Numbers - సంఖ్యాకాండము 9 | View All

1. ఐగుప్తుదేశములో నుండి వారు వచ్చిన తరువాత రెండవ సంవత్సరము మొదటి నెలలో యెహోవా సీనాయి అరణ్యమందు మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

1. അവര് മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പോന്നതിന്റെ രണ്ടാം സംവത്സരം ഒന്നാം മാസം യഹോവ സീനായിമരുഭൂമിയില്വെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു എന്തെന്നാല്

2. ఇశ్రాయేలీయులు పస్కాపండుగను దాని నియామకకాలమందు ఆచరింపవలెను.

2. യിസ്രായേല്മക്കള് പെസഹ അതിന്നു നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു ആചരിക്കേണം.

3. దాని నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు దానిని ఆచరింపవలెను; దాని కట్టడలన్నిటినిబట్టి దాని విధులన్నిటినిబట్టి మీరు దానిని ఆచరింపవలెను.

3. അതിന്നു നിശ്ചയിച്ച സമയമായ ഈ മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി വൈകുന്നേരം അതു ആചരിക്കേണം; അതിന്റെ എല്ലാചട്ടങ്ങള്ക്കും നിയമങ്ങള്ക്കും അനുസരണയായി നിങ്ങള് അതു ആചരിക്കേണം.

4. కాబట్టి మోషే పస్కాపండుగను ఆచరింపవలెనని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పగా వారు సీనాయి అరణ్యమందు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు పస్కాపండుగ సామగ్రిని సిద్ధపరచుకొనిరి.

4. പെസഹ ആചരിക്കേണമെന്നു മോശെ യിസ്രായേല്മക്കളോടു പറഞ്ഞു.

5. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన సమస్తమును ఇశ్రాయేలీయులు అతడు చెప్పినట్లే చేసిరి.

5. അങ്ങനെ അവര് ഒന്നാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി സന്ധ്യാസമയത്തു സീനായിമരുഭൂമിയില്വെച്ചു പെസഹ ആചരിച്ചു; യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ യിസ്രായേല്മക്കള് ചെയ്തു.

6. కొందరు నరశవమును ముట్టుటవలన అపవిత్రులై ఆ దినమున పస్కాపండుగను ఆచరింపలేకపోయిరి.

6. എന്നാല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശവത്താല് അശുദ്ധരായിത്തീര്ന്നിട്ടു ആ നാളില് പെസഹ ആചരിപ്പാന് കഴിയാത്ത ചിലര് ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് അന്നുതന്നേ മോശെയുടെയും അഹരോന്റെയും മുമ്പാകെ വന്നു അവനോടു

7. వారు ఆ దినమున మోషే అహరోనుల ఎదుటికి వచ్చి మోషేతో నరశవమును ముట్టుటవలన అపవిత్రులమైతివిు; యెహోవా అర్పణమును దాని నియామక కాలమున ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను అర్పింపకుండునట్లు ఏల అడ్డగింపబడితిమని అడుగగా

7. ഞങ്ങള് ഒരുത്തന്റെ ശവത്താല് അശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഇടയില് യഹോവയുടെ വഴിപാടു കഴിക്കാതിരിപ്പാന് ഞങ്ങളെ മുടക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.

8. మోషేనిలువుడి; మీ విషయములో యెహోవా యేమి సెలవిచ్చునో నేను తెలిసికొందునని వారితో అనెను.

8. മോശെ അവരോടുനില്പിന് ; യഹോവ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു കല്പിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ഞാന് കേള്ക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.

9. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము

9. എന്നാറെ യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു.

10. మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముట్టుటవలన అపవిత్రుడైనను, దూరప్రయాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పస్కాపండుగను ఆచరింపవలెను.

10. നീ യിസ്രായേല്മക്കളോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാല്നിങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ സന്തതികളിലോ വല്ലവനും ശവത്താല് അശുദ്ധനാകയോ ദൂരയാത്രയില് ആയിരിക്കയോ ചെയ്താലും അവന് യഹോവേക്കു പെസഹ ആചരിക്കേണം.

11. వారు రెండవనెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమున దానిని ఆచరించి పొంగని వాటితోను చేదు ఆకుకూరలతోను దానిని తినవలెను.

11. രണ്ടാം മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതി സന്ധ്യാസമയത്തു അവര് അതു ആചരിച്ചു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തോടും കൈപ്പുചീരയോടും കൂടെ അതു ഭക്ഷിക്കേണം.

12. వారు మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను మిగలనీయవలదు; దానిలోనిది ఒక్క యెముక నైనను విరువవలదు; పస్కాపండుగ విషయమైన కట్టడలన్నిటినిబట్టి వారు దానిని ఆచరింపవలెను.
యోహాను 19:36

12. രാവിലത്തേക്കു അതില് ഒന്നും ശേഷിപ്പിച്ചുവെക്കരുതു; അതിന്റെ അസ്ഥിയൊന്നും ഒടിക്കയും അരുതു; പെസഹയുടെ ചട്ടപ്രകാരമൊക്കെയും അവര് അതു ആചരിക്കേണം.

13. ప్రయాణములో ఉండని పవిత్రుడు పస్కాను ఆచరించుట మానిన యెడల ఆ మనుష్యుడు తన జనులలోనుండి కొట్టివేయబడును. అతడు యెహోవా అర్పణమును దాని నియామక కాలమున అర్పింపలేదు గనుక ఆ మనుష్యుడు తన పాపమును తానే భరింపవలెను.

13. എന്നാല് ശുദ്ധിയുള്ളവനും പ്രയാണത്തില് അല്ലാത്തവനുമായ ഒരുത്തന് പെസഹ ആചരിക്കാതെ വീഴ്ച വരുത്തിയാല് അവനെ അവന്റെ ജനത്തില്നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം; നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു യഹോവയുടെ വഴിപാടു കഴിക്കായ്കകൊണ്ടു അവന് തന്റെ പാപം വഹിക്കേണം.

14. మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పస్కాను ఆచరింప గోరునప్పుడు అతడు పస్కా కట్టడచొప్పున దాని విధినిబట్టియే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో పుట్టినవానికిని మీకును ఒకటే కట్టడ ఉండవలెను.

14. നിങ്ങളുടെ ഇടയില് വന്നുപാര്ക്കുംന്ന ഒരു പരദേശിക്കു യഹോവയുടെ പെസഹ ആചരിക്കേണമെങ്കില് പെസഹയുടെ ചട്ടത്തിന്നും നിയമത്തിന്നും അനുസരണയായി അവന് ആചരിക്കേണം; പരദേശിക്കാകട്ടെ സ്വദേശിക്കാകട്ടെ നിങ്ങള്ക്കു ഒരു ചട്ടം തന്നേ ആയിരിക്കേണം.

15. వారు మందిరమును నిలువబెట్టిన దినమున మేఘము సాక్ష్యపు గుడారములోని మందిరమును కమ్మెను; సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అగ్నివంటి ఆకారము మందిరముమీద నుండెను.

15. തിരുനിവാസം നിവിര്ത്തുനിര്ത്തിയ നാളില് മേഘം സാക്ഷ്യകൂടാരമെന്ന തിരുനിവാസത്തെ മൂടി; സന്ധ്യാസമയംതൊട്ടു രാവിലെവരെ അതു തിരുനിവാസത്തിന്മേല് അഗ്നിപ്രകാശംപോലെ ആയിരുന്നു.

16. నిత్యమును ఆలాగే జరిగెను. మేఘము మందిరమును కమ్మెను; రాత్రియందు అగ్నివంటి ఆకారము కనబడెను.

16. അതു എല്ലായ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നേ ആയിരുന്നു; പകല് മേഘവും രാത്രി അഗ്നിരൂപവും അതിനെ മൂടിയിരുന്നു.

17. ఆ మేఘము గుడారము మీదనుండి పైకెత్తబడునప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణమైసాగిరి; ఆ మేఘము ఎక్కడ నిలిచెనో అక్కడనే ఇశ్రాయేలీయులు తమ గుడారములను వేసికొనిరి.

17. മേഘം കൂടാരത്തിന്മേല് നിന്നു പൊങ്ങുമ്പോള് യിസ്രായേല്മക്കള് യാത്ര പുറപ്പെടും; മേഘം നിലക്കുന്നേടത്തു അവര് പാളയമിറങ്ങും.

18. యెహోవా నోటిమాటచొప్పున ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణమైసాగిరి. యెహోవా నోటిమాటచొప్పున వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి. ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలిచియుండిన దినములన్నియు వారు నిలిచిరి.

18. യഹോവയുടെ കല്പനപോലെ യിസ്രായേല്മക്കള് യാത്ര പുറപ്പെടുകയും യഹോവയുടെ കല്പനപോലെ പാളയമിറങ്ങുകയും ചെയ്തു; മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേല് നിലക്കുമ്പോള് ഒക്കെയും അവര് പാളയമടിച്ചു താമസിക്കും,

19. ఆ మేఘము బహుదినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా విధిననుసరించి ప్రయాణము చేయకుండిరి.

19. മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേല് ഏറെനാള് ഇരുന്നു എങ്കില് യിസ്രായേല്മക്കള് യാത്രപുറപ്പെടാതെ യഹോവയുടെ ആജ്ഞ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കും.

20. మేఘము కొన్ని దినములు మందిరము మీద నిలిచినయెడల వారును నిలిచిరి; యెహోవా నోటిమాట చొప్పుననే నిలిచిరి, యెహోవా నోటిమాట చొప్పుననే ప్రయాణము చేసిరి.

20. ചിലപ്പോള് മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേല് കുറെനാള് ഇരിക്കും; അപ്പോള് അവര് യഹോവയുടെ കല്പനപോലെ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കും; പിന്നെ യഹോവയുടെ കല്പന പോലെ യാത്ര പുറപ്പെടും.

21. ఆలాగే మేఘము సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు నిలిచిన యెడల ఉదయమందు ఆ మేఘము పైకెత్తబడ గానే వారు ప్రయాణము చేసిరి. పగలేమి రాత్రియేమి ఆ మేఘము పైకెత్తబడినప్పుడే వారు ప్రయాణము చేసిరి.

21. ചിലപ്പോള് മേഘം സന്ധ്യമുതല് ഉഷസ്സുവരെ ഇരിക്കും; ഉഷ:കാലത്തു മേഘം പൊങ്ങി എങ്കില് അവര് യാത്ര പുറപ്പെടും. ചിലപ്പോള് പകലും രാവും ഇരിക്കും; പിന്നെ മേഘം പൊങ്ങിയെങ്കില് അവര് യാത്ര പുറപ്പെടും.

22. ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక నెలగాని, యేడాదిగాని తడవు చేసి మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి. అది ఎత్తబడినప్పుడు వారు ప్రయాణము చేసిరి.

22. രണ്ടു ദിവസമോ ഒരു മാസമോ ഒരു സംവത്സരമോ മേഘം തിരുനിവാസത്തിന്മേല് ആവസിച്ചിരുന്നാല് യിസ്രായേല്മക്കള് പുറപ്പെടാതെ പാളയമടിച്ചു താമസിക്കും; അതു പൊങ്ങുമ്പോഴോ അവര് പുറപ്പെടും.

23. యెహోవా మాటచొప్పున వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి; యెహోవా మాటచొప్పున వారు ప్రయాణముచేసిరి; మోషేద్వారా యెహోవా చెప్పిన మాటనుబట్టి యెహోవా ఆజ్ఞ ననుసరించి నడిచిరి.

23. യഹോവയുടെ കല്പനപോലെ അവര് പാളയമിറങ്ങുകയും യഹോവയുടെ കല്പനപോലെ യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും; മോശെമുഖാന്തരം യഹോവ കല്പിച്ചതുപോലെ അവര് യഹോവയുടെ ആജ്ഞ പ്രമാണിച്ചു.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
పాస్ ఓవర్. (1-14) 
పస్కా పండుగను ఎలా జరుపుకోవాలో దేవుడు నిర్దిష్టమైన సూచనలను ఇచ్చాడు, కానీ ఆ తర్వాత వారు కనాను అనే ప్రదేశానికి చేరుకునే వరకు మళ్లీ జరుపుకోలేదు. Jos 5:10 చాలా కాలం క్రితం, ప్రజలు ఒక విషయం ఎంత ముఖ్యమైనదో చూపించడానికి ప్రత్యేకమైన వేడుకలను కలిగి ఉన్నారు. కానీ కొన్నిసార్లు వారు వాటిని గురించి మర్చిపోయారు మరియు చాలా కాలం వాటిని చేయలేదు. క్రైస్తవులు చేసే లార్డ్స్ సప్పర్ ముఖ్యమైనది. విషయాలు చాలా కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ మరియు క్రైస్తవులుగా ఉన్నందుకు ప్రజలు గాయపడినప్పటికీ, వారు ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని చాలా చేసారు. బైబిల్‌లోని వ్యక్తులు చెడు ప్రదేశం నుండి ఎలా రక్షించబడ్డారో గుర్తుంచుకోవడానికి వారు చేసిన ప్రత్యేక పనులు కూడా ఉన్నాయి, కానీ కొన్నిసార్లు విషయాలు తేలికైనప్పుడు వారు వాటి గురించి మరచిపోతారు. పస్కా అని పిలిచే ప్రత్యేక భోజనాన్ని ఎవరు తినాలనే దానిపై నియమాలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా తప్పు చేసి ఉంటే క్షమించమని చెప్పి మళ్లీ దేవుడిని నమ్మే వరకు భోజనం చేయలేరు. కొంతమంది భోజనం చేయలేకపోయినందుకు విచారంగా ఉన్నారు మరియు మోషే ఏమి చేయాలో జాగ్రత్తగా ఆలోచించవలసి వచ్చింది. దేవునితో ఉండడానికి ప్రత్యేకమైన సమయాలను కోల్పోయినప్పుడు మనం బాధపడటం చాలా ముఖ్యం. చర్చికి నాయకత్వం వహించే వ్యక్తులు నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు, వారు దేవుని సహాయం కోసం అడగాలి మరియు బైబిల్లో ఆయన చెప్పినదానిని అనుసరించాలి. విషయాలు కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, వారు ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తే, సరైన ఎంపిక చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ వారికి సహాయం చేస్తుంది. ఇలాంటి కథలో, ఒక ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్‌ను ఎలా జరుపుకోవాలో అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు వారికి దిశానిర్దేశం చేశాడు. ఎవరైనా చర్చికి వెళ్లి దేవుణ్ణి ఆరాధించలేకపోయినా, వారు కోరుకుంటే, దేవుడు వారి పట్ల దయతో ఉంటాడు. అయితే ఎవరైనా చర్చికి వెళ్లి దేవుడిని పూజించకూడదని ఎంచుకుంటే, వారు దేవునిచే శిక్షించబడతారు. మీరు దేవుడిని మోసగించగలరని అనుకోకండి - నిజంగా ఏమి జరుగుతుందో ఆయనకు తెలుసు. 

ఇశ్రాయేలీయుల తొలగింపులు. (15-23)
దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో ఉన్నాడని చూపించే మేఘం ఉంది. ఈ మేఘం రాత్రిపూట కూడా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సమీపంలో ఉంటాడని గుర్తుచేస్తుంది. మేఘం వారి శిబిరంపై నిలిచినప్పుడు, వారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. కానీ మేఘం కదిలినప్పుడు, అది కూడా కదిలే సమయం అని వారికి తెలుసు. మనం ఎప్పుడు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్తామో తెలియదు, కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి, మనం ఎక్కడికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాడో వినడం నిజంగా మంచిదని మరియు సురక్షితంగా అనిపిస్తుంది. ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్లాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో చూపించే ఒక ప్రత్యేక మేఘాన్ని చూసేవారు, కానీ మనం దానిని చూడలేము. అయితే, దేవుడు మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తానని మరియు మంచి ఎంపికలు చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. సామెతలు 3:6 ఏమి చేయాలో దేవుడు మనకు చెప్పినప్పుడు, మనం ఎల్లప్పుడూ వినాలి మరియు పాటించాలి. మనం దేవునికి ఇలా చెప్పాలి, "నేను నిన్ను విశ్వసిస్తాను మరియు నేను ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావో అది చేస్తాను. నన్ను మరియు నా కుటుంబాన్ని మీకు తగినట్లుగా ఉపయోగించుకోండి. నేను మీకు చెందినవాడిని మరియు సరైనది చేయాలనుకుంటున్నాను." మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి వచ్చినప్పుడు, జ్ఞానుల నుండి సలహాలు పొందాలి మరియు నిజంగా కష్టపడి ప్రార్థించాలి. కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు, అది సరైన పని కాకపోవచ్చు. దేవుడు చేయాలనుకున్నది మనం చేస్తున్నామని మనం భావించినప్పటికీ, చెడు ఆలోచనల ద్వారా మనం శోధించబడుతున్నాము కాబట్టి ఇది జరగవచ్చు. మనం బైబిల్ చదవాలి మరియు అది చెప్పేది వినాలి మరియు అది మనకు చెప్పే మంచి పనులను అనుసరించాలి. మనం ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉండగలిగేలా సరైన ఎంపికలు చేయడంలో సహాయం చేయడానికి కూడా మనం యేసుపై నమ్మకం ఉంచాలి. Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |