Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 22 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

1. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്

2. నరపుత్రుడా, ప్రాణహాని చేయు ఈ పట్టణమునకు నీవు తీర్పు తీర్చుదువా? దానికి నీవు తీర్పు తీర్చునెడల అదిచేయు హేయక్రియలన్నిటిని దానికి తెలియజేసి యీలాగున ప్రకటింపవలెను.

2. മനുഷ്യപുത്രാ, നീ ന്യായംവിധിക്കുമോ? രക്തപാതകമുള്ള പട്ടണത്തെ നീ ന്യായംവിധിക്കുമോ? എന്നാല് നീ അതിന്റെ സകലമ്ളേച്ഛതകളെയും അതിനോടു അറിയിച്ചു പറയേണ്ടതു

3. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నీ కాలము వచ్చునట్లు నరహత్యలు చేయు పట్టణమా, నిన్ను అపవిత్రపరచుకొనునట్లు విగ్రహములు పెట్టుకొను పట్టణమా, నీవు చేసిన నరహత్యలచేత నీకు నీవే నేరస్థాపన చేసి కొంటివి, నీవు పెట్టుకొనిన విగ్రహములచేత నిన్ను నీవే అపవిత్రపరచుకొంటివి,

3. യഹോവയായ കര്ത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നുനിന്റെ കാലം വരുവന് തക്കവണ്ണം നിന്റെ നടുവില് രക്തം ചൊരിഞ്ഞു നിന്നെത്തന്നേ മലിനമാക്കേണ്ടതിന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നഗരമേ!

4. నీకు నీవే శిక్ష తెప్పించు కొంటివి, శిక్షా సంవత్సరములు వచ్చుటకు నీవే కారణ మైతివి. కాబట్టి అన్యజనములలో నిందాస్పదముగాను, సకలదేశములలో అపహాస్యాస్పదముగాను నిన్ను నియ మించుచున్నాను.

4. നീ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താല് നീ കുറ്റക്കാരത്തിയായ്തീര്ന്നു; നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളാല് നീ നിന്നെത്തന്നേ മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിന്റെ നാളുകളെ നീ സമീപിക്കുമാറാക്കി; നിന്റെ ആണ്ടുകള് നിനക്കു വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞാന് നിന്നെ ജാതികള്ക്കു നിന്ദയും സകലദേശങ്ങള്ക്കും പരിഹാസവിഷയവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

5. సమీపస్థులేమి దూరస్థులేమి అందరును అపకీర్తి పొందినదానవనియు అల్లరితో నిండినదాన వనియు నిన్ను అపహసింతురు.

5. നിനക്കു സമീപസ്ഥന്മാരും ദൂരസ്ഥന്മാരും ആയിരിക്കുന്നവര് ദുഷ്കീര്ത്തിയും ബഹുതുമുലവും ഉള്ള നിന്നെ പരിഹസിക്കും.

6. నీలోని ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులందరును తమ శక్తికొలది నరహత్యచేయుదురు,

6. യിസ്രായേല്പ്രഭുക്കന്മാര് ഔരോരുത്തനും തന്നാല് കഴിയുന്നെടത്തോളം രക്തം ചൊരിവാനത്രേ നിന്നില് ഇരിക്കുന്നതു.

7. నీలో తలిదండ్రులు అవమానమొందుదురు, నీ మధ్యనున్న పరదేశులు దౌర్జన్యము నొందుదురు, నీలో తండ్రిలేని వారును విధవరాండ్రును హింసింపబడుదురు,

7. നിന്റെ മദ്ധ്യേ അവര് അപ്പനെയും അമ്മയെയും പുച്ഛിക്കുന്നു; നിന്റെ മദ്ധ്യേ അവര് പരദേശിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു; നിന്നില്വെച്ചു അവര് അനാഥനെയും വിധവയെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നു.

8. నాకు ప్రతిష్ఠితములగు వస్తువులను నీవు తృణీకరించుచున్నావు, నా విశ్రాంతిదినములను నీవు అపవిత్రపరచుచున్నావు.

8. എന്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ നീ ധിക്കരിച്ചു എന്റെ ശബ്ബത്തുകളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു.

9. కొండెములు చెప్పి నరహత్య చేయువారు నీలో కాపురమున్నారు, పర్వతములమీద భోజనము చేయువారు నీ మధ్య నివసించుచున్నారు, నీలో కామ వికార చేష్టలు జరుగుచున్నవి.

9. രക്തം ചൊരിയേണ്ടതിന്നു ഏഷണി പറയുന്നവര് നിന്നില് ഉണ്ടു; പൂജാഗിരികളില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര് നിന്നില് ഉണ്ടു; നിന്റെ നടുവില് അവര് ദുഷ്കര്മ്മം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

10. తమ తండ్రి మానాచ్ఛాదనము తీయు వారు నీలో నున్నారు, అశుచియై బహిష్టియైన స్త్రీని చెరుపువారు నీలో కాపురమున్నారు.

10. നിന്നില് അവര് അപ്പന്റെ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു; നിന്നില്വെച്ചു അവര് ഋതുമാലിന്യത്തില് ഇരിക്കുന്നവളെ വഷളാക്കുന്നു.

11. ఒకడు తన పొరుగువాని భార్యను కూడి హేయక్రియలు చేయును, మరియొకడు కామాతురుడై తన కోడలిని అపవిత్రపరచును, నీలో జనులు తండ్రి కుమార్తెయగు తమ సహోదరిని చెరుపుదురు.

11. ഒരുത്തന് തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയുമായി മ്ളേച്ഛത പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു; മറ്റൊരുത്തന് തന്റെ മരുമകളെ ദുര്മ്മര്യാദ പ്രവര്ത്തിച്ചു മലിനയാക്കുന്നു; വേറൊരുത്തന് നിന്നില്വെച്ചു തന്റെ അപ്പന്റെ മകളായ സഹോദരിയെ വഷളാക്കുന്നു.

12. నన్ను మరచిపోయి నరహత్యకై లంచము పుచ్చుకొనువారు నీలో నున్నారు, అప్పిచ్చి వడ్డి పుచ్చుకొని నీ పొరుగువారిని బాధించుచు నీవు బలవంతముగా వారిని దోచుకొనుచున్నావు; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

12. രക്തംചൊരിയേണ്ടതിന്നു അവര് നിന്നില് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു; പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി നീ കൂട്ടുകാരെ ഞെരുക്കി സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി എന്നെ മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയായ കര്ത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.

13. నీవు పుచ్చుకొనిన అన్యాయ లాభమును, నీవు చేసిన నరహత్యలను నేను చూచి నా చేతులు చరచుకొనుచున్నాను.

13. നീ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലാഭത്തെയും നിന്റെ നടുവിലുണ്ടായ രക്തപാതകത്തെയും കുറിച്ചു ഞാന് കൈകൊട്ടും

14. నేను నీకు శిక్ష విధింప బోవుకాలమున ఓర్చుకొనుటకు చాలినంత ధైర్యము నీ హృదయమునకు కలదా? సహించునంత బలము నీ కుండునా? యెహోవానగు నేనే మాట ఇచ్చియున్నాను, దానిని నేను నెరవేర్తును, నీ అపవిత్రతను బొత్తిగా తీసి వేయుటకై

14. ഞാന് നിന്നോടു കാര്യം തീര്ക്കുംന്ന നാളില് നീ ധൈര്യത്തോടെ നിലക്കുമോ? നിന്റെ കൈകള് ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ? യഹോവയായ ഞാന് അതു അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാന് നിവൃത്തിക്കയും ചെയ്യും.

15. అన్యజనులలో నిన్ను చెదరగొట్టుదును, ఇతర దేశములకు నిన్ను వెళ్లగొట్టుదును.

15. ഞാന് നിന്നെ ജാതികളുടെ ഇടയില് ചിന്നിച്ചു രാജ്യങ്ങളില് ചിതറിച്ചു നിന്റെ മലിനത നിങ്കല്നിന്നു നീക്കും.

16. అచ్చట అన్యజనుల ఎదుటనే నీ అంతట నీవే భ్రష్ఠుడవై నేను యెహోవానని నీవు తెలిసికొందువు.

16. ജാതികള് കാണ്കെ നീ നിന്നില്ത്തന്നേ മലിനയായ്തീരും; ഞാന് യഹോവ എന്നു നീ അറിയും.

17. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

17. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്

18. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలీయులు నా దృష్టికి మష్టువంటివారైరి, అందరును కొలిమి లోని ఇత్తడియు తగరమును ఇనుమును సీసము నైరి, వారు వెండి మష్టువంటివారైరి.

18. മനുഷ്യപുത്രാ, യിസ്രായേല്ഗൃഹം എനിക്കു കിട്ടുമായ്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു; അവരെല്ലാവരും ഉലയുടെ നടുവില് താമ്രവും വെളുത്തീയവും ഇരിമ്പും കറുത്തീയവും തന്നെ; അവര് വെള്ളിയുടെ കിട്ടമായ്തീര്ന്നിരിക്കുന്നു;

19. కావున ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరందరును మష్టు వంటివారైతిరి. నేను మిమ్మును యెరూషలేము మధ్యను పోగుచేసెదను, ఒకడు వెండియు ఇత్తడియు ఇనుమును సీసమును తగరమును పోగుచేసి కొలిమిలో వేసి దానిమీద అగ్ని ఊది కరిగించినట్లు

19. അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കര്ത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നുനിങ്ങള് എല്ലാവരും കിട്ടമായ്തീര്ന്നിരിക്കകൊണ്ടു ഞാന് നിങ്ങളെ യെരൂശലേമിന്റെ നടുവില് കൂട്ടും.

20. నా కోపము చేతను రౌద్రముచేతను మిమ్మును పోగుచేసి అక్కడ మిమ్మును కరిగింతును.

20. വെള്ളിയും താമ്രവും ഇരിമ്പും കറുത്തീയവും വെളുത്തീയവും ഉലയുടെ നടുവില് ഇട്ടു ഊതി ഉരുക്കുന്നതുപോലെ ഞാന് എന്റെ കോപത്തിലും എന്റെ ക്രോധത്തിലും നിങ്ങളെയും കൂട്ടിയുരുക്കും.

21. మిమ్మును పోగుచేసి నా కోపాగ్నిని మీమీద ఊదగా నిశ్చయముగా మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు.

21. ഞാന് നിങ്ങളെ കൂട്ടി എന്റെ ക്രോധാഗ്നിയെ നിങ്ങളുടെ മേല് ഊതും; അങ്ങനെ നിങ്ങള് അതിന്റെ നടുവില് ഉരുകിപ്പോകും.

22. కొలి మిలో వెండి కరుగునట్లు మీరు దానిలో కరిగిపోవుదురు, అప్పుడు యెహోవానైన నేను నా క్రోధమును మీమీద కుమ్మరించితినని మీరు తెలిసికొందురు.

22. ഉലയുടെ നടുവില് വെള്ളി ഉരുകിപ്പോകുന്നതു പോലെ, നിങ്ങള് അതിന്റെ നടുവില് ഉരുകിപ്പോകും; യഹോവയായ ഞാന് എന്റെ ക്രോധം നിങ്ങളുടെമേല് പകര്ന്നിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങള് അറിയും.

23. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

23. യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാല്

24. నరపుత్రుడా, యెరూషలేమునకు నీవీమాట ప్రకటింపుము నీవు పవిత్రము కాని దేశమువై యున్నావు

24. മനുഷ്യപുത്രാ, നീ അതിനോടു പറയേണ്ടതുക്രോധദിവസത്തില് നീ ശുദ്ധിയില്ലാത്തതും മഴയില്ലാത്തതുമായ ദേശമായിരിക്കും.

25. ఉగ్రత దినమందు నీకు వర్షము రాదు, అందులో ప్రవక్తలు కుట్రచేయుదురు, గర్జించు చుండు సింహము వేటను చీల్చునట్లు వారు మనుష్యులను భక్షింతురు. సొత్తులను ద్రవ్యమును వారు పట్టుకొందురు, దానిలో చాలామందిని వారు విధవరాండ్రుగా చేయుదురు,

25. അതിന്റെ നടുവില് അതിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടു; അലറി ഇര കടിച്ചുകീറുന്ന ഒരു സിംഹംപോലെ അവര് ദേഹികളെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു; നിക്ഷേപങ്ങളെയും വലിയേറിയ വസ്തുക്കളെയും അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു അവര് അതിന്റെ നടുവില് വിധവമാരെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

26. దాని యాజకులు నా ధర్మశాస్త్రమును నిరాక రించుదురు, నాకు ప్రతిష్ఠితములగు వస్తువులను అపవిత్ర పరచుదురు, ప్రతిష్ఠితమైనదానికిని సాధారణమైనదానికిని భేదమెంచరు, పవిత్రమేదో అపవిత్రమేదో తెలిసికొను టకు జనులకు నేర్పరు, నేను విధించిన విశ్రాంతిదినములను ఆచరింపరు, వారి మధ్య నేను దూషింపబడుచున్నాను.

26. അതിലെ പുരോഹിതന്മാര് എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തോടു ദ്രോഹം ചെയ്തു എന്റെ വിശുദ്ധവസ്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവര് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മില് വേറുതിരിക്കുന്നില്ല; മലിനവും നിര്മ്മലിനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമില്ല; ഞാന് അവരുടെ മദ്ധ്യേ അശുദ്ധനായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം അവര് എന്റെ ശബ്ബത്തുകളെ നോക്കാതെ കണ്ണു മറെച്ചുകളയുന്നു.

27. దానిలో అధిపతులు లాభము సంపాదించుటకై నరహత్య చేయుటలోను మనుష్యులను నశింపజేయుటలోను వేటను చీల్చు తోడేళ్లవలె ఉన్నారు.
మత్తయి 7:15

27. അതിന്റെ നടുവിലെ പ്രഭുക്കന്മാര് ലാഭം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്നു ഇര കടിച്ചുകീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലെ രക്തം ചൊരിവാനും ദേഹികളെ നശിപ്പിപ്പാനും നോക്കുന്നു.

28. మరియు దాని ప్రవక్తలు వ్యర్థమైన దర్శనములు కనుచు, యెహోవా ఏమియు సెలవియ్యనప్పుడు ప్రభువైన యెహోవా యీలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పుచు, వట్టిసోదెగాండ్రయి జనులు కట్టిన మంటిగోడకు గచ్చుపూతపూయువారై యున్నారు.

28. അതിലെ പ്രവാചകന്മാര് വ്യാജം ദര്ശിച്ചും കള്ളപ്രശ്നം പറഞ്ഞും യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യാതിരിക്കെ, യഹോവയായ കര്ത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുംകൊണ്ടു അവര്ക്കും കുമ്മായം തേക്കുന്നു.

29. మరియు సామాన్య జనులు బలాత్కారముచేయుచు దొంగిలించుదురు, వారు దీనులను దరిద్రులను హింసించుదురు, అన్యాయముగా వారు పరదేశులను బాధించుదురు.

29. ദേശത്തിലെ ജനം ഞെരുക്കം ചെയ്കയും പിടിച്ചുപറിക്കയും എളിയവനെയും ദരിദ്രനെയും ഉപദ്രവിക്കയും പരദേശിയെ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

30. నేను దేశమును పాడుచేయకుండునట్లు ప్రాకారమును దిట్టపరచుటకును, బద్దలైన సందులలో నిలుచుటకును, తగిన వాడెవడని నేను ఎంత విచారించినను ఒకడైనను కనబడ లేదు.

30. ഞാന് ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതവണ്ണം അതിന്നു മതില് കെട്ടി എന്റെ മുമ്പാകെ ഇടിവില് നില്ക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു പുരുഷനെ ഞാന് അവരുടെ ഇടയില് അന്വേഷിച്ചു; ആരെയും കണ്ടില്ലതാനും.

31. కావున నేను నా క్రోధమును వారిమీద కుమ్మరింతును, వారి ప్రవర్తన ఫలము వారిమీదికి రప్పించి నా ఉగ్రతాగ్నిచేత వారిని దహింతును; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:1

31. ആകയാല് ഞാന് എന്റെ ക്രോധം അവരുടെമേല് പകര്ന്നു എന്റെ കോപാഗ്നികൊണ്ടു അവരെ മുടിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുടെ നടപ്പിന്നു തക്കവണ്ണം ഞാന് അവര്ക്കും പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു യഹോവയായ കര്ത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేం పాపాలు. (1-16) 
రక్తపాత నగరం - జెరూసలేం అని పిలువబడే హింసతో నిండిన నగరంపై తీర్పు చెప్పే బాధ్యత ప్రవక్తపై ఉంది. అనేక అపరాధాల కారణంగా ఈ పేరు దీనికి ఇవ్వబడింది. జెరూసలేం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నేరాలు చాలా దుర్మార్గమైనవి. వీటిలో హత్య, విగ్రహారాధన, తల్లిదండ్రుల అధికారాన్ని ధిక్కరించడం, అణచివేత, దోపిడీ, సబ్బాత్ మరియు పవిత్ర ఆచారాలను అపవిత్రం చేయడం, ఏడవ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించడం, లైసెన్సియస్ మరియు వ్యభిచారం వంటివి ఉన్నాయి. ఈ దుస్థితికి మూలం దేవుడిని మరచిపోవడమే. పాపులు దేవుణ్ణి స్మృతి చేయడంలో విఫలమైనప్పుడు ఆయనను రెచ్చగొడతారు. జెరూసలేం ఇప్పుడు తన పాపపు పనుల పూర్తి స్థాయికి చేరుకుంది. తమ కోరికల ఊబికి లొంగిపోయేవారు ఆ కోరికల పర్యవసానాలకు సరిగ్గా గురవుతారు. తమ స్వంత యజమానులుగా ఉండాలని పట్టుబట్టే వారు తమ స్వంత చర్యలు అందించగల దానికంటే గొప్ప ఆనందాన్ని ఆశించకూడదు మరియు అది నిజంగా దౌర్భాగ్యమైన భాగం అని రుజువు చేస్తుంది.

ఇజ్రాయెల్ చెత్తగా ఖండించబడింది. (17-22) 
ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే, ఇజ్రాయెల్ ఒకప్పుడు మూల లోహాల మధ్య బంగారం మరియు వెండిలా ప్రకాశవంతంగా మెరిసిపోయింది. అయినప్పటికీ, అవి ఇప్పుడు పనికిరాని ముద్దలా మారాయి, కొలిమిలో వినియోగించబడాలి లేదా వెండిని శుద్ధి చేసే ప్రక్రియలో విస్మరించబడతాయి. దేవుని దృష్టిలో, పాపులు, ముఖ్యంగా తమ విశ్వాసం నుండి తప్పుకున్నవారు, పనికిరానివారు మరియు ఉద్దేశ్యం లేనివారుగా పరిగణించబడ్డారు.
దేవుడు తన స్వంత ప్రజలను పరీక్షలకు గురిచేయడానికి అనుమతించినప్పుడు, బంగారం శుద్ధీకరణను పర్యవేక్షిస్తున్న శుద్ధి చేసేవారిలా ఆయన వారిని చూసాడు. అతని ఉనికిని వారు అవసరానికి మించి కొలిమిలో ఉండకుండా చూసుకున్నారు. మలినాలు పూర్తిగా తొలగించబడతాయి, శుద్ధి చేయబడిన మరియు శుద్ధి చేయబడిన పదార్ధం మాత్రమే మిగిలిపోతుంది.
బాధలు, బాధలు భరించడం లేదా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు మరియు ఈ చిన్న మరియు నశ్వరమైన బాధల వల్ల తమ హృదయాలు ఉప్పొంగిపోతాయని భావించేవారు, వారు జాగ్రత్త వహించాలి మరియు రాబోయే దైవిక తీర్పు నుండి ఆశ్రయం పొందాలి. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరివర్తన శక్తి ద్వారా ఈ పరీక్షలను పవిత్రం చేయకపోతే, వారి హృదయాలను శుద్ధి చేసి, పాపం నుండి వారిని శుద్ధి చేయకపోతే, వారికి మరింత తీవ్రమైన కష్టాలు వస్తాయి.

అవినీతి సాధారణమైనట్లే, శిక్ష కూడా అలాగే ఉంటుంది. (23-31)
సమాజంలోని ప్రతి విభాగం దేశం యొక్క అపరాధం పేరుకుపోవడానికి దోహదపడింది. ఏ విధమైన అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నవారు తరచుగా దానిని దుర్వినియోగం చేస్తారు, అయితే కొనుగోలు మరియు అమ్మకంలో నిమగ్నమై ఉన్నవారు కూడా తమ తోటి పౌరులను అణచివేయడానికి మార్గాలను కనుగొన్నారు. ఒక సమాజం తీర్పుల ప్రారంభాన్ని చూసినప్పుడు మరియు ప్రార్థన యొక్క ఆత్మలో క్షీణతను అనుభవిస్తే, అది అరిష్ట సంకేతం.
దేవుణ్ణి గౌరవించే వారందరూ ఆయన సత్యాన్ని మరియు ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కలిసి రావాలి. ఇది చాలా కీలకమైనది ఎందుకంటే దుష్ట ఉద్దేశం ఉన్న వ్యక్తులు, వారి సామాజిక స్థితి లేదా వృత్తితో సంబంధం లేకుండా, ఈ విలువలను అణగదొక్కడానికి తరచుగా కుట్ర చేస్తారు.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |