తదుపరి మహిమను ప్రవచించింది. మానవ జీవితం యొక్క క్లుప్తత కారణంగా అనేక పుస్తకాలు రాయడం అసాధ్యమైనది మరియు రచయిత మరియు పాఠకుడు ఇద్దరికీ అలసటగా ఉంటుంది, ఇది ఈనాటి కంటే చాలా ఎక్కువ. దేవునికి భయపడడం మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించడం మానవ ఉనికి యొక్క సారాంశం అనే అంతిమ నిర్ణయానికి అవి మనల్ని నడిపించడమే తప్ప ప్రతిదీ ఖాళీగా మరియు విసుగుగా ఉంటుంది.
దేవుని భయము అతని పట్ల ఆత్మ యొక్క అన్ని ఆప్యాయతలను కలిగి ఉంటుంది, అవి పరిశుద్ధాత్మచే ప్రేరేపించబడినవి. ఇది కేవలం టెర్రర్ మించినది; ఇది వారి తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమగల పిల్లల యొక్క లోతైన గౌరవం మరియు ఆప్యాయత. దేవుని భయం అనేది ఒకరి జీవితంలో దాని ఆచరణాత్మక అభివ్యక్తితో సహా, హృదయంలో ఉన్న నిజమైన మతం మొత్తాన్ని తరచుగా సూచిస్తుంది. మనం అత్యంత కీలకమైన విషయంపై దృష్టి సారించి, దాగివున్న రహస్యాలను వెల్లడిస్తూ, ప్రతి హృదయంలోని ఉద్దేశాలను బహిర్గతం చేస్తూ, సర్వశక్తిమంతుడైన న్యాయమూర్తిగా త్వరలో తిరిగి వచ్చే కరుణామయమైన రక్షకునిగా ఆయనను సమీపిద్దాం.
"అన్నీ వ్యర్థమే" అని దేవుడు తన మాటలో ఎందుకు నొక్కి చెప్పాడు? ఇది మన స్వంత విధ్వంసంలో మనల్ని మనం మోసం చేసుకోకుండా నిరోధించడం. అతను మన కర్తవ్యాన్ని మన ఉత్తమ ప్రయోజనాలతో సరిచేస్తాడు. ఈ సత్యం మన హృదయాలలో స్థిరంగా ఉండనివ్వండి: దేవునికి భయపడండి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించండి, ఎందుకంటే ఇది మానవ ఉనికి యొక్క సారాంశం.Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |