Isaiah - యెషయా 64 | View All

1. గగనము చీల్చుకొని నీవు దిగివచ్చెదవు గాక నీ సన్నిధిని పర్వతములు తత్తరిల్లును గాక.

2. నీ శత్రువులకు నీ నామమును తెలియజేయుటకై అగ్ని గచ్చపొదలను కాల్చురీతిగాను అగ్ని నీళ్లను పొంగజేయురీతిగాను నీవు దిగివచ్చెదవు గాక.

3. జరుగునని మేమనుకొనని భయంకరమైన క్రియలు నీవు చేయగా అన్యజనులు నీ సన్నిధిని కలవరపడుదురు గాక నీవు దిగివచ్చెదవు గాక నీ సన్నిధిని పర్వతములు తత్తరిల్లునుగాక.

4. తనకొరకు కనిపెట్టువాని విషయమై నీవు తప్ప తన కార్యము సఫలముచేయు మరి ఏ దేవునిని ఎవడు నేకాలమున చూచియుండలేదు అట్టి దేవుడు కలడన్న సమాచారము మనుష్యులకు వినబడలేదు అట్టి సంగతి వారికి తెలిసియుండలేదు.

1 కోరింథీ 2:9 ఇందును గూర్చిదేవుడు తన్ను ప్రేమించువారికొరకు ఏవి సిద్ధపరచెనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని వ్రాయబడియున్నది.

5. నీ మార్గములనుబట్టి నిన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుచు సంతోషముగా నీతి ననుసరించువారిని నీవు దర్శించు చున్నావు. చిత్తగించుము నీవు కోపపడితివి, మేము పాపులమైతివిు బహుకాలమునుండి పాపములలో పడియున్నాము రక్షణ మాకు కలుగునా?

6. మేమందరము అపవిత్రులవంటివారమైతివిు మా నీతిక్రియలన్నియు మురికిగుడ్డవలె నాయెను మేమందరము ఆకువలె వాడిపోతివిు గాలివాన కొట్టుకొనిపోవునట్లుగా మా దోషములు మమ్మును కొట్టుకొనిపోయెను

7. నీ నామమునుబట్టి మొఱ్ఱపెట్టువాడొకడును లేక పోయెను నిన్ను ఆధారము చేసికొనుటకై తన్నుతాను ప్రోత్సాహపరచుకొనువాడొకడును లేడు నీవు మాకు ముఖము చాటు చేసికొంటివి మా దోషములచేత నీవు మమ్మును కరిగించియున్నావు.

8. యెహోవా, నీవే మాకు తండ్రివి మేము జిగటమన్ను నీవు మాకు కుమ్మరివాడవు మేమందరము నీ చేతిపనియై యున్నాము.

యోహా 8:41 మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయుచున్నారని వారితో చెప్పెను; అందుకు వారుమేము వ్యభిచారమువలన పుట్టినవారము కాము, దేవుడొక్కడే మాకు తండ్రి అని చెప్పగా

1 పేతురు 1:17 పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.

9. యెహోవా, అత్యధికముగా కోపపడకుము మేము చేసిన దోషమును నిత్యము జ్ఞాపకము చేసి కొనకుము చిత్తగించుము, చూడుము, దయచేయుము, మేమందరము నీ ప్రజలమే గదా.

10. నీ పరిశుద్ధ పట్టణములు బీటిభూములాయెను సీయోను బీడాయెను యెరూషలేము పాడాయెను.

11. మా పితరులు నిన్ను కీర్తించుచుండిన మా పరిశుద్ధ మందిరము. మా శృంగారమైన మందిరము అగ్నిపాలాయెను మాకు మనోహరములైనవన్నియు నాశనమైపోయెను.

12. యెహోవా, వీటిని చూచి ఊరకుందువా? మౌనముగానుందువా? అత్యధికముగా మమ్మును శ్రమపెట్టుదువా?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 64 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని శక్తి కనపడాలని చర్చి ప్రార్థిస్తుంది. (1-5) 
తమ స్వార్థం కోసం మరియు అందరూ సాక్ష్యమివ్వడం కోసం దేవుడు తనను తాను బహిర్గతం చేయాలని వారు కోరుకుంటారు. ప్రభువు స్వయంగా స్వర్గం నుండి దిగివచ్చినప్పుడు క్రీస్తు రెండవ రాకడకు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. దేవుడు గతంలో చేసినవాటిని మరియు తన ప్రజల కోసం ఆయన ప్రకటించిన దయగల ఉద్దేశాలను వారు విజ్ఞప్తి చేస్తారు. వారు నిరుత్సాహానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఉంది మరియు అది పూర్తిగా సరిపోతుంది కాబట్టి భ్రమలకు ఆస్కారం లేదు. దేవుని ప్రజల శ్రేయస్సు అతని దైవిక ప్రణాళికలతో సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉంది, ఆయన గత చర్యల ద్వారా లేదా రాబోయే వాటి ద్వారా వాటిని రూపొందిస్తున్నాడు మరియు సిద్ధం చేస్తున్నాడు. మనం దీన్ని నిజంగా విశ్వసించి, అతని తిరుగులేని సత్యం, శక్తి మరియు ప్రేమ నుండి ఆశించేంత అపారమైన దేన్నయినా పరిగణించగలమా? ఇది మానవ గ్రహణశక్తిని అధిగమించే ఆధ్యాత్మిక వాస్తవికత, కానీ ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. దయగల దేవునికి మరియు దయగల ఆత్మకు మధ్య ఉన్న గాఢమైన అనుబంధానికి సాక్ష్యమివ్వండి. మన దేవుడైన యెహోవాకు కావలసిన ప్రతి విధిని నెరవేర్చడంలో మనం శ్రద్ధగా ఉండాలి. మనపై మంచితనాన్ని ప్రసాదించాలనే తన సుముఖత మరియు ఆత్రుతను ప్రదర్శిస్తూ ఆయన మనలను తక్షణమే కలుస్తాడు. మన పాపములను బట్టి దేవుని కోపము న్యాయముగా మనమీద రగులుచున్నప్పటికి అది స్వల్పకాలమే. దీనికి విరుద్ధంగా, ఆయన అనుగ్రహం మన రక్షణ కోసం మనం ఆధారపడే శాశ్వత జీవితాన్ని అందిస్తుంది.

పాపపు ఒప్పుకోలు, మరియు బాధలు విలపించాయి. (6-12)
వారి కష్ట సమయాల్లో, దేవుని ప్రజలు వారి పాపాలను బహిరంగంగా గుర్తించి, ఆయన దయకు అనర్హులను గుర్తిస్తారు. పాపం ప్రభువుకు అసహ్యకరమైన అపరాధమని వారు అర్థం చేసుకున్నారు. వారు తమ స్వరూపంతో సంబంధం లేకుండా తమ పనులు దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందలేరని వారు ఒప్పుకుంటారు; బదులుగా, అవి ఎటువంటి కప్పి ఉంచని మరియు అపవిత్రతను మాత్రమే తెచ్చే చిరిగిన గుడ్డల వలె ఉంటాయి. ఆత్మ నుండి పుట్టిన వారి కొన్ని నిజమైన నీతియుక్తమైన పనులు కూడా కలుషితమైనవి మరియు అసంపూర్ణమైనవి, పాపం మరియు అపవిత్రత కోసం అందించిన ఫౌంటెన్‌లో శుభ్రపరచడం అవసరం.
ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పుడు ఇది ఇబ్బందికరమైన సంకేతం. ప్రార్థించడమంటే దేవుడు మనపట్ల ఆయన చిత్తశుద్ధితో చేసిన వాగ్దానాలపై విశ్వాసం ఉంచడం మరియు ఆయన సన్నిధి కోసం మనస్ఫూర్తిగా వేడుకోవడం లేదా ఆయన తిరిగి రావాలని వేడుకోవడం. వారి స్వంత తెలివితక్కువ ఎంపికల నుండి వారి ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. పాపులు తమ దుర్మార్గపు గాలికి ఎండిపోయిన మరియు పెకిలించబడిన మొక్కల వంటివారు. కాబట్టి, వారు తమను తాము అపవిత్రులుగా చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు వారిని తృణీకరించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.
వారి మూర్ఖత్వం, అజాగ్రత్త, పేదరికం మరియు నీచమైన స్థితి ఉన్నప్పటికీ, వారు దేవుణ్ణి తమ తండ్రిగా అంగీకరిస్తారు. వారు తండ్రి కోపానికి లోనయ్యారని వారికి తెలుసు, అయితే సయోధ్య కోసం ఆశిస్తున్నాము మరియు వారి పరిస్థితి కోరే ఏకైక ఉపశమన వనరుగా వారు అతనిని చూస్తారు.
వారు తమను తాము దేవుని తీర్పుకు అప్పగించారు, "ప్రభూ, మమ్మల్ని మందలించవద్దు" అని వేడుకోకుండా, మందలింపు అవసరమని గుర్తించి, "నీ కోపంతో కాదు" అని వారు వేడుకుంటున్నారు. వారు తమ దయనీయ స్థితిని వివరిస్తారు, ఒక ప్రజలపై పాపం యొక్క విధ్వంసక పరిణామాలను ఎత్తిచూపారు. పవిత్రత యొక్క బాహ్య వృత్తి దాని వినాశకరమైన ప్రభావాల నుండి ఎటువంటి రక్షణను అందించదని వారు అర్థం చేసుకున్నారు.
దేవుని ప్రజలు అతను ఏమి చెప్పాలో నిర్దేశించడానికి ప్రయత్నించరు, బదులుగా అతని ప్రజలకు ఓదార్పు మరియు ఉపశమనం కలిగించడానికి అతని మాటల కోసం ప్రార్థిస్తారు. దురదృష్టవశాత్తూ, కొంతమంది తమ పూర్ణహృదయాలతో ప్రభువును యథార్థంగా ప్రార్థిస్తారు లేదా ఆయనను శ్రద్ధగా వెదకడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దేవుడు కొన్ని సమయాల్లో వారి ప్రార్థనలకు సమాధానమివ్వడంలో ఆలస్యం చేసినప్పటికీ, తన నామాన్ని పిలిచే మరియు అతని దయపై వారి నిరీక్షణను ఉంచే వారికి ఆయన చివరికి ప్రతిస్పందిస్తాడు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |